امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)وضعیت راه هاي كشور "سوم آذر 92"
#1
وضعیت راه هاي كشور "سوم آذر 92"


<div id="doc_content">
<div id="doc_div13">
<div id="doc_div14">داخلی   <img src="http://www.afkarnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_019.gif" width="4" height="12"/>   <span><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir%2Fvtpejb2z9jh8.ib.html">خبر</a></span>   <img src="http://www.afkarnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_019.gif" width="4" height="12"/>   <span><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir%2Fsocial">اجتماعی</a></span></div>


</div>
<p>وضعیت راه هاي كشور "سوم آذر 92"</p>
<div id="doc_div23">
<p>يکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۵۰</p>
<p>مرجع : باشگاه خبرنگاران جوان</p>
</div>
<p>طي 24 ساعت گذشته، كل تردد ثبت‌ شده در محورهاي برون‌ شهري كشور، تعداد 5294544 وسيله نقليه بوده كه نسبت به روز قبل از آن 8.7 درصد افزايش نشان مي ‌دهد.</p>
<div id="doc_div27"><span id="content_span">به گزارش <a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir">افکارنیوز</a>، از مرکز مدیریت راه های کشور، امروز "یکشنبه سوم آذرماه 92"، در حال حاضر، به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع،‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز و تردد در آنها به‌ روال عادي در جريان است.<p>شايان ذكر است، طي 24 ساعت گذشته،در محورهاي برون‌ شهري كشور، كل تردد ثبت‌ شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از 843 ترددشمار، تعداد 5294544 وسيله نقليه بوده كه نسبت به روز قبل از آن 8.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد.</p></span>
<div class="c16"><span id="content_span"><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir"><img height="211" width="323" class="c15" alt="" title="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/3/1772975_372.jpg"/></a></span></div>
<span id="content_span">گفتنی است، سهم وسايل نقليه سنگين 18 درصد،اوج تردد بين ساعات 16 الي 17 و كمترين تردد بين ساعات 6 الي 7 صبح صورت پذيرفته كه رانندگان با آگاهي از آن مي‌توانند ساعات مناسبتري را براي سفر انتخاب کنند.<br/> <br/>محورهاي داراي بيشترين تردد طي 24 ساعت گذشته:<br/></span>
<p class="MsoNormal c18" dir="rtl"><span class="c17" id="content_span"> </span></p>
<table height="248" width="409" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" class="MsoTableLightGridAccent3 c62" dir="rtl"><tbody><tr class="c26"><td width="26" valign="top" class="c21">
<p class="MsoNormal c20" dir="rtl"><span class="c19">رديف</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c23">
<p class="MsoNormal c22" dir="rtl"><span class="c19">نام محور</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c24">
<p class="MsoNormal c22" dir="rtl"><span class="c19">استان</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c25">
<p class="MsoNormal c22" dir="rtl"><span class="c19">تعداد وسيله نقليه</span></p>
</td>
</tr><tr class="c36"><td width="26" valign="top" class="c28">
<p class="MsoNormal c27" dir="rtl"><span class="c19">1</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c30">
<p class="MsoNormal c29" dir="rtl"><span class="c19">آزادراه کرج _ تهران</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c32">
<p class="MsoNormal c31" dir="rtl"><span class="c19">البرز</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c35">
<p class="MsoNormal c34" dir="ltr"><span class="c33">104591</span></p>
</td>
</tr><tr class="c45"><td width="26" valign="top" class="c38">
<p class="MsoNormal c37" dir="rtl"><span class="c19">2</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c40">
<p class="MsoNormal c39" dir="rtl"><span class="c19">آزادراه تهران _ کرج</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c42">
<p class="MsoNormal c41" dir="rtl"><span class="c19">البرز</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c44">
<p class="MsoNormal c43" dir="ltr"><span class="c33">96271</span></p>
</td>
</tr><tr class="c46"><td width="26" valign="top" class="c28">
<p class="MsoNormal c27" dir="rtl"><span class="c19">3</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c30">
<p class="MsoNormal c29" dir="rtl"><span class="c19">آزادراه قزوين _ کرج</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c32">
<p class="MsoNormal c31" dir="rtl"><span class="c19">البرز</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c35">
<p class="MsoNormal c34" dir="ltr"><span class="c33">89933</span></p>
</td>
</tr><tr class="c51"><td width="26" valign="top" class="c47">
<p class="MsoNormal c37" dir="rtl"><span class="c19">4</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c48">
<p class="MsoNormal c39" dir="rtl"><span class="c19">آزادراه کرج _ قزوين</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c49">
<p class="MsoNormal c41" dir="rtl"><span class="c19">البرز</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c50">
<p class="MsoNormal c43" dir="ltr"><span class="c33">75961</span></p>
</td>
</tr><tr class="c52"><td width="26" valign="top" class="c28">
<p class="MsoNormal c27" dir="rtl"><span class="c19">5</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c30">
<p class="MsoNormal c29" dir="rtl"><span class="c19">آزادراه ساوه _ تهران</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c32">
<p class="MsoNormal c31" dir="rtl"><span class="c19">تهران</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c35">
<p class="MsoNormal c34" dir="ltr"><span class="c33">67968</span></p>
</td>
</tr><tr class="c53"><td width="26" valign="top" class="c47">
<p class="MsoNormal c37" dir="rtl"><span class="c19">6</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c48">
<p class="MsoNormal c39" dir="rtl"><span class="c19">آزادراه قزوین _ کرج</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c49">
<p class="MsoNormal c41" dir="rtl"><span class="c19">البرز</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c50">
<p class="MsoNormal c43" dir="ltr"><span class="c33">39851</span></p>
</td>
</tr><tr class="c58"><td width="26" valign="top" class="c54">
<p class="MsoNormal c27" dir="rtl"><span class="c19">7</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c55">
<p class="MsoNormal c29" dir="rtl"><span class="c19">محور كرج _ ماهدشت</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c56">
<p class="MsoNormal c31" dir="rtl"><span class="c19">البرز</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c57">
<p class="MsoNormal c34" dir="ltr"><span class="c33">39552</span></p>
</td>
</tr><tr class="c59"><td width="26" valign="top" class="c38">
<p class="MsoNormal c37" dir="rtl"><span class="c19">8</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c40">
<p class="MsoNormal c39" dir="rtl"><span class="c19">محور مرودشت _ شیراز</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c42">
<p class="MsoNormal c41" dir="rtl"><span class="c19">فارس</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c44">
<p class="MsoNormal c43" dir="ltr"><span class="c33">36068</span></p>
</td>
</tr><tr class="c60"><td width="26" valign="top" class="c54">
<p class="MsoNormal c27" dir="rtl"><span class="c19">9</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c55">
<p class="MsoNormal c29" dir="rtl"><span class="c19">محور شیراز _ مرودشت</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c56">
<p class="MsoNormal c31" dir="rtl"><span class="c19">فارس</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c57">
<p class="MsoNormal c34" dir="ltr"><span class="c33">33547</span></p>
</td>
</tr><tr class="c61"><td width="26" valign="top" class="c47">
<p class="MsoNormal c37" dir="rtl"><span class="c19">10</span></p>
</td>
<td width="148" valign="top" class="c48">
<p class="MsoNormal c39" dir="rtl"><span class="c19">جاده مخصوص كرج - تهران</span></p>
</td>
<td width="79" valign="top" class="c49">
<p class="MsoNormal c41" dir="rtl"><span class="c19">البرز</span></p>
</td>
<td width="91" valign="top" class="c50">
<p class="MsoNormal c43" dir="ltr"><span class="c33">31440</span></p>
</td>
</tr></tbody></table>
</div>
<p>کد مطلب: 285469</p>


<div class="lysprites1" id="feedback_form_parent">
<div id="feedback_notice">لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با افکار نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
<p class="c67">1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.<br/>2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.<br/>3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.</p>
</div>

</div>
</div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قوماندان امنیه کنر: وضعیت در ولسوالی دانگام به حالت عادی برگشته reporter2 0 84 26-12-14, 09:42 pm
آخرین ارسال: reporter2
  مگر شورای امنیت ملی كشور، دادگاه است؟ reporter2 0 169 25-12-14, 09:35 pm
آخرین ارسال: reporter2
  هیات اعزامی دولت: وضعیت امنیتی هرات وحشتناک است reporter2 0 71 23-12-14, 09:33 pm
آخرین ارسال: reporter2
  وضعیت رضا داودنژاد پس از پیوند دوباره کبد reporter2 0 70 16-12-14, 09:05 pm
آخرین ارسال: reporter2
  رحیل شریف و فرمانده آیساف در مورد وضعیت منطقه گفتگو کردند afghan-news 0 65 13-12-14, 08:50 pm
آخرین ارسال: afghan-newsکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان