امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)قیمت انواع "پراید دست دوم" + جدول
#1
قیمت انواع "پراید دست دوم" + جدول

<p>خودروهای دست دوم را می توان در آگهی های روزنامه پیدا کرد. بسیاری اعتقاد دارند خودروهای دست دوم می تواند خیلی بهتر از خودروهای نو باشند.</p><div>
<p>این قیمت ها از سطح روزنامه و نیازمندی ها جمع آوری شده است.<br/></p>
<div><br/><div class="c15" dir="rtl">
<table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">مدل</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">سال تولید</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">توضیحات</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">قیمت (تومان)</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">شماره تماس</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">صبا</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">87</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">زیتونی 115 هزار کارکرد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">13.800.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09128171402</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">صبا</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">87</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">سفید دوگانه‌سوز بی رنگ</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">13.600.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09123949840</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">صبا</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">88</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">نوک‌مدادی بدون تصادف</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">14.300.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09124073719</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">131</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">85</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">نارنجی‌متالیک دوگانه‌سوز بیمه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">11.500.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09127765206</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">131SL</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">90</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">سفید بیمه بدون خط و خش</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">14.500.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09377799809</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">131SX</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">91</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="AR-SA">کارکرد 14هزار</span> <span lang="FA">بی رنگ</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">16.900.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">77280451</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">131EX</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">91</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">سفید بیمه 57 هزار کارکرد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">17.500.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09124372880</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">131SL</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">91</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">نوک مدادی بدون رنگ</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">16.500.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09123547086</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">131SE</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">92</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">با لوازم کامل</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">19.500.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09371773124</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">131LE</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">92</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">بنفش 9 هزار کارکرد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">19.000.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09191307019</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">132SX</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">90</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">سفید کم‌کارکرد با ‌لوازم</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">16.200.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09190777278</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">132SL</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">90</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">سفید بی رنگ اسپرت</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">16.200.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09356568273</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">132SL</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">89</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">سفید 65 هزار کارکرد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">14.400.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09125116428</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">111SX</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">91</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">نوک مدادی بدون رنگ</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">18.000.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09127202235</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">111SX</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">90</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">نوک مدادی 33هزار کارکرد بیمه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">17.800.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09122467606</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="75">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">111EX</span></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">92</span></p>
</td>
<td valign="top" width="156">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">سفید 5 هزار کارکرد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="99">
<p class="c14" dir="rtl"><span lang="FA">20.100.000</span></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p class="c14" dir="rtl"><span dir="ltr">09194643448</span></p>
</td>
</tr></tbody></table></div>

<p>  باشگاه خبرنگاران</p>
</div>

</div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نرخ انواع ارز،سكه و طلا، امروز 10دي/جدول reporter2 0 142 01-01-15, 09:57 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا، امروز9 دي/جدول reporter2 0 95 30-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا،امروز 7دي/جدول reporter2 0 103 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  جدیدترین قیمت خودروهای داخلی/جدول reporter2 0 113 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قیمت روز خودروهای وارداتی/جدول reporter2 0 106 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان