امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)قيمت هاي جديد محصولات "كياموتورز"+جدول
#1
قيمت هاي جديد محصولات "كياموتورز"+جدول


<div id=""><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">مدل ماشین</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">قیمت بازار</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">قیمت نمایندگی</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">تغییرات قیمت</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا اپتیما</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">120,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">---</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">2000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا اپتیما (فول)</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">139,500,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">138,353,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">2500000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا اسپورتیج 2000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">126,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">121,424,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">1000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا اسپورتیج 2400</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">141,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">137,320,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">1000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا پیکانتو</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">59,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">59,081,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">3000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سراتو 1600</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">82,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,474,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">6000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سراتو 2000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">96,600,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">102,451,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">100000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سراتو 1600-2014</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">102,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">---</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">2000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سراتو 2000-2014</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">110,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">111,973,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">500000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سراتو کوپ 1600</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">94,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">101,274,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">2000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سراتو کوپ 2000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">102,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">110,782,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">1000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سورنتو</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">194,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">---</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سورنتو (فول)</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">212,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">212,499,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">3000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا کادنزا</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">184,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">---</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">1000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا کادنزا (فول آپشن)</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">219,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">211,467,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">4000000</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا کارنز</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">117,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">110,826,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا موهاوی</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">208,000,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">211,311,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="163">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">کیا سول 2014</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">---</span></p>
</td>
<td valign="top" width="102">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">116,174,000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="90">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">---</span></p>
</td>
</tr></div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا، امروز9 دي/جدول reporter2 0 95 30-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا،امروز 7دي/جدول reporter2 0 103 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز، سكه و طلا، امروز 6 دیماه reporter2 0 66 28-12-14, 09:45 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز، سكه و طلا، امروز 6 دیماه reporter2 0 65 27-12-14, 09:42 pm
آخرین ارسال: reporter2
  کاهش قیمت محصولات ایران خودرو /جدول reporter2 0 97 24-12-14, 09:41 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان