امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

رام های رسمی گلکسی ایس samsung galaxy ace s5830 original stock roms
#1
رام های زیر همگی رام اصلی بوده و هیچگونه تغییری در انها ایجاد نشده است . پسورد این رام ها در زیر مشخص شده است .password: samfirmware.com


europe firmware/stock romconfusedamsung galaxy ace gt-s5830 [unbranded]
europe firmware letter codes
austria, belgium, bulgaria, croatia, czech, denmark, estonia, finland, france, germany, greece, hungary ireland, israel, italy, kazakhstan, latvia, lithuania, netherlands, norway, poland, portugal, romania, russia serbia, slovakia, spain, sweden, switzerland, turkey, ukraine and united kingdom
bd - cyprus, greece
bh - central european
ce - belgium, luxembourg, netherlands
xa -austria, france, germany, italy, netherlands, switzerland, united kingdom
xb - denmark, norway, sweden
xc - portugal, spain
xd - croatia, czech, hungary, slovakia
xe - bulgaria, estonia, kazakhstan, latvia, lithuania, russia, ukraine, united states
xf - bulgaria, croatia, romania
xg - germany
xp - uk, france, italy, spain, netherlands, poland, portuguese, turkey
xx - austria, belgium, france, germany, hungary, italy, spain, united kingdom, russia, poland
xw - austria, belgium, france, germany, hungary, italy, spain, united kingdom, russia, poland

latest updates:

s5830bvkt3
pda: s5830bvkt3
phone: s5830bvkt1
csc: s5830amnkt3
version: android 2.3.6 gingerbread
country: spain (orange)
build date: 2012 february

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkt6
pda: s5830xwkt6
phone: s5830xwkt3
csc: s5830oxxkt3
version: android 2.3.6 gingerbread
country: portugal (tph)
build date: 2012 january

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkt7
pda: s5830xwkt7
phone: s5830xwkt3
csc: s5830oxfkt1
version: android 2.3.6 gingerbread
country: nordic countries - denmark, finland, iceland, norway and sweden
build date: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkr2
pda: s5830xwkr2
phone: s5830xwkr2
csc: s5830oxekp4
version: android 2.3.6 gingerbread
country: baltic
build date: 2011 november

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwks9 - xen
pda: s5830xwks9
phone: s5830xwks2
csc: s5830xenks1
version: android 2.3.5 gingerbread
country: netherlands
build date: 2011 october

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwks9 - xeo
pda: s5830xwks9
phone: s5830xwks2
csc: s5830xeokp2
version: android 2.3.5 gingerbread
country: poland
build date: 2011 october

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwks9 - vdf
pda: s5830xwks9
phone: s5830xwks2
csc: s5830vdfks1
version: android 2.3.5 gingerbread
country: france
build date: 2011 october

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxkpp
pda: s5830xxkpp
phone: s5830xxkpp
csc: s5830serkpp
version: android 2.3.6 gingerbread
country: russia
build date: 2011 october

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwks2
pda: s5830xwks2
phone: s5830xwks2
csc: s5830xenks1
version: android 2.3.5 gingerbread
country: netherlands
build date: 2011 october

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxkpo
pda: s5830xxkpo
phone: s5830xxkpo
csc: s5830serkpo
version: android 2.3.5 gingerbread
country: russia
build date: 2011 october

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpy - xeu
pda: s5830xwkpy
phone: s5830xwkpa
csc: s5830xeukpy
version: android 2.3.3 gingerbread
country: open europe
build date: 2011 august

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpy - vgf
pda: s5830xwkpy
phone: s5830xwkpa
csc: s5830vgfkp3
version: android 2.3.4 gingerbread
country: france
build date: 2011 august

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpy - xeh
pda: s5830xwkpy
phone: s5830xwkpa
csc: s5830oxxkpa
version: android 2.3.4 gingerbread
country: hungary
build date: 2011 august

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
s5830xwkpw
pda: s5830xwkpw
phone: s5830xwkp7
csc: s5830oxxkpc
version: android 2.3.3 gingerbread
country: open europe
build date: 2011 august 22

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpt
pda: s5830xwkpt
phone: s5830xwkp7
csc: s5830xeokp2
version: android 2.3.3 gingerbread
country: poland
build date: 2011 august

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpo - xen
pda: s5830xwkpo
phone: s5830xwkp7
csc: s5830xenkp7
version: android 2.3.3 gingerbread
country: netherlands
build date: 2011 july 13

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpo - lux
pda: s5830xwkpo
phone: s5830xwkp7
csc: s5830luxkp1
version: android 2.3.3 gingerbread
country: belgium luxemburg
build date: 2011 july 13

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpw
pda: s5830xwkpw
phone: s5830xwkp7
csc: s5830oxxkpc
version: android 2.3.3 gingerbread
country: nordic countries - denmark, finland, iceland, norway and sweden
build date: 2011 june 22

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpkn - xeu
pda: s5830xwkpn
phone: s5830xwkp6
csc: s5830xeukp1
version: android 2.3.3 gingerbread
country: uk
build date: 2011 june

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpkn - nee
pda: s5830xwkpn
phone: s5830xwkp6
csc: s5830xxkp7
version: android 2.3.3 gingerbread
country: nordic countries - denmark, finland, iceland, norway and sweden
build date: 2011 june

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpkl
pda: s5830xwkpkl
phone: s5830xwkp6
csc: s5830xfkp3
version: android 2.3.3 gingerbread
country: nordic countries - denmark, finland, iceland, norway and sweden
build date: 2011 june 29

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

#3
s5830xxkph
ops file: cooper.ops
bootloader: s5830xxkph
pda: code_s5830xxkph
phone: modem_s5830xxkph
csc file: csc_s5830serkph
version: android 2.3.4 gingerbread
country: russia
build date: 2011 june 3

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxkpe
pda: s5830xxkpe
phone: s5830xxkpe
csc: s5830serkpe
version: android 2.3.3 gingerbread
country: russia
build date: 2011 may 5

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxkpb
pda: s5830xxkpb
phone: s5830xxkpb
csc: s5830serkpb
version: android 2.3.3 gingerbread
country: russia
build date: 2011 april 22

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxkp9
pda: s5830xxkp9
phone: s5830xxkp9
csc: s5830serkp9
version: android 2.3.3 gingerbread
country: russia
build date: 2011 april 20

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxkp8
pda: s5830xxkp8
phone: s5830xxkp8
csc: s5830serkp8
version: android 2.3.3 gingerbread
country: russia
build date: 2011 april 18

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkc3
pda: s5830xwkc3
phone: s5830xxkb1
csc: s5830oxxkb6
version: android 2.2.1 froyo
country: nordic countries - denmark, finland, iceland, norway and sweden
build date: 2011 march 30

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxkc1
pda: s5830xxkc1
phone: s5830xxkc1
csc: s5830serkb3
version: android 2.2.1 froyo
country: russia
build date: 2011 march 19

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkb7
pda: s5830xwkb7
phone: s5830xxkb7
csc: s5830oxxkb6
version: android 2.2.1 froyo
country: nordic countries - denmark, finland, iceland, norway and sweden
build date: 2011 february 28

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xekb1
pda: s5830xekb1
phone: s5830xekb1
csc: 5830serkb1
version: android 2.2.1 froyo
country: russia
build date: 2011 january 21

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkaa
pda: s5830xwkaa
phone: s5830xwkaa
csc: s5830proka3
version: android 2.2.1 froyo
country: belgium
build date: 2011 january 19

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwka9
pda: s5830xwka9
phone: s5830xwka9
csc file: s5830serkb1
version: android 2.2.1 froyo
country: russia
build date: 2011 january 19

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxka7
pda: s5830xxka7
csc: multi-csc-oxxka5
version: android 2.2.1 froyo
build date: 2011 january 21
country: baltic

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

#4
s5830xxka6
pda: s5830xxka6
csc: multi-csc-oxxka5
version: android 2.2.1 froyo
country: baltic
build date: 2011 january 7

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxjld
pda: s5830xxjld
phone: s5830xxjld
csc: s5830serjld
version: android 2.2.1 froyo
country: russia
build date: 2010 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xxjlc
pda: s5830xxjlc
phone: s5830xxjlc
csc: s5830serjlc
version: android 2.2.1 froyo
country: russia
build date: 2010 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدaustralia - samsung galaxy ace gt-s5830t
s5830xwkt7
pda: s5830xwkt7
csc: s5830oppks6
phone: s5830xwkt3
version: android 2.3.6 gingerbread
country: australia
released: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830tdvkq3
pda: s5830tdvkq3
phone: s5830tdvkq3
csc: s5830ttelkq3
version: android 2.3 gingerbread
country: australia (telstra)
released: 2011 october

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدprovider firmwares: carrier branded version of samsung galaxy ace
network operator firmware code:
ad - o2, austria
ae - sfr, france
ai - tim, italy
am - vodafone
an - e-plus, germany
ao - germany o2,
as - netherland kpn,
au - mobilkom, austria
bb - tmn, portugal
bf - optimus, portugal
bg - telefonica, spain
bm - swisscom, switzerland
bn - amena, spain
bo - t-mobile, germany
bu - vodafone
bv - orange, switzerland
bw - o2, united kingdom
cd - proximus, belgium
cg - telia mobitel =, sweden
ch - singtel, singapore
ck - tele2 comviq =, sweden
ct - tdc, denmark
cu - one, austria
cv - telenor, norway
dt - optus, australia
dv - telstra, australia
ef - celcom, malaysia
jb - vodacom, south africa
md - telia sonera, finland
mj - vodafone, italy
mm - tele ring, austria
mv - netcom, norway
na - nrj, france
nb - tele2 norway, norway
ne - h3g nordic, sweden
np - h3g, italy
rf - t-mobile
ss - vodafone, japan

europe carrier providers[b]s5830xwkt6
pda: s5830xwkt6
phone: s5830xwkt3
csc: s5830oxxkt3
version: android 2.3.5 gingerbread
country/provider: romania (orange)
released: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkr2
pda: s5830xwkr2
phone: s5830xwks2
csc: s5830oxfks3
version: android 2.3.5 gingerbread
country/provider: romania (orange)
released: 2011 november

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید


[/b]
#5

[b]s5830buks2 - vdh

pda: s5830buks2
phone: s5830xwks2
csc: s5830vdhks2
version: android 2.3.5 gingerbread
country/provider: hungary vdh
released: 2011 november

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830buks2 - vod
pda: s5830buks2
phone: s5830xwks2
csc: s5830vodks2
version: android 2.3.5 gingerbread
country/provider: united kingdom (vodafone)
released: 2011 november

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830buks2 - sfr
pda: s5830buks2
phone: s5830xwks2
csc: s5830sfrks2
version: android 2.3.5 gingerbread
country/provider: france - sfr
released: 2011 november

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwksd - met
pda: s5830xwksd
phone: s5830xwks9
csc: s5830metkp6
version: android 2.3.5 gingerbread
country/provider: ireland - meteor
released: 2011 october

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwks3
pda: s5830xwks3
phone: s5830xwks2
csc: s5830virkp1
version: android 2.3.5 gingerbread
country/provider: united kingdom - virgin mobile
released: 2011 september

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpu
pda: s5830wkpu
phone: s5830xwkpu
csc: s5830tplkp2
version: android 2.3.3 gingerbread
country/provider:
released: 2011 august

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830bokp5
pda: s5830bokp5
phone:
csc:
version: android 2.3.3 gingerbread
country/provider: t-mobile
released: 2011 july 14

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkpf
pda: s5830xwkpf
phone: s5830xwkp5
csc: s5830tplkp2
version: android 2.3.3 gingerbread
country/provider: t-mobile
released: 2011 july 14

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830bukc2
pda: s5830bukc2
phone: s5830xxka6
csc: s5830vodkc1
version: android 2.2.1 froyo
country/provider: united kingdom - vodafone
released: 2011 march

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830bvkc4
pda: s5830bvkc4
phone: s5830bvkc2
csc: s5830ftmkc3
version: android 2.2.1 froyo
country/provider: france - orange
released: 2011 march

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830bgkd1
pda: s5830bgkd1
phone: s5830bgkc1
csc: s5830xeckd1
version: android 2.2.1 froyo
country/provider: spain - moviestar
released: 2011 april

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید


[/b]
#6

[b]s5830pokb1

pda: s5830pokb1
phone:
csc: s5830xefkb1
version: android 2.2.1 froyo
country/provider: france - la poste mobile
released: 2011 february

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830bokb1
pda: s5830bokb1
phone:
csc:
version: android 2.2.1 froyo
country/provider: t-mobile
released: 2011 february

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830buka7
pda: s5830buka7
phone: s5830xxka6
csc: s5830vodka6
version: android 2.2.1 froyo
country/provider: uk vodafone
released: 2011 january

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830boka3
pda: s5830boka3
phone: s5830boka1
csc: s5830tmuka3
version: android 2.2.1 froyo
country/provider: uk - t-mobile
released: 2011 january

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830xwkab
pda: s5830xwkab
csc: s5830viakb2
version: android 2.2.1 froyo
country/provider: germany - o2
released: 2011 january 19

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدasia firmware: south east asia version of samsung galaxy ace gt-s5830

asia firmware letter codes:
db - vietnam
dc - thailand
dd - india
dx - indonesia, malaysia, philippines, singapore, thailand, vietnam
dz - malaysia, singapore
zc - china, hong kong
zh - hong kong
zt - taiwan

s5830ddkq8
pda: s5830ddkq8
csc: s5830oddkq7
phone: s5830ddkq8
country/provider: india
version: android 2.3.6 gingerbread
build date: 2012 february

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkt6
pda: s5830dxkt6
csc: s5830olbkt3
phone: s5830dxkt4
country/provider: thailand
version: android 2.3.6 gingerbread
build date: 2012 january

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkt5 - glb
pda: s5830dxkt5
phone: s5830dxkt4
csc: s5830olbkt3
country/provider: philippines (globe)
version: android 2.3.6 gingerbread
build date: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkt5 - sma
pda: s5830dxkt5
phone: s5830dxkt4
csc: s5830olbkt3
country/provider: philippines (smart)
version: android 2.3.6 gingerbread
build date: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkt5 - xse
pda: s5830dxkt5
phone: s5830dxkt4
csc: s5830olbkt3
country/provider: indonesia
version: android 2.3.6 gingerbread
build date: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkt5 - xme
pda: s5830dxkt5
phone: s5830dxkt4
csc: s5830olbkt3
country/provider: malaysia
version: android 2.3.6 gingerbread
build date: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkt5 - xxv
pda: s5830dxkt5
phone: s5830dxkt4
csc: s5830olbkt3
country/provider: vietnam
version: android 2.3.6 gingerbread
build date: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkt5
pda: s5830dxkt5
phone: s5830dxkt4
csc: s5830olbkt3
country/provider: singapore (singtel)
version: android 2.3.6 gingerbread
build date: 2011 december

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

[/b]
#7
[b]s5830ddkq6
pda: s5830ddkq6
phone: s5830ddkq6
csc: s5830ddkq5
version: android 2.3.4 gingerbread
country: india
build date: 2011 september

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830zskpd
pda: s5830zskpd
phone: s5830xxkpo
csc: s5830ozskpd
version: android 2.3.4 gingerbread
country: hongkong
build date: 2011 september

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830ddkq5
pda: s5830ddkq6
phone: s5830ddkq6
csc: s5830ddkq5
version: android 2.3.4 gingerbread
country: indiabuild date: 2011 august 23

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkpb
pda: s5830dxkpb
phone: s5830dxkpb
csc: s5830olbkpb
version: android 2.3.4 gingerbread
country: indonesia, malaysia, philippines, singapore, thailand, vietnam
build date: 2011 august 23

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830ddkc1
pda: s5830ddkc1
phone: s5830ddkc1
csc: s5830oddkc1
version: android 2.2.1 froyo
country: india
build date: 2011 march 11

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830dxkc1
pda: s5830dxkc1
phone: s5830dxkc1
csc: s5830olbkc1
version: android 2.2.1 froyo
country: indonesia, malaysia, philippines, singapore, thailand, vietnam
build date: 2011 march

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830ztkb2
pda: s5830ztkb1
phone: s5830ozskb2
csc: s5830zskc2
version: android 2.2.1 froyo
country: taiwan
build date: 2011 february

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830zcka7
pda: s5830zcka7
phone: s5830zcka7
csc: s5830chnka7
version: android 2.2.1 froyo
country: china build date: 2011 january

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830zska6
pda: s5830zska6
phone: s5830xxka7
csc: s5830ozskb1
version: android 2.2.1 froyo
country: hongkong
build date: 2011 january

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدarabic firmware: middle east version of samsung galaxy ace gt-s5830

arabic firmware letter codes:
middle east countries - afghanistan, bahrain, iran, iraq, jordan, kuwait, lebanon, oman, pakistan, palestine, qatar, saudi arabia, syria, united arab emirates and yemen.
jp - algeria, egypt, iran, iraq, kuwait, morocco, nigeria, oman, pakistan, saudi arabia, south africa, syria, tunisia, turkey, united arab emirates
jv - tunisia, turkey, middle east

s5830jpkp9
pda: s5830jpkp9
phone: s5830xwkp7
csc: s5830ojpkp3
version: android 2.3.4 gingerbread
build date:2011 august 23

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830jpkc2
pda: s5830jpkc2
phone: s5830jxkc1
csc: s5830ojpkc1
version: android 2.2.1 froyo
build date: 2011 march 28

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

[/b]
#8
[b]s5830jpka7
pda: s5830jpka7
phone: s5830jxka3
csc: s5830ojpka7
version: android 2.2.1 froyo
build date: 2011 january 18

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدlatin america firmware: north and south america version of samsung galaxy ace gt-s5830b and gt-s5830l
north and south america firmware letter codes:
argentina, brazil, chile, colombia, costa rica, ecuador, el salvador, guatemala, honduras, nicaragua,
peru, panama, republica dominica, venezuela
ub - carrier branded latin america
ug - north america
uh - latin america, the caribbean

s5830lubkpl
pda: s5830lubkpl
phone: s5830lubkpl
csc: s5830lchlkp3
version: android 2.3.5 gingerbread
country: chile claro
released: december 2011

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830lubkpl
pda: s5830lubkpl
phone: s5830lubkpl
csc: s5830lchtkp4
version: android 2.3.5 gingerbread
country: chile telefonica
released: december 2011

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830lubkpl
pda: s5830lubkpl
phone: s5830lubkpl
csc: s5830lchekp5
version: android 2.3.5 gingerbread
country: chile entel pcs
released: december 2011

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830lubkpk
pda: s5830lubkpk
phone: s5830lubkpk
csc: s5830lcomkp3
version: android 2.3.5 gingerbread
country: columbia comcel
released: december 2011

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدs5830bvjkpe
pda: s5830bvjkpe
phone: s5830bvjkpe
csc: s5830banckp2
version: android 2.3.4 gingerbread
country: argentina
released: november 2011

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

[/b]


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کاستوم رام اپدیت گلکسی ایس Galaxy Ace S5830 به اندروید 4.4 کیت کت با رام اومگا مای فون 20 2,396 17-02-16, 04:14 pm
آخرین ارسال: f.viator
  رام رسمی رام رسمی s5830jpkp9 فارسی با اندروید 2.3.3 سامسونگ galaxy ace s5830 mohamad golbaz 2 1,610 06-01-15, 01:52 pm
آخرین ارسال: azerila
  کاستوم رام کاستوم رام iphone style برای گوشی سامسونگ samsung galaxy ace s5830 mohamad golbaz 1 523 20-11-14, 08:37 am
آخرین ارسال: مای فون
  کاستوم رام اپدیت samsung galaxy ace S5830 به اندروید 4.4 کیت کت با سیانوژن 11 مای فون 0 2,319 01-01-14, 02:40 am
آخرین ارسال: مای فون
  اولین رام با ظاهر ios برای گلکسی ایس - galaxy ace mobile pasargad 1 532 22-12-13, 01:27 pm
آخرین ارسال: s_siyamakکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان