امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

اموزش کادر بندی پست بیت شیک و زیبا صورتی pink
#1
[تصویر:  2i8qon806v2omsoe3l5png-1.jpg]


ابتدا از ادمین سی پی -- استایل ها & قالب ها --- جست و جو در قالب ها--- سرچ کنید : additional.css
سپس کد های زیر را به انتهای ان اضافه نمائید :


کد:
.username_container .username strong {

font-size:14px;

}

.username_container{

padding:2px 0;

text-align:center;

}

.usertitle, .rank{

text-align:center;

}

.post_field {

width: 177px;

height:auto;

background:#ffffff;

background:-moz-linear-gradient(top,#ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%);

background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0%,#ffffff),color-stop(47%,#f6f6f6),color-stop(100%,#ededed))

background:-webkit-linear-gradient(top,#ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%);

background:-o-linear-gradient(top,#ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%);

background:-ms-linear-gradient(top,#ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%);

background:linear-gradient(top,#ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%);

filter:progid:dximagetransform.microsoft.gradient( startcolorstr='#ffffff',endcolorstr='#ededed',gradienttype=0 );

border-radius:5px;

-moz-border-radius:5px;

-webkit-border-radius:5px;

-o-border-radius:5px;

-ms-border-radius:5px;

border-top:3px solid #f365b1

border-bottom:3px solid #f365b1

padding-top:5px;

padding-bottom:5px;

padding-right:6px;

margin-bottom:5px;

-moz-transition: all 0.5s ease-in;

-webkit-transition: all 0.5s ease-in;

-o-transition: all 0.5s ease-in;

-ms-transition: all 0.5s ease-in;

transition: all 0.5s ease-in;

}

.post_field:hover{

border-top:3px solid #db418a

border-bottom:3px solid #db418a

}

.post_field dt{

color:#d83c85;

font-size:11px;

text-shadow:1px 1px white;

-moz-transition: all 0.5s ease-in;

-webkit-transition: all 0.5s ease-in;

-o-transition: all 0.5s ease-in;

-ms-transition: all 0.5s ease-in;

transition: all 0.5s ease-in;

}

.post_field dt:hover{

color:#b83371;

}

.post_field strong{

color:#b83371;

text-shadow:1px 1px white;

}

سپس از استایل ها & قالب ها -- جست و جو در قالب ها --- دوباره سرچ کنید : postbit_legacy
و محتویات آن را با کد های زیر عوض کنید :


کد:
{vb:raw template_hook.postbit_start}

<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">

<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

<div class="posthead">

<span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">

<vb:if condition="$show['announcement']">

<span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>

<vb:else />

<span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if
condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span
class="time">{vb:raw
post.posttime}</span></vb:if></span>

</vb:if>

</span>

<span class="nodecontrols">

<vb:if condition="$post['postid'] and $post['threadid'] and !$show['moderated']">

<a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw
thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}"
class="<vb:if
condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw
post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}"
name="{vb:raw post.postcount}"></a>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw
post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>

<vb:if condition="$show['inlinemod']">

<label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input
class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw
post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw
post.checkbox_value}" /></label>

</vb:if>

</span>

</div>

<div class="postdetails">

<div class="userinfo">

<div class="username_container"><div class="post_field">

<vb:if condition="$post['userid']">

{vb:raw memberaction_dropdown}

{vb:raw post.onlinestatus}

<vb:else />

<span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>

</vb:if>

</div></div><vb:if condition="$post['rank']">

<span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>

</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}<vb:if condition="$show['avatar']">

<a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}"
title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw
post.username}}">

<div class="post_field"><img src="{vb:raw post.avatarurl}"
alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}"
title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}"
style="-webkit-border-radius: 10px;-moz-border-radius:
10px;border-radius: 10px;" class="avaopa" /></div>

</a>

</vb:if>

<vb:if condition="$post['userid']">

<hr />

<dl class="userinfo_extra">

<vb:if condition="$post['joindate']"><div
class="post_field"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt>
<dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>

<div class="post_field"><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>

<div class="post_field"><dt>میانگین پست در روز</dt> <dd>{vb:raw post.postsperday}</dd></div>

<vb:if condition="$post['field2']"><div
class="post_field"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt>
<dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>

<vb:if condition="$post['age']"><div
class="post_field"><dt>{vb:rawphrase age}</dt>
<dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>

<div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>

{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}

</dl>

<vb:if condition="$show['infraction'] or $show['reppower']">

<dl class="user_rep">

<vb:if condition="$show['infraction']"><div class="post_field">

<dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>

<dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['reputation']">

<vb:if condition="$show['reppower']"><div class="post_field">

<dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>

<dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>

</vb:if>

</vb:if>

</dl>

</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}

<div class="imlinks">

{vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}

</div>

</vb:if>

</div>

<div class="postbody">

<div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">

{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}

<vb:if condition="$post['title'] or $show['messageicon']">

<h2 class="title icon">

<vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw
post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" />
</vb:if>{vb:raw post.title}

</h2>

</vb:if>

<vb:if condition="$post['isfirstshown']">

{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}

{vb:raw ad_location.thread_first_post_content}

</vb:if>

<vb:if condition="$post['islastshown']">

{vb:raw ad_location.thread_last_post_content}

</vb:if>

<div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] or $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">

<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">

<blockquote class="postcontent restore ">

{vb:raw post.message}

</blockquote>

</div>

<vb:if condition="$show['attachments']">

<div class="attachments">

<vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">

<fieldset class="postcontent">

<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png"
class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" />
{vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>

{vb:raw post.thumbnailattachments}

</fieldset>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachment']">

<fieldset class="postcontent">

<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png"
class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" />
{vb:rawphrase attached_images}</legend>

{vb:raw post.imageattachments}

</fieldset>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">

<fieldset class="postcontent">

<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png"
class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" />
{vb:rawphrase attached_images}</legend>

<ul>

{vb:raw post.imageattachmentlinks}

</ul>

</fieldset>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['otherattachment']">

<fieldset class="postcontent">

<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png"
class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" />
{vb:rawphrase attached_files}</legend>

<ul>

{vb:raw post.otherattachments}

</ul>

</fieldset>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderatedattachment']">

<fieldset class="postcontent">

<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png"
class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}"
/> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>

<ul>

{vb:raw post.moderatedattachments}

</ul>

</fieldset>

</vb:if>

</div>

<!-- / attachments -->

</vb:if>

</div>

</div>

<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">

<div class="after_content">

<vb:if condition="$show['postedited']">

<!-- edit note -->

<blockquote class="postcontent lastedited">

<vb:if condition="$show['postedithistory']">

{vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},

{vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}

<vb:else />

{vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}

</vb:if>

<vb:if condition="$post['edit_reason']">

<span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}

</vb:if>

</blockquote>

<!-- / edit note -->

</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_signature_start}

<vb:if condition="$post['isfirstshown']">

{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}

</vb:if>

<vb:if condition="$post['signature']">

<blockquote class="signature restore"><div
class="signaturecontainer">{vb:raw
post.signature}</div></blockquote>

</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_signature_end}

</div>

</vb:if>

<div class="cleardiv"></div>

</div>

</div>

<div class="postfoot">

<!-- <div class="postfoot_container"> -->

<div class="textcontrols floatcontainer">

<span class="postcontrols">

<img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}"
src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase
loading_editor_please_wait}" />

<vb:if condition="$post['editlink']">

<a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}"
name="vb::quickedit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase
edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}"
id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase
edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>

<vb:if condition="this_script != 'usernote' && this_script
!= 'announcement'"><span
class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['quickreply'] and !$show['threadedmode']">

<a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw
post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase
quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw
post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase
quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>

<span class="seperator">&nbsp;</span>

</vb:if>

<vb:if condition="$post['replylink']">

<a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw
post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase
reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}"
src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase
reply_with_quote}" /> <vb:if
condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase
reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase
reply_with_quote}</vb:if></a>

<vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['multiquote_post']">

<a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return
false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase
multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}"
src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase
multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>

</vb:if>

</span>

<span class="postlinking">

<vb:if condition="!$post['forwardlink'] && this_script != 'usernote' && this_script != 'announcement'">

<vb:if condition="$promote_sectionid and $promote_sectionid != -1">

<a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>

<span class="seperator">&nbsp;</span>

</vb:if>

</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_controls}

{vb:raw post.iplogged}

<vb:if condition="$post['forwardlink']">

<a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}"
rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}"
alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase
forward}</a>

<vb:if condition="$show['reputationlink'] or $show['infractionlink']
or $show['moderated'] or $show['spam'] or $show['deletedpost'] or
$show['redcard'] or $show['yellowcard']"><span
class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['reputationlink']">

<span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom"
title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation"
href="reputation.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}"
title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow"
id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar
imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}"
/> -->&nbsp;</a></span>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['infractionlink']">

&nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}"
rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw
post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar
imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase
add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> -->
&nbsp;</a> &nbsp;

</vb:if>

<vb:if condition="$show['reportlink']">

&nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}"
rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img
src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase
report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;

</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderated']">

<img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />

</vb:if>

<vb:if condition="$show['spam']">

<img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />

</vb:if>

<vb:if condition="$show['deletedpost']">

<vb:if condition="$show['managepost']">

<a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if
"$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}"
title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>

<vb:else />

<img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar
imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />

</vb:if>

</vb:if>

<vb:if condition="$show['redcard']">

<a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}"
rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!--
<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png"
alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> -->
&nbsp;</a>

<vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />

<a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}"
rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img
src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase
received_warning}" /> --> &nbsp;</a>

</vb:if>

<vb:if condition="$post['api_platform']">

<vb:if condition="$post['api_platform_link']">

<a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw
post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw
post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw
post['api_platform_link_phrase']}}</a>

<vb:else />

<span class="mobile mobile_{vb:raw
post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw
post['api_platform_link_phrase']}}</span>

</vb:if>

</vb:if>

</span>

<!-- </div> -->

</div>

</div>

<hr />

</li>

{vb:raw template_hook.postbit_end}

برای کادر بندی تشکر :
استایل ها & قالب ها --- جست و جو در قالب ها --سرچ کنید:


post_thanks_postbit_info

و محتویات ان را با کد زیر عوض کنید:


کد:
<vb:if condition="$post['userid']"> <div
class="post_field"><dt>{vb:rawphrase
post_thanks_thanks}</dt> <dd>{vb:raw
post.post_thanks_user_amount_formatted}</dd></div> <vb:if
condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1"> <div
class="post_field"><dd>{vb:rawphrase
post_thanks_time_post}</dd></div> <vb:elseif
condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" /> <div
class="post_field"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post,
{vb:raw
post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd></div>
<vb:else /> <div class="post_field"><dd>{vb:rawphrase
post_thanks_times_posts, {vb:raw
post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw
post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd></div>
</vb:if> </vb:if>


کادربندی نوشته های وبلاگ :
جست و جو در قالب ها --سرچ کنید:


blog_postbit_entries_link

سپس محتویات ان را با کد زیر عوض کنید:


کد:
<div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase
blog_entries}</dt><dd><a href="{vb:link blog, {vb:raw
post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw
post.entries}</a></dd></div>


کادربندی حالت من :
برای کادر بندی حالت من و فارسی کردنش
جست و جو در قالب ها --سرچ کنید:


vmoods_postbit

سپس درون آن را با کد زیر عوض کنید :

کد:
<div class="post_field">حالت من : <img src="{vb:raw
vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:raw
post.vmood}.gif" alt="{vb:raw post.vmood}" title="{vb:raw
post.vmood}<vb:if condition="empty($post['vmood']) == false"> -
{vb:raw post.vmood_updated_at}</vb:if>" border="0"
/></div>
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش ایجاد اطلاع از پیغام شخصی بسیار زیبا j@3er 0 240 20-09-13, 12:36 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش ساخت و کادر بندی هیدر j@3er 0 256 20-09-13, 12:25 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش قرار دادن تبلیغات زیر نوبار و کادر بندی آن j@3er 0 356 20-09-13, 12:23 am
آخرین ارسال: j@3er
  حذف کادر اطلاعات هک آخرین ارسالات ! j@3er 0 299 20-09-13, 12:22 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش تغییر رنگ کادر ادیتور j@3er 0 297 20-09-13, 12:20 am
آخرین ارسال: j@3erکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان