امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

تاریخ مرموز
#1
از یک استاد تاریخ بخواهید این حقایق را شرح دهد....اگر بتواند


abraham lincoln was elected to congress in 1846.
john f. kennedy was elected to congress in 1946.

آبراهام لینکلن در سال 1846 به سنا را یافت
جان. اف. کندی در سال1946 به سنا راه یافت
abraham lincoln was elected president in 1860.
john f. kennedy was elected president in 1960.


آبراهام لینکن در سال 1860 به ریاست جمهوری انتخاب شد
جان. اف. کندی در سال 1960 به ریاست جمهوری انتخاب شد

both were particularly concerned with civil rights.
both wives lost their children while living in the white house.

هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند.
همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را ازدست دادند

both presidents were shot on a friday.
both presidents were shot in the head


هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترور شدند
تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد


now it gets really weird.
حالا واقعاً حیرت آور می شود
lincoln 's secretary was named kennedy.
kennedy's secretary was named lincoln .

اسم منشی لینکلن کندی بود
اسم منشی کندی لینکلن بود


both were assassinated by southerners.
both were succeeded by southerners named johnson.

هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند

جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند
andrew johnson, who succeeded lincoln, was born in 1808.
lyndon johnson, who succeeded kennedy, was born in 1908.

اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بود
لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال 1908 به دنیا آمده بود


john wilkes booth, who assassinated lincoln, was born in 1839.

جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد 1839 بود


lee harvey oswald, who assassinated kennedy, was born in 1939.

لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد 1938 بود

both assassins were known by their three names.

both names are composed of fifteen letters.

هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند
نام هر دو از 15 کلمه تشکیل شده بود

now hang on to your seat.
حالا محکم روی صندلی بنشینید
lincoln was shot at the theater named 'ford'.
kennedy was shot in a car called

' lincoln ' made by 'ford'.
لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد

کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد

lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.

لینکلن در تآتر ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد
kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.

کندی از داخل یک انبار ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد

booth and oswald were assassinated before their trials.

هر دو تروریست قبل از محاکمه ترور شدند
who figured this out?

چه کسی می توانست اینها را تصور کند


incredible

باور نکردنی ست

1) fold a new $20 bill in half...


یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید


2) fold again, taking care to fold it exactly as below


دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید


3) fold the other end, exactly as before


انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید4) now, simply turn it over...


حالا اسکناس را برگردانید

what a coincidence! a simple geometric fold creates a catastrophic premonition printed on all $20 bills!!!

عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را
روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده استcoincidence?

تصادفی است؟

you decide

خودتان تصمیم بگیرید

as if that wasn't enough...
here is what you've seen...

ظاهراً هنوز کافی نیست...
حالا دقت کنید چی می بینید

firstly the pentagon on fire...

اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی


then the twin towers.

بعد برجهای دوقلو

.and now .. look at this!

و حالا... به این نگاه کنید

triple coincidence on a simpl e $20 bill

سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی


disaster pentagon


فاجعه پنتاگون

disaster twin towers


فاجعه برجهای دوقلو

disaster osama


فاجعه اوسامه؟؟؟

it gets even better 9 + 11 = $20


جالب تر از هم اینکه 11+ 9 = 20


creepy huh? send this to as many people as you can, cause:

مو بر اندام آدم راست می شود. این مطلب را برای هر تعداد از دوستان خود بنویسید
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ۱۸ معمای جالب خواندنی مرموز و حل نشده در جهان! مای فون 1 511 01-09-13, 09:19 pm
آخرین ارسال: مای فونکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان