امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)وضعیت راه های کشور در "۲۶ آذر ماه ۹۲"
#1
وضعیت راه های کشور در "۲۶ آذر ماه ۹۲"


<div id="doc_content">
<div id="doc_div13">
<div id="doc_div14">داخلی   <img src="http://www.afkarnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_019.gif" width="4" height="12"/>   <span><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir%2Fvtpejb2z9jh8.ib.html">خبر</a></span>   <img src="http://www.afkarnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_019.gif" width="4" height="12"/>   <span><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir%2Fsocial">اجتماعی</a></span></div>


</div>
<p>وضعیت راه های کشور در "۲۶ آذر ماه ۹۲"</p>
<div id="doc_div23">
<p>سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۱۵</p>
<p>مرجع : باشگاه خبرنگاران جوان</p>
</div>
<p>طی ۲۴ساعت گذشته، کل تردد ثبت‌ شده در محورهای برون‌ شهری کشور، تعداد ۵۵۳۶۹۵۵ وسیله نقلیه بوده که نسبت به روز قبل از آن ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.</p>
<div id="doc_div27"><span id="content_span">به گزارش <a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir">افکارنیوز</a>، امروز "سه شنبه ۲۶ آذر ۹۲" در حال حاضر، به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به‌ روال عادی در جریان است.<p>شایان ذکر است، طی ۲۴ساعت گذشته،در محورهای برون‌ شهری کشور، کل تردد ثبت‌ شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۷۷۸ تردد شمار، تعداد ۵۵۳۶۹۵۵ وسیله نقلیه بوده که نسبت به روز قبل از آن ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.</p><p>گفتنی است، سهم وسایل نقلیه سنگین ۲۰ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۶ الی ۱۷ و کمترین تردد بین ساعات ۶ الی ۷ صبح صورت پذیرفته که رانندگان با آگاهی ازآن می‌توانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.</p><p>محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:</p></span>
<div class="c81"><span id="content_span"/>
<table width="415" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" dir="rtl" class="MsoTableLightGridAccent3 c80"><tbody><tr class="c22"><td width="37" valign="top" class="c17">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c16"><span lang="AR-SA" class="c15">ردیف</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c19">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c18"><span lang="AR-SA" class="c15">نام محور</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c20">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c18"><span lang="AR-SA" class="c15">استان</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c21">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c18"><span lang="AR-SA" class="c15">تعداد وسیله نقلیه</span></p>
</td>
</tr><tr class="c31"><td width="37" valign="top" class="c25">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c24"><span lang="AR-SA" class="c23">1</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c27">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">آزاد راه تهران-کرج کیلومتر25</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c28">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c30">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c29"><span class="c15">100505</span></p>
</td>
</tr><tr class="c39"><td width="37" valign="top" class="c33">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c23">2</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c35">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">آزاد راه کرج - تهران کیلومتر25</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c36">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c38">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c37"><span class="c15">99829</span></p>
</td>
</tr><tr class="c44"><td width="37" valign="top" class="c40">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c24"><span lang="AR-SA" class="c23">3</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c41">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">آزاد راه قزوین - کرج( گلشهر)</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c42">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c43">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c29"><span class="c15">84246</span></p>
</td>
</tr><tr class="c49"><td width="37" valign="top" class="c45">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c23">4</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c46">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">آزاد راه کرج- قزوین( گلشهر)</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c47">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c48">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c37"><span class="c15">75901</span></p>
</td>
</tr><tr class="c54"><td width="37" valign="top" class="c50">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c24"><span lang="AR-SA" class="c23">5</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c51">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران- ساوه(ابتدای آزاد راه)</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c52">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c53">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c29"><span class="c15">49851</span></p>
</td>
</tr><tr class="c59"><td width="37" valign="top" class="c55">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c23">6</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c56">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">ساوه- تهران(ابتدای آزاد راه)</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c57">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c58">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c37"><span class="c15">48041</span></p>
</td>
</tr><tr class="c64"><td width="37" valign="top" class="c60">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c24"><span lang="AR-SA" class="c23">7</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c61">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">قم-تهران(آزاد راه)</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c62">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c63">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c29"><span class="c15">47657</span></p>
</td>
</tr><tr class="c69"><td width="37" valign="top" class="c65">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c23">8</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c66">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران- قم(آزاد راه)</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c67">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c68">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c37"><span class="c15">45628</span></p>
</td>
</tr><tr class="c74"><td width="37" valign="top" class="c70">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c24"><span lang="AR-SA" class="c23">9</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c71">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">کرج- تهران(جاده مخصوص)</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c72">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c26"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c73">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c29"><span class="c15">40386</span></p>
</td>
</tr><tr class="c79"><td width="37" valign="top" class="c75">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c32"><span lang="AR-SA" class="c23">10</span></p>
</td>
<td width="180" valign="top" class="c76">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">ارومیه - تبریز(شهید کلانتری)</span></p>
</td>
<td width="90" valign="top" class="c77">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c34"><span lang="AR-SA" class="c15">آذربایجان غربی</span></p>
</td>
<td width="108" valign="top" class="c78">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c37"><span class="c15">39904</span></p>
</td>
</tr></tbody></table></div>

</div>
<p>کد مطلب: 293060</p>


<div class="lysprites1" id="feedback_form_parent">
<div id="feedback_notice">لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با افکار نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
<p class="c86">1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.<br/>2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.<br/>3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.</p>
</div>

</div>
</div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قوماندان امنیه کنر: وضعیت در ولسوالی دانگام به حالت عادی برگشته reporter2 0 84 26-12-14, 09:42 pm
آخرین ارسال: reporter2
  هیات اعزامی دولت: وضعیت امنیتی هرات وحشتناک است reporter2 0 71 23-12-14, 09:33 pm
آخرین ارسال: reporter2
  وضعیت رضا داودنژاد پس از پیوند دوباره کبد reporter2 0 70 16-12-14, 09:05 pm
آخرین ارسال: reporter2
  رحیل شریف و فرمانده آیساف در مورد وضعیت منطقه گفتگو کردند afghan-news 0 65 13-12-14, 08:50 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  يك سايت اصولگرا مطرح كرد: ایران باید وضعیت حقوق بشر آمریکا را بر reporter2 0 90 12-12-14, 08:46 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان