امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

فعال کردن swipe to remove notification بر روی رام های استوک
#1
همون طور که میدونید تو رام های ics و سیانوژن برای پاک کردن اعلان ها میتونید علاوه بر استفاده از دکمه clear گزینه مورد نظر رو به چپ و یا راست سویپ کنید تا پاک بشه .
با استفاده از این اموزش میتونید این قابلیت رو در رام های استوک شرکتی هم داشته باشید.
نکته مهم انجام قدم به قدم مراحل هست در صورت بروز کوچکترین اشتباه استاتوس شما fc خواهد داد.این مود از xperia ray پورت شده بنابراین ممکن است برخی کد ها متفاوت باشه شما فقط لازم هست که کد های معرفی شده رو کپی پیست کنید.


پیش نیاز ها :

framework.jar دیکامپایل شده با baksmalimanager
systemui.apk دیکامپایل شده با apk manager و یا ابزارهای مشابه
کمی دانش درباره تغییر در کدها و ویرایش فایلهای xml
winrar و یا سایر ابزارهای مشابه فشرده سازی

notpad++


نکته :
نسخه پشتیبان از framework.jar و systemui.apk داشته باشید.


شروع کار :

1. اصلاح systemui.apk
1.1 اصلاح res/anim1- در پوشه res پوشه ای به نام anim درست کنید ( اگر نبود )
2- در همین پوشه که درست کردید دو فایل به نام slide_out_left_basic.xml و slide_out_right_basic.xml درست کنید.
3- فایل slide_out_left_basic.xml را با notpad++ باز کنید و کدهای زیر رو واردش کنید و اون رو ذخیره کنید.توجه کنید تمام ویرایش کد ها رو با همین نرم افزار انجام بدید
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
کد:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<translate androidbig grinuration="@android:integer/config_mediumanimtime" android:fromxdelta="0.0" android:toxdelta="-100.0%p"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" />


4- کد های زیر رو هم در فایل slide_out_right_basic.xml وارد کنید .
کد:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<translate androidbig grinuration="@android:integer/config_mediumanimtime" android:fromxdelta="0.0" android:toxdelta="100.0%p"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" />1.2 اصلاح res/layout/status_bar_latest_event.xml


فایل مذکور رو باز کنید و نواحی درشت شده رو جایگزین کنید .

کد:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.android.systemui.statusbar.latestitemcontainer android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="65.0sp"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<com.android.systemui.statusbar.latestitemview android:id="@id/content" android:background="@androidbig grinrawable/status_bar_item_background" androidtongueaddingright="6.0sp" android:focusable="true" android:clickable="true" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="64.0sp" androidconfusedhadowcolor="#ff000000" androidconfusedhadowdx="0.0" androidconfusedhadowdy="1.0" androidconfusedhadowradius="2.0" />
<view android:background="@drawable/divider_horizontal_light_opaque" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" />
</com.android.systemui.statusbar.latestitemcontainer>
1.3 اصلاح res/values/public.xml


در این مرحله انیمیشن هایی که ما در مرحله 1.1 تعریف کردیم فعال و ریجستر میشن.


1- systemui.apk رو کامپایل کنید.
2- حالا مجددا فایل رو دیکامپایل کنید.
3- حالا در ادرس /res/values/public.xml فایل public.xml رو باز کنید. در اخر کد ها دو خط به شکل زیر میبینید . اونها رو به خاطر بسپارید ممکن است در مراحل بعدی به کد هگز داده شده نیاز پیدا کنید.

کد:

<resources>
.
.
.

<public type="anim" name="slide_out_left_basic" id="0x7f0c0000" />
<public type="anim" name="slide_out_right_basic" id="0x7f0c0001" />


</resources>
1.4 اضافه کردن smali/com/android/systemui/statusbar/latestitemcontainer$1.smali و smali/com/android/systemui/statusbar/latestitemcontainer.smali


1- این دو فایل رو از ضمیمه دانلود کنید و در ادرس ذکر شده قرار بدید.
2- اگر در مرحله 1.3 بعد از دیکامپایل مجدد id هایی متفاوت از اونی که نوشته شده رو دارید لازم هست که اون id ها رو در فایل latestitemcontainer$1.smali وارد کنید.


به شکل زیر :کد:

.line 53
:cond_0
const/high16 v1, 0x7f0c
و

کد:

.line 51
const v1, 0x7f0c0001
1.5 اضافه کردن smali/com/android/systemui/statusbar/statusbarservice$7.smali


این فایل رو از ضمیمه کنید و در ادرس مذکور کپی کنید . دقت کنید اگر این فایل از قبل موجود بود جایگزین نکنید و نام اون رو تغییر بدید
#3
مثلا اگه فایلی به نام statusbarservice$7.smali در ادرس smali/com/android/systemui/statusbar/ بود شما فایل دانلود شده رو به statusbarservice$8.smali تغییر نام بدید و اون وقت کپی کنید و به هیچ وجه با فایل های موجود جایگزین نکنید. سپس تمام کد های فایل statusbarservice$7.smali رو به شکل زیر تغییر بدید.


کد:

statusbarservice$7
بهکد:

statusbarservice$8

1.6 اصلاح smali/com/android/systemui/statusbar/statusbarservice.smali


statusbarservice.smali رو باز کنید و متد زیر رو پیدا کنید.

کد:

.method makenotificationview(lcom/android/internal/statusbar/statusbarnotification;landroid/view/viewgroupwink[landroid/view/view;
کد زیر رو در متد بالا پیدا کنید.

کد:

invoke-virtual {v0, v1, v2, v3}, landroid/view/layoutinflater;->inflate(ilandroid/view/viewgroup;z)landroid/view/view;


move-result-object v18


const v4, 0x7f0b0014


move-object/from16 v0, v18


move v1, v4


invoke-virtual {v0, v1}, landroid/view/view;->findviewbyid(i)landroid/view/view;


move-result-object v10
کد های درشت رو به کد بالا اضافه کنید .کد:

invoke-virtual {v0, v1, v2, v3}, landroid/view/layoutinflater;->inflate(ilandroid/view/viewgroup;z)landroid/view/view;


move-result-object v18


check-cast v18, lcom/android/systemui/statusbar/latestitemcontainer;


.line 516
.local v18, row:lcom/android/systemui/statusbar/latestitemcontainer;
move-object/from16 v0, v16


iget v0, v0, landroid/app/notification;->flags:i


move v4, v0


and-int/lit8 v4, v4, 0x2


if-nez v4, :cond_swno


move-object/from16 v0, v16


iget v0, v0, landroid/app/notification;->flags:i


move v4, v0


and-int/lit8 v4, v4, 0x20


if-nez v4, :cond_swno


new-instance v4, lcom/android/systemui/statusbar/statusbarservice$7;


move-object v0, v4


move-object/from16 v1, p0


move-object/from16 v2, p1


invoke-direct {v0, v1, v2}, lcom/android/systemui/statusbar/statusbarservice$7;-><init>(lcom/android/systemui/statusbar/statusbarservice;lcom/android/internal/statusbar/statusbarnotificationwinkv


move-object/from16 v0, v18


move-object v1, v4


invoke-virtual {v0, v1}, lcom/android/systemui/statusbar/latestitemcontainer;->setonswipecallback(ljava/lang/runnablewinkv


.line 735
:cond_swno


const v4, 0x7f0b0014


move-object/from16 v0, v18


move v1, v4


invoke-virtual {v0, v1}, lcom/android/systemui/statusbar/latestitemcontainer;->findviewbyid(i)landroid/view/view;

move-result-object v10
[note]اگر درمرحله 1.4 فایل statusbarservice$7 رو به statusbarservice$8 تغییر داده اید در کد بالا هم statusbarservice$7 رو به statusbarservice$8 تغییر بدید.[/note]
#4
کد زیر رو پیدا کنید


کد:

move v1, v4


invoke-virtual {v0, v1}, landroid/view/view;->setdrawingcacheenabled(z)v


.line 542
const/4 v4, 0x3
کدهای درشت رو جایگزین کنید.

کد:

move v1, v4


invoke-virtual {v0, v1}, lcom/android/systemui/statusbar/latestitemcontainer;->setdrawingcacheenabled(z)v


.line 542
const/4 v4, 0x3

ممکن است کدها در دیوایس های مختلف فرق کنه بنابراین شما کدها رو خودتون با کدهای دیوایستون انطباق بدید2. اصلاح framework.jar


2.1 اصلاح smali/com/android/internal/statusbar/istatusbarservice$stub.smali


1- کد درشت را در محل مشابه اضافه کنید.

کد:

.field static final transaction_onclearallnotifications:i = 0xb


.field static final transaction_onnotificationclear:i = 0xc


.field static final transaction_onnotificationclick:i = 0x9


.field static final transaction_onnotificationerror:i = 0xa

اگه کد 0xc موجود بود کد رو به کدی منحصر به فرد تغییر بدید.2- این کد رو پیدا کنید .کد:

.method public ontransact(ilandroid/os/parcel;landroid/os/parcel;i)z
.registers 14
.parameter "code"
.parameter "data"
.parameter "reply"
.parameter "flags"
.annotation system ldalvik/annotation/throws;
value = ..
landroid/os/remoteexception;
}
.end annotation


.prologue
.line 39
sparse-switch p1, confusedswitch_data_124
تغییر بدید به
کد:

.method public ontransact(ilandroid/os/parcel;landroid/os/parcel;i)z
.registers 14
.parameter "code"
.parameter "data"
.parameter "reply"
.parameter "flags"
.annotation system ldalvik/annotation/throws;
value = ..
landroid/os/remoteexception;
}
.end annotation


.prologue
.line 39
sparse-switch p1, confusedswitch_data_13e
#5
4 - این کد رو در اخر فایل پیدا کنید.


کد:

.line 176
const/4 v0, 0x1


goto/16 :goto_7


.line 39
confusedswitch_data_124
.sparse-switch
0x1 -> confusedswitch_f
0x2 -> confusedswitch_1c
0x3 -> confusedswitch_29
0x4 -> confusedswitch_42
0x5 -> confusedswitch_5f
0x6 -> confusedswitch_7b
0x7 -> confusedswitch_8d
0x8 -> confusedswitch_c7
0x9 -> confusedswitch_d5
0xa -> confusedswitch_ef
0xb -> confusedswitch_116
0x5f4e5446 -> confusedswitch_8
.end sparse-switch
اگه بود که به شکل زیر تغییر بدید و اگر نبود کد زیر رو واردش کنید.

کد:

.line 176
const/4 v0, 0x1


goto/16 :goto_7


.end local v1 #_arg0:ljava/lang/string;
.end local v2 #_arg1:ljava/lang/string;
.end local v3 #_arg2:i
confusedswitch_124
const-string v0, "com.android.internal.statusbar.istatusbarservice"


invoke-virtual {p2, v0}, landroid/os/parcel;->enforceinterface(ljava/lang/stringwinkv


.line 177
invoke-virtual {p2}, landroid/os/parcel;->readstring()ljava/lang/string;


move-result-object v1


.line 178
.restart local v1 #_arg0:ljava/lang/string;
invoke-virtual {p2}, landroid/os/parcel;->readstring()ljava/lang/string;


move-result-object v2


.line 179
.restart local v2 #_arg1:ljava/lang/string;
invoke-virtual {p2}, landroid/os/parcel;->readint()i


move-result v3


.line 180
.restart local v3 #_arg2:i
invoke-virtual {p0, v1, v2, v3}, lcom/android/internal/statusbar/istatusbarservice$stub;->onnotificationclear(ljava/lang/string;ljava/lang/string;i)v


.line 181
invoke-virtual {p3}, landroid/os/parcel;->writenoexception()v


.line 182
const/4 v0, 0x1


goto/16 :goto_7

.line 39
confusedswitch_data_13e
.sparse-switch
0x1 -> confusedswitch_f
0x2 -> confusedswitch_1c
0x3 -> confusedswitch_29
0x4 -> confusedswitch_42
0x5 -> confusedswitch_5f
0x6 -> confusedswitch_7b
0x7 -> confusedswitch_8d
0x8 -> confusedswitch_c7
0x9 -> confusedswitch_d5
0xa -> confusedswitch_ef
0xb -> confusedswitch_116
0xc -> confusedswitch_124
0x5f4e5446 -> confusedswitch_8
.end sparse-switch
5- اگه در مراحل قبل کد 0xc رو تغییر نام داده اید لازم هست که این تغییر نام رو در این مرحله نیز انجام بدید.

کد:

0xc -> confusedswitch_124
2.2 اصلاح smali/com/android/internal/statusbar/istatusbarservice$stub$......smali


1 - کدهای زیر رو در فایل مذکور وارد کنید .

کد:

.method public onnotificationclear(ljava/lang/string;ljava/lang/string;i)v
.registers 9
.parameter "pkg"
.parameter "tag"
.parameter "id"
.annotation system ldalvik/annotation/throws;
value = ..
landroid/os/remoteexception;
}
.end annotation


.prologue
.line 359
invoke-static ..}, landroid/os/parcel;->obtain()landroid/os/parcel;


move-result-object v0


.line 360
.local v0, _data:landroid/os/parcel;
invoke-static ..}, landroid/os/parcel;->obtain()landroid/os/parcel;


move-result-object v1


.line 362
.local v1, _reply:landroid/os/parcel;
:try_start_8
const-string v2, "com.android.internal.statusbar.istatusbarservice"


invoke-virtual {v0, v2}, landroid/os/parcel;->writeinterfacetoken(ljava/lang/stringwinkv


.line 363
invoke-virtual {v0, p1}, landroid/os/parcel;->writestring(ljava/lang/stringwinkv


.line 364
invoke-virtual {v0, p2}, landroid/os/parcel;->writestring(ljava/lang/stringwinkv


.line 365
invoke-virtual {v0, p3}, landroid/os/parcel;->writeint(i)v


.line 366
iget-object v2, p0, lcom/android/internal/statusbar/istatusbarservice$stub$.....;->mremote:landroid/os/ibinder;


const/16 v3, 0xa


const/4 v4, 0x0


invoke-interface {v2, v3, v0, v1, v4}, landroid/os/ibinder;->transact(ilandroid/os/parcel;landroid/os/parcel;i)z


.line 367
invoke-virtual {v1}, landroid/os/parcel;->readexception()v
:try_end_21
.catchall ..:try_start_8 .. :try_end_21} :catchall_28


.line 370
invoke-virtual {v1}, landroid/os/parcel;->recycle()v


.line 371
invoke-virtual {v0}, landroid/os/parcel;->recycle()v


.line 373
return-void


.line 370
:catchall_28
move-exception v2


invoke-virtual {v1}, landroid/os/parcel;->recycle()v


.line 371
invoke-virtual {v0}, landroid/os/parcel;->recycle()v


throw v2
.end method
به کد درشت توجه کنید .

کد:

const/16 v3, 0xa


const/4 v4, 0x0


invoke-interface {v2, v3, v0, v1, v4}, landroid/os/ibinder;->transact(ilandroid/os/parcel;landroid/os/parcel;i)z
در فایل istatusbarservice$stub.smali کد هگز transaction_onnotificationerror باید 0xa باشد
چک کنید اگر این کد نبود کد موجود رو در قسمت درشت شده وارد کنید.
یعنی اگر مثلا به جای کد 0xa کد 0xc بود شما باید کد 0xc رو در قسمت const/16 v3, 0xa وارد کنید.


2.3 اصلاح smali/com/android/internal/statusbar/istatusbarservice.smali


کد زیر رو در فایل مذکور وارد کنید .

کد:

.method public abstract onnotificationclear(ljava/lang/string;ljava/lang/string;i)v
.annotation system ldalvik/annotation/throws;
value = ..
landroid/os/remoteexception;
}
.end annotation
.end methodتغییرات در فایل های زیر رو باید خودتون انجام بدید :

1- smali/com/android/systemui/statusbar/statusbarservice.smali
2- res/values/public.xml
بقیه فایل ها رو میتونید از فایل ضمیمه بردارید. البته کارکردن انها تضمین نمیشه .

[


کار شما تمام شد !
هر دو فایل رو کامپایل کنید و در رامتون جایگزین کنید. ( بکاپ رو که فراموش نکردین )
[تصویر:  move.png] دانلود فایل های ضمیمه :You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید
You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش آموزش فعال کردن 4g یا lte در گوشی های اندرویدی shake me 0 4,622 02-01-15, 10:56 pm
آخرین ارسال: shake me
  آموزش اموزش فعال کردن usb debugging در گوشی های اندرویدی با اندروید android 2.3 mazdak 3 2,160 05-04-14, 07:43 pm
آخرین ارسال: fatemeh20
  آموزش اموزش فعال کردن USB Debugging در اندروید ۴٫۲ مای فون 0 386 28-02-14, 01:33 am
آخرین ارسال: مای فون
  آموزش فعال سازی USB Debugging و دسترسی به Developer Options در اندروید mobile pasargad 0 525 10-01-14, 06:00 am
آخرین ارسال: mobile pasargad
  اموزش فعال کردن نرم افزار پیدا کردن گوشی با صوت زدن نسخه پرو j@3er 0 318 24-09-13, 08:33 pm
آخرین ارسال: j@3erکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان