امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)دانشگاه علوم پزشکی دزفول استخدام می‌کند
#1
دانشگاه علوم پزشکی دزفول استخدام می‌کند

<div id="doc_content">
<div id="doc_div13">
<div id="doc_div14">داخلی   <img src="http://www.afkarnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_019.gif" width="4" height="12"/>   <span><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir%2Fvtpejb2z9jh8.ib.html">خبر</a></span>   <img src="http://www.afkarnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_019.gif" width="4" height="12"/>   <span><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir%2Fkashkool">کشکول</a></span></div>


</div>
<p>دانشگاه علوم پزشکی دزفول استخدام می‌کند</p>
<p>چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۹</p>
<p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول دعوت به همکاری می نماید.</p>
<div id="doc_div27">
<div id="doc_div28">

<p><img src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000286/n00286422-b.jpg" width="270" height="270" hspace="0" vspace="0" alt="دانشگاه علوم پزشکی دزفول استخدام می‌کند" title="دانشگاه علوم پزشکی دزفول استخدام می‌کند" align="top" border="0"/></p>
</div>
<span id="content_span">به گزارش <a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir">افکارنیوز</a>، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول جهت تکمیل کادر پزشک خانواده روستایی شهرستانهای دزفول، شوش و گتونددر سال ۱۳۹۲ اقدام به جذب پزشکان عمومی علاقمند بصورت قرارداد پزشک خانواده، با حقوق و مزایای عالی و امکانات رفاهی مناسب می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ضمن مطالعه جدول زیر با معاونت بهداشتی دانشگاه – گروه توسعه شبکه و آموزش بهورزی با شماره تلفن ۰۶۴۱۵۲۶۷۸۲۱ تماس حاصل نمایید.</span>
<p><span id="content_span"> </span></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" dir="rtl"><tbody><tr><td width="81" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl"><strong>شهرستان</strong></p>
</td>
<td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl"><strong>مرکز بهداشتی درمانی</strong></p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl"><strong>موقعیت جغرافیایی</strong></p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl"><strong>فاصله زمانی تا مرکز شهرستان</strong></p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl"><strong>حدود دریافتی (ریال)</strong></p>
</td>
</tr><tr><td width="81" valign="top" rowspan="9">
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong>دزفول</strong></p>
</td>
<td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">بن جعفر</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">روستای بن جعفر</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شمس آباد</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر شمس آباد</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شریعتی</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر صفی آباد</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">امام خمینی</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر دز آب</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">طالقانی</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر میانرود</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">بنوت</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">روستای بنوت</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">خیبر</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">روستای خیبر</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۲۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">مهاجرین</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده شوشتر – روستای مهاجرین</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">سیاه منصور</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده شوشتر – روستای سیاه منصور</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="81" valign="top" rowspan="14">
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong>شوش</strong></p>
</td>
<td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">سلمان فارسی</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">کوی سلمان فارسی</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">کمتر از ۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">ابوذر غفاری</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">عمله تیمور</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهید دانش</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">عمله سیف</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">مسلم بن عقیل</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده اهواز – شهر شاوور</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">الجزایر</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده اهواز – روستای الجزایر</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">عبدالخان</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده اهواز – شهر الوان</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۲۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">سید عباس</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده اهواز – روستای سید عباس</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">آهودشت</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">روستای آهودشت</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">عبید</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">چنانه– روستای عبید</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">سرخه آزادی</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">سرخه – شهر فتح المبین</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۲۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">حر ریاحی</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر حر</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">هفت تپه</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر هفت تپه</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۵ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">سید رحیمه</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">روستای میان آب</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۲۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شماره سه</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر شوش</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">-</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="81" valign="top" rowspan="5">
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p class="c16" dir="rtl"><strong>گتوند</strong></p>
</td>
<td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جنت مکان</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر جنت مکان</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۵</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">صالح شهر</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده دزفول – شهر صالح شهر</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">ایستادگی</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده شوشتر – روستای ایستادگی</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">سماله</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده شوشتر – روستای سماله</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۰ دقیقه</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">گتوند ۲</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">شهر گتوند</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">-</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr><tr><td width="81" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl"><strong> </strong></p>
</td>
<td width="85" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">علیمردان</p>
</td>
<td width="206" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">جاده شوشتر – روستای علیمردان محمدی</p>
</td>
<td width="106" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۱۵</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p class="c16" dir="rtl">۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰</p>
</td>
</tr></tbody></table>
</div>
<p>کد مطلب: 286422</p>


<div class="lysprites1" id="feedback_form_parent">
<div id="feedback_notice">لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با افکار نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
<p class="c21">1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.<br/>2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.<br/>3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.</p>
</div>

</div>
</div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حمله گرگ‌های‌گرسنه به دانشگاه آزادخمین reporter2 0 107 24-12-14, 09:35 pm
آخرین ارسال: reporter2
  مشاهدات جالب روان‌پزشک سوئیسی از کنگره روان‌پزشکی در ایران reporter2 0 70 18-12-14, 09:15 pm
آخرین ارسال: reporter2
  در دزفول؛ پدری 2 فرزندش را به قتل رساند reporter2 0 51 14-12-14, 08:55 pm
آخرین ارسال: reporter2
  واقعیت ماجرای يك عکس وارونه در دانشگاه reporter2 0 79 10-12-14, 08:45 pm
آخرین ارسال: reporter2
  اعتراض استادان دانشگاه کابل به عدم پرداخت معاش شان از سوی دولت reporter2 0 90 27-11-14, 07:56 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان