امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)قيمت "پروازهاي داخلي" از مبدأ تهران+ جدول
#1
قيمت "پروازهاي داخلي" از مبدأ تهران+ جدول


<p>بليط قطار تهران- زاهدان به قيمت 170 هزار و 900 تومان به فروش مي رسد.</p><div>
<div>
<div class="c15">
<table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1102" width="336"><tbody><tr><td colspan="3" width="235">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مبدأ تهران</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مبدأ</span></p>
</td>
<td width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مقصد</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">قیمت (تومان)</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">بندرلنگه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">166,700</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">زاهدان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">170,900</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">کیش</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">170,900</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">بندرعباس</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">177,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">زابل</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">17,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">کرمانشاه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">رفسنجان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">126,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">کرمان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">137,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">بم</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">157,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">بحرگان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">128,900</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">رامسر</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">قشم</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">184,600</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">بجنورد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">115,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">دزفول</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">فسا</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">135,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">داراب</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">145,700</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">عسلویه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">162,500</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ایلام</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">100,600</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">یزد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">100,600</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ایرانشهر</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">203,500</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">خوی</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">116,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">طبس</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">114,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">اهواز</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">104,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">خارک</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">143,600</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">شیراز</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">126,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">یاسوج</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">110,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">چابهار</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">202,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">شهرکرد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">97,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">همدان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">94,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">اصفهان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">94,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مشهد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">131,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ارومیه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">110,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">جیرفت</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">154,100</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">شاهرود</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">92,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">اردبیل</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">جهرم</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">136,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">سیری</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">178,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ماهشهر</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">115,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">توحید</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">143,600</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">سیرجان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">135,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">لاوان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">155,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">آبادان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">118,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">سهند</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">93,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">لامرد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">153,100</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تبریز</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">102,700</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">پارس‌آباد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">105,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">سنندج</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">لار</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">159,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">بیرجند</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">138,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">سبزوار</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">109,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">گرگان</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ساری</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">گچساران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">123,700</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="61">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="72">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">بوشهر</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">136,300</span></p>
</td>
</tr></tbody></table></div>

<br/>
باشگاه خبرنگاران</div>

</div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا، امروز9 دي/جدول reporter2 0 95 30-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا،امروز 7دي/جدول reporter2 0 103 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز، سكه و طلا، امروز 6 دیماه reporter2 0 67 28-12-14, 09:45 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قیمت فروش آپارتمان نوساز در تهران/جدول reporter2 0 86 28-12-14, 09:45 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز، سكه و طلا، امروز 6 دیماه reporter2 0 65 27-12-14, 09:42 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان