امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)میلاد حضرت زهرا (س) هیئت کجا برویم؟
#1
میلاد حضرت زهرا (س) هیئت کجا برویم؟


<div id=""><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">ردیف</span></p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">هیئت</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">سخنران</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">مداح</span></p>
</td>
<td width="185">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">توضیحات</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="565" colspan="5">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">مرکز تهران</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">بیت الزهرا (س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام عدالتی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج منصور ارضی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان ولیعصر (عج)</span><span lang="FA">، جنب مهدیه تهران، کوچه مهدیه تهران،</span><span lang="AR-SA">حسینیه بیت الزهرا (س)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">شهدای گمنام</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام پناهیان</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج میثم مطیعی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان ولی عصر(عج)، نرسیده به میدان منیریه، خیابان فرهنگ</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">پنجشنبه از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد امام رضا(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام عباس سمیع زاده</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج وحید منصوری، سجاد محمدی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان حر، چهارراه لشکر، خیابان کمالی، جنب بیمارستان لقمان، مسجد امام رضا(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حسینیه کربلائیها</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج احمد زمانی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">چهارراه گلوبندک، خیابان 15 خرداد</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">روز یکشنبه از نماز ظهر</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مهدی جان</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج حسین اثنی عشری</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج مهدی ارضی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان ولی عصر(عج)، نرسیده به گمرک، خیابان بشیری، حسینیه قائم آل محمد(عج)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="565" colspan="5">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">شمال تهران</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">رایةالعباس(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">دکتر رجبی دوانی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج محمود کریمی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">چیذر، امامزاده علی اکبر(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">میثاق با شهدا</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام محمد علی جاودان</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج میثم مطیعی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">بزرگراه چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از ساعت 20:30</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد حضرت مهدی(عج)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام محسن تاج لنگرودی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سیدمحسن گرسویی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان ستارخان، سه راه تهران ویلا، مسجد حضرت مهدی(عج)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ریحانة النبی (س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام سیدعبدالحمید شهاب</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">محمدحسین پویانفر</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">چیذر، آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از ساعت</span><span lang="FA">۲۱</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد صبوبزرگ لواسان</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج مرتضی طاهری</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">لواسان، مسجد صبو بزرگ لواسان</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز نغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حسینیه حضرت زهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام محمدرضا رنجبر</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سیدمحسن گرسویی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="FA">میدان قدس، حسینیه حضرت زهرا(س)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="FA">شب میلاد از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مکتب الزهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام قیاس</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سیدمحسن گرسویی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان شریعتی، میثاق 3</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از ساعت 18</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">محبان الزهرا(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام سعیدیان</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">آقای مرتضایی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">درکه، رستوران صفا</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد فاطمیه تجریش</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج مهدی توکلی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ذاکرین اهل بیت(ع)</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان تجریش، جنب امامزاده صالح(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از ساعت 22</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد حضرت مهدی(عج)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سیدمحمد قاضوی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان ستارخان، سه راه تهران ویلا، مسجد حضرت مهدی(عج)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">دوشنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">سازمان هلال احمر</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام سیدمهدی طباطبائی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج محمود تاری</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به نیایش</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از ساعت 10 صبح</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">متوسلین به امام حسن مجتبی(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج میثم نادی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان آیت الله قدوسی، خیابان آقابیگی، کوی فرشته، متوسلین به امام حسن مجتبی(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد جامع ونک</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سیداحمد صالحی خوانساری</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان ونک، مسجد جامع ونک</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حسینیه انصارالعباس(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">دکتر سید محسن میرباقری</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سیدمحسن گرسویی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان فرمانیه، حسینیه انصارالعباس(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مکتب الزهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام قیاس</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سید محسن گرسویی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان شریعتی، میثاق 3</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از ساعت 18</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان امام حسین(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج مرتضی طاهری</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان انقلاب اسلامی، میدان امام حسین(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شام میلاد از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حسینیه کربلائی ها</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج احمد زمانی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان 15 خرداد، چهارراه گلوبندک</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از نماز ظهر</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="565" colspan="5">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">جنوب تهران</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="ltr"><span lang="AR-SA" dir="rtl">رهروان النور</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">شيخ علی ثمر</span><span lang="FA">ی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج حسين هوشيار و کربلايي علي برزگرراد</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">نازی آباد، چهاراه دخانیات، خیابان مدائن، حسینیه بیت النور (شهید کاشی)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه ساعت 20:30</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="ltr"><span lang="AR-SA" dir="rtl">مکتب الزینب(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام نصیرزاده</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج امیر یعقوبی، حاج حمید نیکدل</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان رازی(گمرک)، خیابان ایروانی، جنب مسجد ابوالفضل(ع)، کوچه معماریان</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از ساعت 20</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="ltr"><span lang="FA" dir="rtl">حسینیه بنی الزهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام سیدعبدالحمید شهاب</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج حمید بهاری</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی، کوچه پهلوان حسن</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="ltr"><span lang="FA" dir="rtl">عشاق الزینب(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام مولوی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">محمدرضا درویشی، سیدمحمد ظهرالدینی، حامد امامی شریف</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان وحدت اسلامی، پائین تر از بیمارستان رازی، کوچه حسن خندان، مسجد علی بن ابیطالب(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">پنجشنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="565" colspan="5">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">شرق تهران</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><br/>حسینیه هدایت</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">شیخ حسین انصاریان</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان قیام، حسینیه هدایت</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">از 22 تا 31 فروردین ساعت 7 صبح</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">محبان العباس(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام فضائلی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج ماشاالله عابدی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">چهارراه آبسردار، کوچه اسلامی، کوچه یکم، محبان العباس(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیریه حضرت زهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام فضائلی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج ماشاالله عابدی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">17 شهریور، خیابان سعیدی، خیریه حضرت زهرا(س)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حسینیه فاطمة الزهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام صمدی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">حاج سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان فخرآباد، کوچه هفدهم</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه</span><span lang="FA">از</span><span lang="AR-SA">ساعت</span><span lang="FA">20</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">هیئت الرضا(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام سید رضا عمادی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج عبدالرضا هلالی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان خراسان، حسینیه امام موسی ابن جعفر (ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">جمعه از ساعت ٢١</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مکتب الزهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">دکتر علی اکبر رائفی پور</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان خراسان،خیابان عجب گل،حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه 30 فروردین ماه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد امام سجاد(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام علی سعیدیان</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سید محسن گرسویی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">تهرانپارس، چهارراه استخر، مسجد امام سجاد(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">روضةالعباس(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام سیدرضا عمادی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج حسین سیب سرخی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">پیروزی، بعداز چهار راه کوکا کولا، نبش خیابان کریمشاهیان، حسینیه جوانان حسینی</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد جامع ابوذر</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام آقاتهرانی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج ابوذر بیوکافی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، بین پل 4 و 5، مسجد جامع ابوذر</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد فاطمیه</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج احمد زمانی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان 17 شهریور، خیابان ناصری</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد جامع لاله زار</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سید محسن گرسویی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان جمهوری اسلامی، خیابان لاله زار، مسجد جامع لاله زار</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از نماز ظهر</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">هیئت الزهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="ltr"><span lang="AR-SA" dir="rtl">حاج احد قدمی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، نبش کوچه شهید شجاعی، حسینیه امام خمینی (ره)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">پنجشنبه از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حسینیه حضرت سجاد(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="ltr"><span lang="AR-SA" dir="rtl">حاج احمد زمانی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">میدان خراسان، خیابان کاظمی</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شنبه از ساعت 22</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">محبان الأئمه(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">حجت الاسلام دکتر احمدی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="ltr"><span lang="AR-SA" dir="rtl">حاج امیر یعقوبی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان دماوند، مسیل جاجرود، کوچه صائب تبریزی، حسینیه محبان الأئمه(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مولودی</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">حاج مهدی توکلی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="ltr"><span lang="FA" dir="rtl">حاج مهدی سماواتی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">خیابان ایران، کوچه کبریت چی، کوچه فقیه الملک</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">روز میلاد از ساعت 7 صبح</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="565" colspan="5">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="FA">غرب تهران</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">هیئت الزهرا(س)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">آیت الله محمدکاظم صدیقی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ذاکرین اهل بیت(ع)</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="FA">خیابان آزادی، مسجد دانشگاه صنعتی شریف</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="FA">دوشنبه از نماز ظهر</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مهدیه امام حسن مجتبی(ع)</span></p>
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">رزمندگان غرب نهران</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام سیدحمید میرباقری</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سعید حدادیان، حاج احمد نیکبختیان و محمد حسین حدادیان</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="FA">خیابان آزادی، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="FA">پنجشنبه از ساعت 5 صبح</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">ریحانة الحسین(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام حسینی قمی</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج سید مجید بنی فاطمه و حاج سید مهدی میرداماد</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="FA">اشرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن، باغ فیض، مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانة الحسین(ع)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="FA">شنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد المهدی(عج)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج محمود تاری</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="FA">انتهای همت، شهرک گلستان، مسجد المهدی(عج)</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="FA">یکشنبه از نماز مغرب</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مولودی</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج اکبر بازوبندی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="FA">بزرگراه نواب، بریانک غربی، پشت ساختمان های نواب، گلبن شمالی، کوچه زندی</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="FA">دوشنبه از ساعت 10 صبح</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">منتظران حضرت ولی عصر(عج)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام سیدعبدالحمید شهاب</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج علی نجفی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="FA">خیابان آیت الله کاشانی، نبش وفاآذر</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="FA">یکشنبه از ساعت 20:30</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">یا ثارالله الحسین(ع)</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حجت الاسلام عطری نژاد</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج محمد جواد فارسی</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="FA">دهکده المپیک، شهرک راه آهن، بلوار امیرکبیر، خیابان گلفام، نبش بنفشه چهارم، هنرستان ایران تکنیک</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="FA">شنبه از ساعت 20</span></p>
</td>
</tr><tr><td width="46">
<p class="c13" dir="rtl"> </p>
</td>
<td width="131">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">مسجد جامع المپیک</span></p>
</td>
<td width="101">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">_</span></p>
</td>
<td width="102">
<p class="c13" dir="rtl"><span lang="AR-SA">حاج محمود تاری</span></p>
</td>
<td width="185">
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">شهرک المپیک، مسجد جامع المپیک</span></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA">یکشنبه از ساعت 21</span></p>
</td>
</tr></div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حضرت عیسی(ع)، برگزیده و مقرب خدا afghan-news 0 69 27-12-14, 09:42 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  همایش فراغت دانشجویان اقتدار مرکزی به پیشواز از فرارسیدن میلاد afghan-news 0 69 25-12-14, 09:42 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  مراسم تجلیل از رحلت پبامیر گرامی اسلام و سبط اکبرش حضرت امام حس? afghan-news 0 82 23-12-14, 09:33 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  تجلیل از شانزدهمین سالروز ارتحال حضرت آیت الله العظمی فاضل در م afghan-news 0 73 19-12-14, 09:21 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  گنبد حرم حضرت زینب(س) news-poster 0 53 05-12-14, 08:30 pm
آخرین ارسال: news-posterکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان