امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)آمارقیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول ۹۲
#1
رکز آمار ایران نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول سال جاری را منتشر کرد. در این قسمت کمترین و بیشترین درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیري در سطح شهرستان تهران در نیمه اول ۱۳۹۲ به تفکیک گروه هاي مختلف نسبت به نیمه قبل (نیمه دوم ۱۳۹۱) و نیمه مشابه در سال قبل (نیمه اول ۱۳۹۱) ارائه می شود.

گروه خاک، مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگ هاي ریشه دار

بر اساس نتایج آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول ۱۳۹۲ متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیري در ۳ گروه خاک، "مصالح سنگی بتن و بنایی" و "سنگ های ریشه دار" نسبت به دوره قبل افزایش یافته است. در بین اقلام این گروه ها شن طبیعی با ۲۲.۴ درصد داراي بیشترین افزایش متوسط قیمت و خاک رس طبیعی ۱۲.۰ درصد دارای افزایش بوده است.

در این سه گروه، متوسط قیمت ها نسبت به دور ه مشابه سال قبل نیز افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "شن طبیعی" با ۴۵ درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "خاک رس طبیعی" با ۳۹.۲ درصد بوده است.

گروه سنگ هاي تخت پلاک

متوسط قیمت اقلام «سنگ هاي تخت پلاک» در نیمه اول ۱۳۹۲ با نیمه قبل حاکی از افزایش متوسط قیمت اقلام است. در بین این اقلام گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید - درجه یک با ۲۶.۳ درصد بوده است و پودرسنگ معمولی با ۹.۶ درصد، دارای کمترین افزایش قیمت در این گروه بود.

در این گروه مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه ی اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل نشان دهنده ی افزایش اقلام است که بیشترین افزایش مربوط به "سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید – درجه یک" با ۵۳.۴ درصد بوده است و "سنگ پلاک صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر- درجه یک" و "پودر سنگ معملی" ۳۲.۹ درصد، دارای کمترین افزایش قیمت در این گروه بوده است.

گروه آهنگ و آجر سفال

با مقایسه اقلام دو گروه "آهک" و "آجر و سفال" در این دوره نسبت به دوره قبل مشاهده می شود متوسط قیمت سه تا از اقلام کاهش داشته است در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "بلوک سفالی تیغه ای به ابعاد ۲۵*۲۰*۱۰ با ۱۶.۶ درصد و بیشترین کاهش مربوط به "آجر ماشینی سورخدار قرمز ۵/۵ سانتی" با ۶.۷ درصد بوده است.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۹۲ با دوره مشابه سال قبل شاهد افزایش متوسط قیمت ها در این دو گروه هستیم. در این میان بیش ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "بلوک سفالی تیغه ای به ابعاد ۲۵*۲۰*۱۰ با ۳۸.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "آجر ماشینی سوراخ دار قرمز ۵/۵ سانتی" با ۱۱.۳ درصد است.

گروه لوله و پروفیل هاي فولادي مورد مصرف در سازه

در گروه لوله و پروفیل هاي فولادي مورد مصرف در سازه متوسط قیمت بیشتر اقلام در این دوره نسبت به دوره قبل کاهش چشمگیری داشته است به گونه ای که متوسط قیمت «تیر آهن نمره ۱۰» با ۲۷.۹درصد داراي بیشترین کاهش و «تیرآهن نمره ۲۰ » با ۳.۹ درصد دارای بیش ترین افزایش بوده است.

گروه میلگرد

در گروه "میلگرد" متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل داراي کاهش بوده است. در بین اقلام این گروه بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "مفتول سیاه" با ۱۵.۴ درصد و کمترین کاهش مربوط به میلگرد ساده نمره ۲۸ با ۶/۰ درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیري نیمه اول ۱۳۹۲ با دور ه مشابه سال قبل نشان می دهد، متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش یافته است در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "پروفیل برنزی توخالی" با ۸۴.۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به "ورق سیاه به ضخامت بیش از ۳ میلی متر" با ۱۳.۳ درصد بوده است.

ورق هاي گالوانیزه

در گروه "ورق های گالوانیزه" مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل حاکی از افزایش قیمت تمامی اقلام آن است. در بین اقلام این گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "ورق گالوانزیه کرکره ای" با ۷.۸ درصد کمترین افزایش مربوط به "ورق گالوانیزه رنگی" با ۳.۴ درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیري در نیمه اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل در این گروه نشان می دهد متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش یافته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه" با ۸۷.۰ درصد و کمترین افزایش مربوط به "ورق گالوانیزه رنگی" درصد بوده است.

گروه قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی

مقایسه متوسط قیمت اقلام در نیمه اول ۱۳۹۲ با نیمه قبل نشان می دهد که،همچنان متوسط قیمت ها افزایش داشته است. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "لوله سیمانی معمولی با نمره ۱۵" با ۲۶.۰ درصد بوده و «کول سیمانی» با ۳.۴ درصد دارای کمترین افزایش بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیري در نیمه اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش داشته است. در این گروه بیشترین افزایش به "لوله سیمانی معمولی نمره ۲۰» با ۵۴.۹ درصد و کمترین افزایش به "کول سیمانی با ۲۱.۳ درصد تعلق دارد.

گروه موزاییک

نتایج آمارگیري نیمه اول ۱۳۹۲ نمایانگر آن است که در گروه "موزاییک"، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری افزایش یافته است. در این میان بیشترین افزایش مربوط به "موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد۳۰*۳۰ با ۳۱.۹ تعلق دارد.

مقایسه نتایج این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به "موزاییک ایرانی با سنگ موازییک معمولی به ابعاد ۳*۳۰" با ۶۷.۳ ۳۱ درصد است. کمترین افزایش قیمت نیز با ۳۹.۸ درصد به "موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره ۵ و بالاتر به ابعاد ۳۰*۳۰ تعلق دارد.

گروه چوب، گروه مصالح ساخته شده چوبی و گروه قطعات پیش ساخته چوبی

مقایسه نتایج این آمارگیری با دوره پیش حاکی از آن است که در گروه "چوب" گروه "مصالح ساخته شده ی چوبی" و "گروه قطعات پیش ساخته ی چوبی" تمامی اقلام دارای افزایش قیمت بوده اند. بیشترین افزایش قیمت در این سه گروه مربوط به "نئوپان به ضخامت ۱۶ میلی متر" با ۱۷.۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به "تخته نراد خالجی" با ۲.۲ درصد بوده است.

نتایج حاصل از آمارگیری در این سه گروه در نیمه اول ۱۳۹۲ نشان می دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای افزایش بوده است در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "تخته نراد خارجی" با ۷۱.۱ درصد و کمترین افزایش مربوط به "تراورس ایرانی" با ۲۳.۶ درصد بوده است.

گروه محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار

در گروه "محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار" با توجه به اینکه در دوره قبل تنها "کف پوش لاستیکی آجدار به ضخامت ۲.۵ میلی متر به صورت رول" دارای اطلاع بوده است. متوسط آن نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۸.۳ درصد افزایش داشته است.

گروه مصالح پلاستیکی و لاستیکی و گروه چتایی

در گروه های "مصالح پلاستیکی" و "چتابی" متوسط قیمت اقلام گروه چتابی نسبت به دوره پیش کاهش و گروه مصالح پلاستیکی و لاستیکی افزایش داشته است به نحوی که بیشترین کاهش قیمت در مقایسه با نیمه قبل مربوط به "گونی چتانی ۷*۴۰ با ۲۵.۸ و بیشترین افزایش آن مربوط به "ورق فایبر گلاس ساده به ضخامت ۱ تا ۱.۵ میلی متر با ۱۹.۰ درصد بوده است.

مقایسه متوسط قیمت اقلام این دو گروه با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش داشته است که "ورق فایبر گلاس ساده به ضخامت ۱ تا ۱.۵ میلی متر" با ۱۰۱.۶ درصد دارای بیشترین افزایش و "گونی چتانی ۱۱*۴۵" با ۲۵.۷ درصد دارای کمترین افزایش بوده است
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نگرانی والی غزنی از نیمه کاره ماندن پروژه های سال ۲۰۱۳ این ولای? afghan-news 0 61 28-11-14, 08:05 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  مکاتب نیمه کاره در غزنی afghan-news 0 63 12-11-14, 07:05 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  بازسازی زندان پلچرخی، نیمه‌کاره رها شده است afghan-news 0 59 30-10-14, 06:25 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  رییس جمهوری: شخصا قرارداد شرکت های ساختمانی را بررسی می کنم reporter2 0 80 28-10-14, 10:12 am
آخرین ارسال: reporter2
  (خبر)حضور ۲۲ هزار زائر ایرانی ایام نیمه شعبان در مکه mobile news 0 184 07-06-14, 08:42 am
آخرین ارسال: mobile newsکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان