امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)وضعیت راه های کشور در یکم دی ماه ۹۲
#1
وضعیت راه های کشور در یکم دی ماه ۹۲


<div id="doc_content">
<div id="doc_div13">
<div id="doc_div14">داخلی   <img src="http://www.afkarnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_019.gif" width="4" height="12"/>   <span><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir%2Fvtpejb2z9jh8.ib.html">خبر</a></span>   <img src="http://www.afkarnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_019.gif" width="4" height="12"/>   <span><a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir%2Fsocial">اجتماعی</a></span></div>


</div>
<p>وضعیت راه های کشور در یکم دی ماه ۹۲</p>
<div id="doc_div23">
<p>يکشنبه ۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۲</p>
<p>مرجع : باشگاه خبرنگاران جوان</p>
</div>
<p>در حال حاضر، به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع،‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز و تردد در آنها به ‌روال عادي در جريان است.</p>
<div id="doc_div27"><span id="content_span">به گزارش <a href="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.afkarnews.ir">افکارنیوز</a>، از مركز مديريت راه هاي كشور، امروز "یکشنبه یکم دی ماه ۹۲" در حال حاضر، به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع،‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز و تردد در آنها به ‌روال عادي در جريان است.<p>شايان ذكر است، طي ۲۴ساعت گذشته،در محورهاي برون‌ شهري كشور، كل تردد ثبت ‌شده بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۹۰۷ ترددشمار، تعداد ۵۴۶۵۷۵۶ وسيله نقليه بوده كه نسبت به روز قبل از آن ۱۴ درصد كاهش را نشان مي‌دهد.</p><p>همچنين سهم وسايل نقليه سنگين ۱۶ درصد، اوج تردد بين ساعات ۱۶ الي ۱۸ و كمترين تردد بين ساعات ۶ الي ۷ صبح صورت پذيرفته كه رانندگان با آگاهي از آن مي‌توانند ساعات مناسبتري را براي سفر انتخاب کنند.</p><p>محورهاي داراي بيشترينتردد طي ۲۴ ساعت گذشته:</p></span>
<table width="467" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" height="188" dir="rtl" class="MsoTableLightGridAccent5 c47"><tbody><tr class="c21"><td width="36" valign="top" class="c16"> <span lang="AR-SA" class="c15">رديف</span></td>
<td width="199" valign="top" class="c18">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c17"><span lang="AR-SA" class="c15">نام محور</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c19">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c17"><span lang="AR-SA" class="c15">استان</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c20">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c17"><span lang="AR-SA" class="c15">تعداد وسيله نقليه</span></p>
</td>
</tr><tr class="c30"><td width="36" valign="top" class="c24">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c23"><span lang="AR-SA" class="c22">1</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">آزاد راه کرج - تهران پل کلاک</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c27">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c29">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c28"><span class="c15">114838</span></p>
</td>
</tr><tr class="c38"><td width="36" valign="top" class="c32">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c31"><span lang="AR-SA" class="c22">2</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c34">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">آزاد راه تهران-کرج کیلومتر25</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c35">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c37">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c36"><span class="c15">105904</span></p>
</td>
</tr><tr class="c39"><td width="36" valign="top" class="c24">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c23"><span lang="AR-SA" class="c22">3</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">آزاد راه قزوين - کرج( گلشهر)</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c27">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c29">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c28"><span class="c15">79195</span></p>
</td>
</tr><tr class="c40"><td width="36" valign="top" class="c32">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c31"><span lang="AR-SA" class="c22">4</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c34">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">آزاد راه کرج- قزوين( گلشهر)</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c35">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c37">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c36"><span class="c15">67686</span></p>
</td>
</tr><tr class="c41"><td width="36" valign="top" class="c24">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c23"><span lang="AR-SA" class="c22">5</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">قم-تهران(آزاد راه)</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c27">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c29">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c28"><span class="c15">51625</span></p>
</td>
</tr><tr class="c42"><td width="36" valign="top" class="c32">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c31"><span lang="AR-SA" class="c22">6</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c34">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران-قم(آزاد راه)</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c35">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">تهران</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c37">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c36"><span class="c15">42710</span></p>
</td>
</tr><tr class="c43"><td width="36" valign="top" class="c24">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c23"><span lang="AR-SA" class="c22">7</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">كرج-ماهدشت</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c27">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c29">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c28"><span class="c15">37027</span></p>
</td>
</tr><tr class="c44"><td width="36" valign="top" class="c32">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c31"><span lang="AR-SA" class="c22">8</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c34">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">ارومیه - تبریز(شهید کلانتری)</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c35">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">آذربایجان غربی</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c37">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c36"><span class="c15">31714</span></p>
</td>
</tr><tr class="c45"><td width="36" valign="top" class="c24">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c23"><span lang="AR-SA" class="c22">9</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c26">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">ساری- قائمشهر</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c27">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c25"><span lang="AR-SA" class="c15">مازندران</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c29">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c28"><span class="c15">30258</span></p>
</td>
</tr><tr class="c46"><td width="36" valign="top" class="c32">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c31"><span lang="AR-SA" class="c22">10</span></p>
</td>
<td width="199" valign="top" class="c34">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">كرج-تهران(جاده مخصوص)</span></p>
</td>
<td width="138" valign="top" class="c35">
<p dir="rtl" class="MsoNormal c33"><span lang="AR-SA" class="c15">البرز</span></p>
</td>
<td width="126" valign="top" class="c37">
<p dir="ltr" class="MsoNormal c36"><span class="c15">29541</span></p>
</td>
</tr></tbody></table>
</div>
<p>کد مطلب: 294540</p>


<div class="lysprites1" id="feedback_form_parent">
<div id="feedback_notice">لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با افکار نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
<p class="c52">1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.<br/>2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.<br/>3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.</p>
</div>

</div>
</div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قوماندان امنیه کنر: وضعیت در ولسوالی دانگام به حالت عادی برگشته reporter2 0 84 26-12-14, 09:42 pm
آخرین ارسال: reporter2
  هیات اعزامی دولت: وضعیت امنیتی هرات وحشتناک است reporter2 0 71 23-12-14, 09:33 pm
آخرین ارسال: reporter2
  وضعیت رضا داودنژاد پس از پیوند دوباره کبد reporter2 0 70 16-12-14, 09:05 pm
آخرین ارسال: reporter2
  رحیل شریف و فرمانده آیساف در مورد وضعیت منطقه گفتگو کردند afghan-news 0 65 13-12-14, 08:50 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  يك سايت اصولگرا مطرح كرد: ایران باید وضعیت حقوق بشر آمریکا را بر reporter2 0 90 12-12-14, 08:46 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان