امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)جدول/ قیمت انواع ماهی
#1
جدول/ قیمت انواع ماهی


<div id=""><tr class="c24"><td valign="top" class="c23" colspan="6">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c22"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">انواع ماهیان تازه پرورشی</span></p>
</td>
</tr><tr class="c28"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c27"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">نام محصول</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c27"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">قیمت ( تومان )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c34"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">9,100</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c36"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">8,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c37"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">13,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c38"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">12,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c39"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">6,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c40"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">5,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c41"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">5,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c42"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">6,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c43"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">5,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c44"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">5,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c45"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">8,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c48"><td valign="top" class="c47" colspan="6">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c46"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو )- غیر بسته بندی</span></p>
</td>
</tr><tr class="c50"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c49"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">نام محصول</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c49"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">قیمت ( تومان )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c51"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">بچه شیر منجمد</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">16,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c53"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">تیلا پیلا فیله شده ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">24,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c54"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">سلطان ابراهیم منجمد (سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">57,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c55"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">سلطان ابراهیم منجمد (سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">M</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">4,600</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c56"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">حسون منجمد ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">4,800</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c57"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">حسون منجمد ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">M</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">4,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c58"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">و</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">XL</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">12,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c59"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">و</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">XL</span> </span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">18,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c60"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">38,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c61"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">سرخو منجمد ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">14,200</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c62"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">سارم منجمد صنعتی(سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">XL</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">6,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c63"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">طلال منجمد ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">7,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c64"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">رد کاد منجمد وارداتی ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">9,200</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c65"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">شوریده داخلی ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">XL</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">17,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c66"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">شوریده داخلی ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">16,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c67"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">شوریده داخلی ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">M</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">15,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c68"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">13,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c69"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">شیر منجمد با سر و دم</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">22,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c70"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">سنگسر - سایر انواع(سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">و</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">M</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">9,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c71"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">سنگسر طلایی ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">11,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c72"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">کتر دم سبز منجمد</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">11,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c73"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">22,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c74"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">حلوا سیاه ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">XL</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">13,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c75"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">حلوا سیاه ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">12,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c76"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">حلوا سیاه ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">M</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">11,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c77"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">راشکو منجمد ( سایز</span><span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">و</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">XL</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">18,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c78"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">کفشک ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">XL</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">11,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c79"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">کفشک ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">10,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c80"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">گیش معمولی( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">9,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c81"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">گیش مقوایی ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">L</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">9,800</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c82"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">میش ( شکم خالی )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">12,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c83"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">17,800</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c84"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">19,800</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c85"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">25,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c86"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c33" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span class="c52">هامور منجمد ( سایز</span> <span lang="EN-US" class="c52" dir="ltr" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US">XL</span> <span class="c52">)</span></span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">13,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c88"><td valign="top" class="c87" colspan="6"> </td>
</tr><tr class="c89"><td valign="top" class="c47" colspan="6">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c46"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">انواع ماهیان تازه جنوب</span></p>
</td>
</tr><tr class="c90"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c49"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">نام محصول</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c49"><span lang="AR-SA" class="c21" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">قیمت ( تومان )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c91"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">11,100</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c92"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">10,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c93"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">9,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c94"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">8,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c95"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">12,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c96"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">11,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c97"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">سنگسر شهری (بالای 1000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">9,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c98"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم )</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">12,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c99"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">حلوا سیاه (بالای 700گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">13,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c100"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">12,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c101"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">سارم (بین 1000 تا 3000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">6,300</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c102"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">سارم (بین 3000 تا 5000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">5,800</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c103"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">کفشک (بالای 1000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">11,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c104"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">کفشک (بین 700 تا 1000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">10,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c105"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">گیش (بین 3000 تا 5000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">8,000</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c106"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">گیش(بین 1000 تا 3000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">7,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c107"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">عروس (بالای 700 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">8,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c108"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">بیاح</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">2,800</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
</tr><tr class="c109"><td valign="top" class="c25"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">زیبا (بالای 3000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c35"><span class="c33" dir="ltr">6,500</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
<td valign="top" class="c26"> </td>
</tr><tr class="c110"><td valign="top" class="c29"> </td>
<td valign="top" class="c30"> </td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c31" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم)</span></p>
</td>
<td valign="top" class="c30">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span class="c33" dir="ltr">8,000</span></p>
</td>
</tr></div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نرخ انواع ارز،سكه و طلا، امروز 10دي/جدول reporter2 0 142 01-01-15, 09:57 pm
آخرین ارسال: reporter2
  کشف ماهی بزرگ که قدرت بلعیدن کروکودیل را دارد afghan-news 0 104 31-12-14, 09:51 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا، امروز9 دي/جدول reporter2 0 95 30-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  ماهی مهاجم، خوزستان را تسخیر می‌کند reporter2 0 77 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا،امروز 7دي/جدول reporter2 0 103 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان