امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)جدیدترین قیمت لپ تاپ ها با گارانتی های معتبر
#1
جدیدترین قیمت لپ تاپ ها با گارانتی های معتبر


<div id=""><tr><td>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">مدل</span></p>
</td>
<td colspan="4" width="138">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">قیمت تومان</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Asus-G53SX-Gseries-i5-8-750-2G-Win7</span></p>
</td>
<td colspan="4" width="138">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,250,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Asus-VivoBook-S551-i5-6-1T-2G-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td colspan="4" width="138">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Asus-Nseries-N75SL-i5-6-750-2G</span></p>
</td>
<td colspan="4" width="138">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,800,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G</span></p>
</td>
<td colspan="4" width="138">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,550,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Asus-Kseries-K46CB-i5-6-1T-2G</span></p>
</td>
<td colspan="4" width="138">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,300,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8</span></p>
</td>
<td colspan="4" width="138">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,030,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Asus-Nseries-N43SM-i5-4-640-2G</span></p>
</td>
<td colspan="4" width="138">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,250,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">برند</span><span dir="ltr">: SONY VAIOSony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,440,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-Vaio-SVD11-225-CYB-i7-8-256-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">5,100,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,820,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-Vaio-SVD11-225-CYB-i7-8-256-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">5,100,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-Vaio-SVF-14-2190-i7-8-1T-2G-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">4,890,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-Vaio-SVE15-137-CXW-i5-8-1TB-Win8</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,420,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,700,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-Vaio-SVP-11-223-SAB-i5-4-128-Win8</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">4,090,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-Vaio-SVE17-13-DCX-i7-6-500-2G-Win8-BLU</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,590,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-Vaio-SVF-15-216-SG-i3-4-500-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,450,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-SVT-14-124-i3-4-500-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,550,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,630,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-SVT-13-126-Plus-i5-8-128-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,220,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,150,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-SVT-13-134-i3-4-500-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,540,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-Vaio-SVF-14-218-i5-4-500-1G-Win8</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,470,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-Vaio-E14-115-CLP-i5-4-500-Win7</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,200,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-Vaio-SVF-15-213-SA-i3-4-500-1GB-Win8</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,250,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-VAIO-SVF-15-21-ECX-i7-4-500-1G-Win8</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,950,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,550,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">4,280,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,100,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,700,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-Vaio-SVF-15-216-SA-i3-4-500-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,450,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-Vaio-SVF-14-2190-i7-8-1T-2G-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,890,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="4" width="466">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td width="135">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,890,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="3">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Acer-Vseries-R7-571-i5-6-500-2G</span></p>
</td>
<td colspan="2" width="136">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,880,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="3">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Acer-Vseries-V3-571G-i7-4-750-2G</span></p>
</td>
<td colspan="2" width="136">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,250,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Lenovo-Essential-G500-i7-6-1T-2G</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,140,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,130,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">MSI-GS70-i7-16-1T-2GB-WIN8</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">6,255,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">10,040,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">8,945,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">MSI-Gseries-GE40-i7-8-1T-2G-Win8</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,695,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">3,590,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,650,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="3">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">HP-Pavilion-15e092-i7-8-750-2G-WIN8</span></p>
</td>
<td colspan="2" width="136">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,590,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="3">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">HP-Pavilion-G4-2310-i7-4-750-2G-WIN8</span></p>
</td>
<td colspan="2" width="136">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,360,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="3">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">HP-Pavilion-15e089-i5-6-750-2G-WIN8</span></p>
</td>
<td colspan="2" width="136">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,030,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">Dell- 5521-i7-4-750-2G</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,270,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">DELL-5537-i7-8-1T-2G-Touch</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,595,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">DELL-5537-i7-8-1T-2G-Win8-Touch</span></p>
</td>
<td colspan="3" width="137">
<p dir="rtl"><span dir="ltr">2,580,000</span></p>
</td>
</tr></div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جدیدترین قیمت خودروهای داخلی/جدول reporter2 0 113 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  جدیدترین قیمت سکه، طلا و ارز در بازار reporter2 0 57 19-12-14, 09:21 pm
آخرین ارسال: reporter2
  جدیدترین قیمت طلا،سکه و ارز در بازار/جدول reporter2 0 47 04-12-14, 08:26 pm
آخرین ارسال: reporter2
  جدیدترین عکس از مبارک و همسرش news-poster 0 51 02-12-14, 08:20 pm
آخرین ارسال: news-poster
  اعلام جدیدترین آمار از حجم نقدینگی کشور news-poster 0 56 19-11-14, 07:29 pm
آخرین ارسال: news-posterکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان