امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(رام رسمی) دانلود تمامی رام های استوک gingerbread برای گوشی های samsung galaxy r i9103
#1
official gingerbread firmwares 2.3.4, 2.3.5 & 2.3.6


i9103zclf1


You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید


android version: 2.3.6

country: china
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: 13th june 2012
pda: zclf1
modem: zclf1
csc: ozhlf1
i9103zsle6


You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدandroid version:
2.3.6

country: hong kong
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: 5th may 2012
pda: zsle6
modem: zskk5
csc: ozsle6
i9103zsle5(same rom released across a region)i9103zsle5

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.6

country: hong kong
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: 11th may 2012
pda: zsle5
modem: zskk5
csc: ozsle5
i9103zsle5

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.6

country: taiwan
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: 11th may 2012
pda: zsle5
modem: zskk5
csc: ozsle5
i9103jpld1(same rom released across a region)i9103jpld1

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.6

country: iran
region: arabic
carrier: unbranded
build date: 30th april 2012
pda: jpld1
modem: xxkj2
csc: ojpld1
i9103jpld1

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.6

country: iraq
region: arabic
carrier: unbranded
build date: 30th april 2012
pda: jpld1
modem: xxkj2
csc: ojpld1
i9103jpld1(includes carrier bloatware)

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.6

country: saudi arabia
region: arabic
carrier: jed
build date: 10th april 2012
pda: jpld1
modem: xxkj2
csc: ojpld1
i9103xwla4(includes carrier bloatware)

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.6

country: austria
region: arabic
carrier: 3 hutchinson
build date: 20th january 2012
pda: xwla4
modem: nela1
csc: drela1
i9103zcla1

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

[pass = sampro.pl]android version: 2.3.6

country: china
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: ?th january 2012
pda: zcla1
modem: zcla1
csc: ozhla1
i9103zskk5(same rom released across a region)i9103zskk5

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.6

country: hong kong
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: 29th november 2011
pda: zskk5
modem: zskk5
csc: ozskk5
i9103zskk5

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.6

country: taiwan
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: 1st november 2011
pda: zskk5
modem: zskk5
csc: ozskk5
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
i9103zckj3

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

[pass = sampro.pl]
android version: 2.3.6
country: global
region: global
carrier: unbranded
build date: ?th october 2011
pda: zckj3
modem: zckj3
csc: multi-zckj3
i9103xwkj4

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: gemany
region: europe
carrier: unbranded
build date: 29th october 2011
pda: xwkj4
modem: xxki2
csc: dbtkj1
i9103zskj2

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: taiwan
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: 12th october 2011
pda: zskj2
modem: xxki2
csc: ozskj2
i9103dxki3(same rom released across a region)i9103dxki3

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: malaysia
region: indonesia, malaysia, philippines, singapore, vietnam
carrier: unbranded
build date: 22nd september 2011
pda: dxki3
modem: dxkh3
csc: olbkh3
i9103dxki3

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: singapore
region: indonesia, malaysia, philippines, singapore, vietnam
carrier: unbranded
build date: 20th september 2011
pda: dxki3
modem: dxkh3
csc: olbkh3
i9103dxki3

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: thailand
region: indonesia, malaysia, philippines, singapore, vietnam
carrier: unbranded
build date: 19th september 2011
pda: dxki3
modem: dxkh3
csc: olbkh3
i9103jpki3(same rom released across a region)i9103jpki3

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: iran
region: arabic
carrier: unbranded
build date: 15th september 2011
pda: jpki3
modem: xxki2
csc: ojpki2
i9103jpki3

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: united arab emirates
region: arabic
carrier: unbranded
build date: 21st september 2011
pda: jpki3
modem: xxki2
csc: ojpki2
#3
i9103jpki3(includes carrier bloatware)

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید


android version: 2.3.5
country: saudi arabia
region: arabic
carrier: jed
build date: 21st september 2011
pda: jpki3
modem: xxki2
csc: ojpki2
i9103jpki3

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: iraq
region: arabic
carrier: unbranded
build date: 21st september 2011
pda: jpki3
modem: xxki2
csc: ojpki2
i9103xwki5(same rom released across a region)i9103xwki5(includes carrier bloatware)

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: spain
region: europe
carrier: jyoigo
build date: 19th september 2011
pda: xwki5
modem: xxki2
csc: yogkh2
i9103xwki5

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: india
region: europe
carrier: unbranded
build date: 17th september 2011
pda: xwki5
modem: ddkh4
csc: oddkh4
i9103xwki5(includes carrier bloatware)

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.5
country: austria
region: europe
carrier: 3 hutchinson
build date: 17th september 2011
pda: xwki5
modem: neki1
csc: dreki2
i9103xwkg8(same rom released across a region)i9103xwkg8(includes carrier bloatware)

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.4
country: romania
region: europe
carrier: cosmote
build date: 18th august 2011
pda: xwkg8
modem: xxkg7
csc: coakh2
i9103xwkg8

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.4
country: baltic
region: europe
carrier: unbranded
build date: 18th august 2011
pda: xwkg8
modem: xxkg7
csc: oxxkh1
i9103xwkg8

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.4
country: spain
region: europe
carrier: unbranded
build date: 3rd august 2011
pda: xwkg8
modem: xxkg7
csc: fopkg2
#4
i9103xwkg8

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید


android version: 2.3.4
country: poland
region: europe
carrier: unbranded
build date: 1st august 2011
pda: xwkg8
modem: xxkg7
csc: oxxkh1
i9103xxkg8

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.4
country: sweden
region: nordic
carrier: unbranded
build date: 29th july 2011
pda: xxkg8
modem: xxkg8
csc: neekg8
i9103xwkg7(same rom released across a region)i9103xwkg7(includes carrier bloatware)

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.4
country: ukraine
region: europe
carrier: kyivstar
build date: 8th august 2011
pda: xwkg7
modem: xxkg7
csc: oxekg5
i9103xwkg7

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.4
country: russia
region: europe
carrier: unbranded
build date: 28th july 2011
pda: xwkg7
modem: xxkg7
csc: oxekg5
i9103zski1

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

android version: 2.3.4
country: hong kong
region: china, hong kong
carrier: unbranded
build date: 1st may 2011
pda: zski1
modem: unknown
csc: zski1


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  رام رسمی دانلود رام رسمی فارسی با اندروید 4.3 برای Galaxy S3 I9300 مای فون 0 845 21-05-14, 01:49 pm
آخرین ارسال: مای فون
  رام کاستوم slim bean - galaxy r i9103 unofficial برای گوشی samsung galaxy r mohamad golbaz 0 399 14-09-13, 11:30 pm
آخرین ارسال: mohamad golbaz
  رام کاستوم c.a.m.p+™|cm10|aokp|miui|pa|v1 برای گوشی samsung galaxy r mohamad golbaz 0 363 14-09-13, 11:30 pm
آخرین ارسال: mohamad golbaz
  رام کاستوم angeeks_i9103+a6900_lv5_4.0.4 برای گوشی samsung galaxy r mohamad golbaz 0 416 14-09-13, 11:30 pm
آخرین ارسال: mohamad golbaz
  رام کاستوم electrify rm v1.0 (xwlp8b) based on indian ics برای گوشی samsung galaxy r mohamad golbaz 0 298 14-09-13, 11:29 pm
آخرین ارسال: mohamad golbazکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان