امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

هزینه‌ی یک‌هزار میلیارد دلاری امریکا در جنگ ...
#1
هزینه‌ی یک‌هزار میلیارد دلاری امریکا در جنگ ...

<p><img src="http://tolonews.com/TOLOnews_photo/money-war-15-december-14.jpg" alt="" /></p>
<p dir="rtl"><strong>یافته‌های یک گزارش پژوهشی روزنامه‌ی فایننشل تایمز نشان می‌دهد که جنگ افغانستان تاکنون یک‌هزار میلیارد دالر برای ایالات متحده امریکا هزینه داشته و قرار است واشنگتن صدها میلیارد دالر دیگر نیز در نبرد افغانستان هزینه کند.</strong><br /><br />بربنیاد این یافته‌ها نزدیک به ۸۰درصد این پول‌ها در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما هزینه شده است؛ اما از میان هزار میلیارد دالر تنها ۱۰۴ میلیارد آن در بخش بازسازی افغانستان هزینه شده است.<br /><br />ملک ستیز آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: "با وجود آنکه جنگ افغانستان پرهزینه‌ترین جنگ امریکا بوده است؛ اما متأسفانه پیامدهای آن به دلیل نبود یک راهکار درست خوب نبوده و پاکستان بیشتر در این جنگ نقش مخرب را بازی کرده است."<br /><br />در این گزارش از هدر رفت ده‌ها میلیارد دالر نیز یاد شده است و تنها در بخش بازسازی افغانستان از هدر رفت ۶۲۰ میلیون دالر سخن گفته شده است.<br /><br />خریداری چندین هواپیمای حمل ونقل به ارزش ۵۰۰میلیون دالر، ایجاد تأسیسات قنسولگری در شمال افغانستان با هزینه‌ی ۸۰ میلیون دالر، ساخت یک پایگاه با هزینه‌ی۳۴ میلیون دالر در جنوب غرب افغانستان، خریداری زباله سوزها به ارزش ۵میلیون دالر، خریداری شش دستگاه نشرات تلویزیونی برای شبکه‌های داخلی افغانستان به هزینه‌ی ۳میلیون دالر و خرید هشت قایق برای پولیس مرزی افغانستان به ارزش ۳میلیون دالر که در مجموع ۶۲۰ میلیون دالر می‌شود از جمله‌ی این هزینه‌ها است که در افغانستان هدر رفته است.<br /><br />صالح محمد صالح نماینده‌ی مردم کنر در مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: "تا جایی که من می‌دانم هدر رفت این پول‌ها در فساد اداری هم نقش داشته از همین رو امروز نیروهای امنیتی ما به علت نبود جنگ افزارهای پیشرفته با چالش‌های زیادی روبرو هستند".<br /><br />در این میان طالبان طرف دیگر نبرد افغانستان نیز صدها میلیون دالر در فعالیت‌های جنگی‌شان مصرف کرده‌اند.<br /><br />آمارها نشان می‌دهد که تولید موادمخدر، دریافت پول از حلقه‌هایی در پاکستان و کشورهای حوزه‌ی خلیج، باج گیری از کاروان‌های نظامی، استخراج غیرقانونی معادن و عشر و زکات از منابع تأمین مالی طالبان گفته شده است.<br /><br />در این گزارش هشدار داده شده است که در سال ۲۰۱۵ میلادی ۵۶ میلیارد دالر برای مصارف نزدیک به ده هزار سربازامریکایی و نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته شده است و اگر نظارت دقیق بر هزینه‌ی این پول ها انجام نشود؛ بخش بزرگ این پولها به هدر خواهد رفت.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<mconfusedmallFrac m:val="off"/>
<mbig grinispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<mbig grinefJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]-->
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">یافته‌های یک گزارش پژوهشی روزنامه‌ی فایننشل تایمز نشان می‌دهد که جنگ افغانستان تاکنون یک‌هزار میلیارد دالر برای ایالات متحده امریکا هزینه داشته و قرار است واشنگتن صدها میلیارد دالر دیگر نیز در نبرد افغانستان هزینه کند.</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="LTR"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">بربنیاد این یافته‌ها نزدیک به </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۸۰</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">درصد این پول</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">ها در جریان ریاست جمهوری بار</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">ا</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">ک اوباما هزینه شده است</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">؛ </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">اما از میان هزار میلیارد دالر تنها </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۱۰۴ </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیارد آن در بخش بازسازی افغانستان هزینه شده است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" lang="AR-SA"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">ملک ستیز آگاه مسایل سیاسی</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF"> در این باره </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">گفت: "</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">با وجود آنکه جنگ افغانستان پرهزینه‌ترین جنگ امریکا بوده است؛ اما متأسفانه پیامدهای آن به دلیل نبود یک راهکار درست خوب نبوده و پاکستان بیشتر در این جنگ نقش مخرب را بازی کرده است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>."</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">در این گزارش از هدر رفت ده‌ها میلیارد دالر نیز یاد شده است و تنها در بخش بازسازی افغانستان از هدر رفت </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۶۲۰ </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیون دالر سخن </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">گ</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">فته </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">شده است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">خریداری چندین هواپیمای حمل ونقل به ارزش </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۵۰۰</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیون دالر، ایجاد ت</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">أ</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">سیسات قنسولگری در شمال افغانستان با هزینه‌ی </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۸۰ </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیون دالر، ساخت یک پایگاه با هزینه</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">‌ی</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۳۴ </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیون دالر در جنوب غرب افغانستان، خریداری زباله سوزها به ارزش </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۵</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیون دالر، خریداری شش دستگاه نشرات تلویزیونی برای شبکه</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">های داخلی افغانستان</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">به هزینهی ۳</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیون دالر و خرید &nbsp;هشت قایق برای پولیس مرزی افغانستان به ارزش </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">۳</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیون دالر </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">که در مجموع ۶۲۰ م</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">یلیون دالر </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">میشود </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از جمله‌ی این هزینه‌ها است که </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">در </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">افغانستان هدر رفته ا</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">ست</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">صالح محمد صالح </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">نماینده‌ی مردم کنر در </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: "تا جایی که من می‌دانم هدر رفت این پول‌ها در فساد اداری هم نقش داشته از همین رو امروز نیروهای امنیتی ما به علت نبود جنگ افزارهای پیشرفته با چالش‌های زیادی روبرو هستند"</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">در این میان طالبان طرف دیگر نبرد افغانستان نیز صدها میلیون دالر در فعالیت‌های جنگی‌شان مصرف کرده‌اند</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">آمارها نشان می‌دهد که تولید موادمخدر، دریافت پول از حلقه‌هایی در پاکستان و کشورهای حوزه‌ی خلیج، باج گیری از کاروان‌های نظامی، استخراج غیرقانونی معادن و عشر و زکات از منابع تأمین مالی طالبان گفته شده است.</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR">&nbsp;</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">در این گزارش هشدار داده شده است که در سال </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۲۰۱۵ </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلادی</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: PS-AF;" lang="PS-AF">۵۶ </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">میلیارد دالر برای مصارف نزدیک به ده هزار سربازامریکایی و نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته شده است و اگر نظارت دقیق بر هزینه‌ی این پول ها انجام نشود</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">؛ </span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA">بخش بزرگ این پولها به هدر خواهد رفت</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="LTR"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;" lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;</span></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حداقل هزینه هر نفر در عروسی چقدر است؟ reporter2 0 84 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  انتقال تجهیزات نظامی امریکا از افغانستان به کویت برای حمله احت? reporter2 0 109 28-12-14, 09:45 pm
آخرین ارسال: reporter2
  امریکا هیچ گاهی با حسن نیت به افغان ها نگاه نکرده است afghan-news 0 58 28-12-14, 09:45 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  چاپ طرح جدید 50 هزار تومانی/عکس reporter2 0 111 28-12-14, 09:45 pm
آخرین ارسال: reporter2
  مخالفت افغانستان با تصمیم امریکا مبنی بر انتقال تجهیزات نظامی ? reporter2 0 113 28-12-14, 09:45 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان