امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

روت گوشی های آندروید تنها با یک کلیک srsroot
#1
phones rooted by srsroot: 603 success rate: 63.8%


   


srsroot-setup.exe

فایل‌(های) پیوست شده
.rar   SRSRoot-Setup-www.mob2.ir.rar  (اندازه: 7.26 MB / تعداد دفعات دریافت: 7)  دانلود کنيد
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
froyo
2.2
s5pc110
samsung
gt-i9000
froyo.jpjpa
2.2
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.xxjvk
2.3.3
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.xxjvu
2.3.6
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.zsjv6
2.3.3
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.xxjvq
2.3.4
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.jpjvc
2.3.4
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.nejvk
2.3.5
s5pc110
samsung
gt-i9000
froyo.xxjpk
2.2
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.xwjw5
2.3.6
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.dxjpe
2.3.6
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.bujvg
2.3.6
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.xxjvs
2.3.5
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.xwjvu
2.3.5
s5pc110
samsung
gt-i9000
eclair
2.1-update1
s5pc110
samsung
gt-i9000
gingerbread.xwjvh
2.3.3
s5pc110
samsung
gt-i9000b
froyo.vjjpd
2.2
s5pc110
samsung
gt-i9000m
gingerbread.gkg3
2.3.3
s5pc110
samsung
gt-i9000m
froyo.ugjl2
2.2
s5pc110
samsung
gt-i9001
gingerbread.bvkpc
2.3.6
msm7k
samsung
gt-i9001
gingerbread.xxkpg
2.3.5
msm7k
samsung
gt-i9001
gingerbread.xxkp4
2.3.4
msm7k
samsung
gt-i9003
froyo.jvkd1
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9003
froyo.dxkb2
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9003
froyo.xwke1
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9003
froyo.xwkd5
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9003
froyo.xxkb3
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9003
froyo.dxkf1
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9003
froyo.bgkb3
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9003
gingerbread.jpkp5
2.3.4
omap3
samsung
gt-i9003
froyo.jpkd1
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9003
froyo.xwkb1
2.2.1
omap3
samsung
gt-i9070
gingerbread.xxld1
2.3.6
ux500
samsung
gt-i9070
gingerbread.jplk2
2.3.6
ux500
samsung
gt-i9100
iml74k.jplpc
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100
imm76d.bvlph
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100
gingerbread.xwki4
2.3.4
s5pc210
samsung
gt-i9100
gingerbread.bukj3
2.3.5
s5pc210
samsung
gt-i9100
iml74k.xwlpg
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100
iml74k.bulpd
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100
gingerbread.xxkh3
2.3.4
s5pc210
samsung
gt-i9100
imm76d.xwlpw
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100
ics.xxkpa
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100
imm76d.jplpj
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100
gingerbread.xwkj1
2.3.5
s5pc210
samsung
gt-i9100
gingerbread.bvkg2
2.3.3
s5pc210
samsung
gt-i9100
iml74k.xxlph
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100
iml74k.xxlpq
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100
gingerbread.xekdb
2.3.3
s5pc210
samsung
gt-i9100
imm76d.xwlpt
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100
gingerbread.boke3
2.3.3
s5pc210
samsung
gt-i9100
gingerbread.xwkf3
2.3.3
s5pc210
samsung
gt-i9100
gingerbread.xwkj3
2.3.5
s5pc210
#3
samsung
gt-i9100
jzo54k.i9100xwls8
4.1.2
exynos4
samsung
gt-i9100
jzo54k.i9100xxlsj
4.1.2
exynos4
samsung
gt-i9100
imm76d.jhlpc
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100
imm76d.xxlqb
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100
iml74k.xwlp7
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100
gingerbread.bukg2
2.3.3
s5pc210
samsung
gt-i9100
iml74k.bvlpb
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100
imm76d.xwlq2
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100
gingerbread.xwki8
2.3.5
s5pc210
samsung
gt-i9100
imm76d.bulpg
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100g
gingerbread.jpkh8
2.3.4
omap4
samsung
gt-i9100g
iml74k.dxlp6
4.0.3
omap4
samsung
gt-i9100g
iml74k.jplp6
4.0.3
omap4
samsung
gt-i9100g
gingerbread.zqkj6
2.3.6
omap4
samsung
gt-i9100p
gingerbread.bvki3
2.3.4
s5pc210
samsung
gt-i9100p
iml74k.xxlps
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100p
gingerbread.xxkj4
2.3.5
s5pc210
samsung
gt-i9100p
imm76d.bvlpc
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100p
iml74k.xxlpp
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100p
iml74k.bvlpa
4.0.3
exynos4
samsung
gt-i9100p
imm76d.bglp4
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100p
imm76d.xxlq8
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9100p
error: device not found
4.0.4
error: device not found
samsung
gt-i9228
imm76d.zmlh2
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300bualf1
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
jro03c.i9300xxdli2
4.1.1
exynos4
samsung
gt-i9300
jzo54k.i9300xxelkc
4.1.2
exynos4
samsung
gt-i9300
jzo54k.i9300xxell5
4.1.2
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300xxale8
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
jzo54k.i9300xxelk4
4.1.2
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300bvalf4
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
jzo54k.i9300xxell4
4.1.2
exynos4
samsung
gt-i9300
jro03c.i9300xxdlj1
4.1.1
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300xxalef
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300xxblh1
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
jzo54k.i9300xxellb
4.1.2
exynos4
samsung
gt-i9300
jro03c.i9300xxdlih
4.1.1
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300xxxle3
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
jro03c.i9300xxdlj2
4.1.1
exynos4
samsung
gt-i9300
jro03c.i9300xxdlj4
4.1.1
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300xxblg8
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300xxalf2
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300jkblh3
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300bvale4
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300xxblfb
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9300
imm76d.i9300bvblh2
4.0.4
exynos4
samsung
gt-i9305
jro03c.i9305xxali5
4.1.1
exynos4
samsung
gt-n7000
iml74k.xxlpy
4.0.3
exynos4
samsung
gt-n7000
jzo54k.n7000xxlsa
4.1.2
exynos4
samsung
gt-n7000
gingerbread.xxkj1
2.3.5
s5pc210
samsung
gt-n7000
imm76d.ddlrb
4.0.4
exynos4
samsung
gt-n7000
iml74k.dxlp9
4.0.3
exynos4
samsung
gt-n7000
imm76d.jplr8
4.0.4
exynos4
samsung
gt-n7000
imm76d.xxlri
4.0.4
exynos4
samsung
gt-n7000
iml74k.jplpd
4.0.3
exynos4
samsung
gt-n7000
gingerbread.zskk1
2.3.6
s5pc210
samsung
gt-n7000
imm76d.ublr3
4.0.4
exynos4
samsung
gt-n7000
gingerbread.xxla6
2.3.6
s5pc210
samsung
gt-n7000
gingerbread.jpkk2
2.3.6
s5pc210
samsung
gt-n7000
imm76d.dxlr5
4.0.4
exynos4
samsung
gt-n7000
gingerbread.ddlc1
2.3.6
s5pc210
samsung
gt-n7000
iml74k.xxlq3
4.0.3
exynos4
samsung
gt-n7000
jro03c.n7000xxls2
4.1.1
exynos4
samsung
gt-n7100
jro03c.n7100zsalj2
4.1.1
exynos4
samsung
gt-n7100
jro03c.n7100xxalij
4.1.1
exynos4
samsung
gt-n7100
jro03c.n7100xxalj3
4.1.1
exynos4
samsung
gt-n7100
jro03c.n7100xxalj1
4.1.1
exynos4
samsung
gt-n7100
jro03c.n7100ubalj2
4.1.1
exynos4
samsung
gt-n7100
jro03c.n7100zsalja
4.1.1
exynos4
samsung
gt-n7100t
jro03c.n7100tdoalj4
4.1.1
exynos4
samsung
gt-p1000
gingerbread.dxjpi
2.3.3
s5pc110
samsung
gt-p1000
gingerbread.xwjq8
2.3.6
s5pc110
samsung
gt-p3100
iml74k.p3100buald5
4.0.3
omap4
samsung
gt-p3100
iml74k.p3100ubald4
4.0.3
omap4
samsung
gt-p3100
imm76d.p3100ddblh3
4.0.4
omap4
samsung
gt-p5100
iml74k.p5100xwald7
4.0.3
omap4
samsung
gt-p5100
iml74k.p5100xwale2
4.0.3
omap4
samsung
gt-p5100
iml74k.p5100buald5
4.0.3
omap4
samsung
gt-p7300
hmj37
3.1
tegra
samsung
gt-p7500r
imm76d.ruxlh2
4.0.4
tegra
samsung
gt-p7510
imm76d.xxlph
4.0.4
tegra
samsung
gt-p7510
imm76d.uelpl
4.0.4
tegra
samsung
gt-s5300
gingerbread.dxlc6
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5300
gingerbread.dxlf2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5300
gingerbread.xxld2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5300
gingerbread.xxlj1
2.3.6
bcm21553
#4
samsung
gt-s5300
gingerbread.jplf3
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5300
gingerbread.xxlc8
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5300
gingerbread.jplc5
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5300l
gingerbread.ublg1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.xxle2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.xxli1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.xxkl3
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.dxlf2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.dxki7
2.3.5
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.xxla4
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.dxkk4
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.xxlf1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.dxla1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.bolh1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.jplc1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.jplg1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.xxki6
2.3.5
bcm21553
samsung
gt-s5360
gingerbread.xxkj1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5360l
gingerbread.uhkj2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5363
gingerbread.xxlc1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5369
gingerbread.bula1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5369
gingerbread.bulf2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5369
gingerbread.bvlc3
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5369
gingerbread.bulh1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5369
gingerbread.bvlf1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5570
gingerbread.bvkq4
2.3.4
msm7k
samsung
gt-s5570
froyo.jpka3
2.2.1
msm7k
samsung
gt-s5570
froyo.xwkc1
2.2.1
msm7k
samsung
gt-s5570
gingerbread.jvkt1
2.3.6
msm7k
samsung
gt-s5570i
gingerbread.ixxld6
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5570i
gingerbread.jplf1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5570i
gingerbread.bglh1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5690l
gingerbread.uble4
2.3.6
marvell
samsung
gt-s5830
gingerbread.buks2
2.3.5
msm7k
samsung
gt-s5830
gingerbread.xwkpy
2.3.3
msm7k
samsung
gt-s5830c
gingerbread.vjlb3
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.xxli1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.xxkl1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.xxle3
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.xxlb1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.dxlk1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.xxla4
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.jplb1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.xxlh3
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830i
gingerbread.xxld3
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830l
gingerbread.ubkp7
2.3.4
msm7k
samsung
gt-s5830m
gingerbread.whkl4
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5830m
gingerbread.whle2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
good
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
gingerbread.xxlk2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
gingerbread.bolg1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
gingerbread.bvlk2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
gingerbread.xxld4
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
gingerbread.bull1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
gingerbread.bulc1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
gingerbread.buli1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s5839i
gingerbread.bvlh1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s6102
gingerbread.jplc3
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s6102
gingerbread.xxlh1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s6102
gingerbread.jple2
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s6102
gingerbread.dxll1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s6102
gingerbread.jple1
2.3.6
bcm21553
samsung
gt-s7562
imm76i.s7562xxalhd
4.0.4
msm7627a
samsung
isw11sc
imm76d.kdlpl
4.0.4
exynos4
samsung
samsung-sgh-i747
imm76d.i747ucalh9
4.0.4
msm8960
samsung
samsung-sgh-i777
imm76d.clk3
4.0.4
exynos4
samsung
samsung-sgh-i777
iml74k.cle5
4.0.3
exynos4
samsung
#5
samsung-sgh-i777
gingerbread.uckh7
2.3.4
s5pc210
samsung
samsung-sgh-i897
eclair
2.1-update1
s5pc110
samsung
samsung-sgh-i897
gingerbread.uckh3
2.3.4
s5pc110
samsung
sc-01d
imm76d.omlph
4.0.4
msm8660
samsung
sc-02c
gingerbread.omle1
2.3.6
s5pc210
samsung
sc-06d
imm76d.sc06domalk2
4.0.4
msm8960
samsung
sch-i415
imm76d.i415vralj2
4.0.4
msm8960
samsung
sch-i535
imm76d.i535vralhe
4.0.4
msm8960
samsung
sch-i535
jro03l.i535vrblk3
4.1.1
msm8960
samsung
sgh-i927
imm76d
4.0.4
tegra
samsung
sgh-t499
froyo.uvke4
2.2.2
msm7k
samsung
sgh-t879
imm76d.uvlg3
4.0.4
msm8660
samsung
sgh-t959
eclair
2.1-update1
s5pc110
samsung
sgh-t959
froyo.uvkb5
2.2
s5pc110
samsung
sgh-t959v
froyo.vuvkd1
2.2.1
s5pc110
samsung
sgh-t959v
gingerbread.vuvkj6
2.3.6
s5pc110
samsung
sgh-t989
gingerbread.uvkid
2.3.5
msm8660
samsung
sgh-t999
jro03l.t999uvdlja
4.1.1
msm8960
samsung
shv-e160k
iml74k.uf13
4.0.3
msm8660
samsung
shv-e250s
jzo54k.e250sksvll2
4.1.2
exynos4
samsung
shw-m110s
froyo.tc22
2.2.1
s5pc110
samsung
shw-m110s
froyo.tb23
2.2.1
s5pc110
samsung
shw-m240s
gingerbread.tg18
2.3.4
msm7k
samsung
yp-g1
froyo.jpke1
2.2.2
s5pc110
sony ericsson
e10i
2.1.1.a.0.6
2.1-update1
msm7k
sony ericsson
e15i
2.1.1.a.0.6
2.1-update1
msm7k
sony ericsson
lt15i
4.0.2.a.0.62
2.3.4
msm7x30
sony ericsson
lt26i
6.1.a.0.452
4.0.4
msm8660
sony ericsson
mt25i
4.1.b.0.631
4.0.4
msm7x30
sony ericsson
r800a
4.0.2.a.0.42
2.3.4
msm7x30
sony ericsson
x10i
2.1.1.a.0.6
2.1-update1
qsd8k
sony ericsson
x10i
3.0.1.g.0.75
2.3.3
qsd8k
tct
vodafone smart ii
gingerbread
2.3.7
bcm21553
unknown
android
alps.10y.w10.48.mp.v2.03.p9
2.2.1
unknown
gt-i9100
alps.gb.fdd2.mp.v3.14
2.3.6
unknown
jxd s7600
s7600-01-20120423cn
4.0.3
exdroid
unknown
mid7032
20121210.090024
4.0.4
exdroid
unknown
pmp5197dultra
pmp5197dultra-eng 4.0.3 iml74k 20120928 test-keys
4.0.3
exdroid
unknown
w880m3
mt73_w830_w880m3_hrx_user 20110923-215326
2.3.4
mt73_w830
unknown
yummy duo
yummy duo a 20120509-105122
2.3.5
mt73_w699_v3


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش راه اندازی آندروید ۴ روی رایانه j@3er 1 575 13-05-14, 03:13 pm
آخرین ارسال: hamedmohamadi
  اموزش نصب و اجرای ویندوز xp در آندروید j@3er 0 970 24-09-13, 09:52 pm
آخرین ارسال: j@3er
  روت کردن گوشی های دارای آندروید j@3er 0 249 24-09-13, 09:39 pm
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش بازکردن انواع قفل گوشی های آندروید j@3er 0 293 24-09-13, 09:30 pm
آخرین ارسال: j@3er
  استفاده از مارکت آندروید در گوشی های اندرویدی روت شده j@3er 0 410 24-09-13, 08:12 pm
آخرین ارسال: j@3erکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان