امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

اموزش کوتاه کردن ثبت نام
#1
این کار باعث میشه که ت فقط قسمت های یوزر پسورد و کپچا برای ثبت نام بیاد.


به این منظور ::برید توی استایل و قالب ها >>

جست و جو در قالب ها >>

استایل مورد نظرتون رو انتخاب کنید


وارد کنید >>> register

تنها جست و جوی عنوان ها >>> بله

محتویات register رو با


کد:


{vbconfusedtylevar htmldoctype} <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vbconfusedtylevar textdirection}" lang="{vbconfusedtylevar languagecode}"> <head> {vb:raw headinclude} {vb:cssfile register.css} <title><vb:if condition="$show['coppa']">{vb:rawphrase coppa} </vb:if>{vb:rawphrase register_at_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</title> {vb:raw headinclude_bottom} </head> <body> {vb:raw header} {vb:raw navbar} <div id="pagetitle"> <h1>{vb:rawphrase vbulletin_registration}</h1> <vb:if condition="$vboptions['usecoppa']"><p class="description">{vb:rawphrase step_2_of_2}</p></vb:if> </div> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> <script type="text/javascript"> function verify_passwords(password1, password2) { // do various checks, this will save people noticing mistakes on next page if (password1.value == '' || password2.value == '') { alert('{vb:rawphrase fill_out_both_password_fields}'); return false; } else if (password1.value != password2.value) { alert('{vb:rawphrase entered_passwords_do_not_match}'); return false; } else { <vb:if condition="$show['coppa']"> pass_copy = password1.value; passconfirm_copy = password2.value; </vb:if> var junk_output; md5hash(password1, document.forms.register.password_md5, junk_output, {vb:raw show.nopasswordempty}); md5hash(password2, document.forms.register.passwordconfirm_md5, junk_output, {vb:raw show.nopasswordempty}); <vb:if condition="$show['coppa']"> document.forms.register.password.value = pass_copy; document.forms.register.passwordconfirm.value = passconfirm_copy; </vb:if> return true; } return false; } </script> <form id="registerform" action="register.php?do=addmember" name="register" method="post" onsubmit="return verify_passwords(password, passwordconfirm);" class="vbform block"> <vb:if condition="$show['errors']"> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase errors_occurred_during_registration}</h2> <div class="blockbody"> <ul class="blockrow"> {vb:raw errorlist} </ul> </div> </vb:if> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase register_at_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h2> <div class="blockbody formcontrols"> <vb:if condition="$show['coppa']"> <div class="blockrow">{vb:rawphrase until_receive_signed_form}</div> </vb:if> <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase facebook_connect}</h3> <div class="section"> <div id="fbregbox" class="blockrow hidden"> <vb:if condition="$show['facebookuser']"> <a href="{vb:raw fbprofileurl}"> <img src="{vb:raw fbprofilepicurl}" title="{vb:var fbname}" alt="{vb:var fbname}" /> </a> {vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:var fbname}, {vb:raw fbprofileurl}} <a style="cursor: pointer" onclick="vbfb.register_logout();"><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/facebook_logout.gif" alt="{vb:rawphrase logout_of_facebook}"/></a> <vb:else /> <a id="fb_regloginbtn" href="#"><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/facebook_login_long.gif" alt="{vb:rawphrase facebook_connect}"></a> </vb:if> </div> <vb:if condition="$show['facebookuser']"> <div class="blockrow"> <label for="facebookusername">{vb:rawphrase already_a_member}</label> <div class="rightcol"> <input type="text" class="textbox" name="facebookusername" id="facebookusername" maxlength="50" tabindex="1" value="{vb:rawphrase username}" /> <input type="text" class="textbox" name="facebookpassword_hint" id="facebookpassword_hint" maxlength="50" tabindex="1" value="{vb:rawphrase password}" /> <input type="password" class="textbox" name="facebookpassword" id="facebookpassword" maxlength="50" tabindex="1" style="display: none;" /> <input type="button" class="button" name="facebookassociate" id="facebookassociate" value="{vb:rawphrase log_in}" tabindex="1" /> <p class="description">{vb:rawphrase associate_facebook_with_x_account, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> <script type="text/javascript"> yahoo.util.dom.setstyle('facebookpassword_hint', "display", "inline");yahoo.util.dom.setstyle('facebookpassword', "display", "none");
yahoo.util.dom.setstyle('facebookusername', "color", "[url=http://forum.mob2.ir/usertag.php?do=list&action=hash&hash=828282")]#828282")[/url] yahoo.util.dom.setstyle('facebookpassword_hint', "color", "[url=http://forum.mob2.ir/usertag.php?do=list&action=hash&hash=828282")]#828282")[/url]
vb_xhtml_ready.subscribe(function() {// yahoo.util.event.on('facebookusername', "focus", facebookusername_focus);
yahoo.util.event.on('facebookusername', "blur", facebookusername_blur); yahoo.util.event.on('facebookpassword_hint',
"focus", facebookpassword_hint); yahoo.util.event.on('facebookpassword', "blur", facebookpassword);})
;function facebookusername_focus(e){ // var textbox = yahoo.util.event.gettarget(e);
if (textbox.value == '{vb:rawphrase username}') { // textbox.value='';textbox.style.color='black'; }}
function facebookusername_blur(e) { // var textbox = yahoo.util.event.gettarget(e);
if (textbox.value == '') { // textbox.value='{vb:rawphrase username}';
textbox.style.color='#828282'; }
}function facebookpassword_hint(e) { // var textbox = yahoo.util.event.gettarget(e);
yahoo.util.dom.setstyle('facebookpassword_hint', "display", "none");
yahoo.util.dom.setstyle('facebookpassword', "display", "inline");
yahoo.util.dom.get('facebookpassword').focus(); }
function facebookpassword(e)
{ // var textbox = yahoo.util.event.gettarget(e); if (textbox.value == ''){
yahoo.util.dom.setstyle('facebookpassword_hint', "display", "inline");
yahoo.util.dom.setstyle('facebookpassword', "display", "none"); } }
</script> </div> </div> </vb:if> </div> {vb:raw fbimportform}
</vb:if> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase required_information}</h3> <div class="section">
<div class="blockrow"> <label for="regusername">{vb:rawphrase username}:</label>
<div class="rightcol"> <input class="primary textbox" id="regusername" type="text"
name="username" maxlength="{vb:raw vboptions.maxuserlength}" value="{vb:raw username}"
tabindex="1" /> <!--<img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="reg_verif_image"
alt="" />--> <div id="reg_verif_div" class="primary" style="display:none;"></div>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_nameverif.js?v=
{vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> <script type="text/javascript">
<!-- regname_verif = new vb_ajax_nameverify('regname_verif', 'regusername');
//--> </script> <p class="description">{vb:rawphrase enter_your_username}
</p> </div> </div> <div class="blockrow"> <ul class="group"> <li> <label for="password">
{vb:rawphrase password}:</label> <input type="password" class="textbox" name="password"
id="password" maxlength="50" value="{vb:raw password}" tabindex="1" /> </li> <li>
<label for="passwordconfirm">{vb:rawphrase confirm_password}:</label> <input type="password" class="textbox"
name="passwordconfirm" id="passwordconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw passwordconfirm}" tabindex="1" /> </li>
</ul> <p class="description">{vb:rawphrase enter_password_for_account}</p>
</div> <div class="blockrow"> <ul class="group"> <li> <label for="email">
{vb:rawphrase email_address}:</label> <input type="text" class="textbox" name="email" id="email"
maxlength="50" value="{vb:raw email}" dir="ltr" tabindex="1" /> </li> <li> <label for="emailconfirm">
{vb:rawphrase confirm_email_address}:</label> <input type="text" class="textbox" name="emailconfirm"
id="emailconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw emailconfirm}" dir="ltr" tabindex="1" />
</li> </ul> <p class="description">{vb:rawphrase enter_valid_email_address}</p>
</div> <vb:if condition="$show['coppa']"> <div class="blockrow"> <label for="parentemail">
{vb:rawphrase parent_guardian_email}:</label> <input type="text" class="primary textbox" name="parentemail"
id="parentemail" maxlength="50" value="{vb:raw parentemail}" dir="ltr" tabindex="1" />
</div> </vb:if> {vb:raw human_verify}
</div> <div class="blockrow singlecheck"> <label for="cb_rules_agree" class="full">
<input type="checkbox" name="agree" id="cb_rules_agree" tabindex="1" value="1" />
<strong>{vb:rawphrase read_agree_abide_by_rules,
{vb:raw vboptions.bbtitle}}</strong></label> </div> <div class="blockfoot actionbuttons">
<div class="group"> <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
<input type="hidden" name="do" value="addmember" />
<input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" />
<input type="hidden" name="password_md5" />
<input type="hidden" name="passwordconfirm_md5" />
<vb:if condition="!$show['birthday']">
<input type="hidden" name="day" value="{vb:raw day}" />
<input type="hidden" name="month" value="{vb:raw month}" />
<input type="hidden" name="year" value="{vb:raw year}" />
</vb:if> <vb:if condition="$show['coppa']"> <input type="hidden" name="coppauser" value="1" /> </vb:if>
<input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase complete_registration}" tabindex="1" accesskey="s" />
<input type="reset" class="button" name="reset" tabindex="1" value="{vb:rawphrase reset_fields}" />
</div> </div> </form> {vb:raw footer} </body> </html>

عوض کنید
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اموزش سانسور کردن کلمات در ویبولتین j@3er 0 252 20-09-13, 12:49 am
آخرین ارسال: j@3er
  اموزش اضافه کردن www به ادرس وب سایت به کمک htaccess j@3er 0 244 20-09-13, 12:40 am
آخرین ارسال: j@3er
  اموزش سایه دار کردن متن ها در vbulletin j@3er 0 243 20-09-13, 12:32 am
آخرین ارسال: j@3er
  اموزش اجباری کردن تگ قبل از ارسال تاپیک در ویبولتین vb 4.1.2 j@3er 0 268 20-09-13, 12:27 am
آخرین ارسال: j@3er
  اموزش راست چین کردن منوی ابزار مدیریت ( tools menu ) j@3er 0 257 19-09-13, 11:47 pm
آخرین ارسال: j@3erکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان