امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

الهه های اساطیری یونان کهن
#1
هولاس

فرانسوی: هولاس
پدر: تئوداماس

مادر: منودیکه'هولاس (به یونانی: ὕλας) در اسطورههای یونان، معشوق هراکلس است.
پسر تئوداماس و منودیکه بود. هراکلس عاشق پسرک شد، پدرش را کشت و او را ربود و معشوق و همراه خود کرد. پری چشمهای به نام پگای عاشق او شد و وی را به ته چاه کشید. هراکلس کیوسیها را مامور یافتن وی کرد. آنان تا قرنها هولاس را میجستند.

پریکلایمنوسدر اساطیر یونان، پُریکلایمنوس یکی از پسران نلئوس (پسر پوزئیدون) و چلوریس بود. وی یکی از کسانی بود که در جریان جنگ تبس، قصد کشتن آمفیارائوس (آمفیاروس) را داشت. امّا قبل از اینکه وی بتواند آمفیارائوس را بکشد، آمفیارائوس توسط زمین بلعیده شده بود. او همچنین یکی از آرگونوتها محسوب می شد. پوزئیدون به او توانایی تغییر شکل به
اشکال حیوانات مختلف را عطا کرده بود. وی عاقبت توسط هراکلس در پیلوس کشته شد.

پریاپوسعنوان: خدای حاصل خیزی
جنسیت: مذکر
پدر: دیونوسوس

مادر: آفرودیته


پریاپوس (به یونانی: πρίαπος)، در اسطورههای یونان، ایزد حاصلخیزی باغهاست.

فرزند دیونوسوس و آفرودیته بود. قدی کوچک و خمیده داشت. به قدری زشت بود که مادر طردش کرد. عاشق یک پری به نام لویتس شد. زمانی که میخواست با او در حال خواب بیامیزد، صدای خری باعث بیدار شدن پری و فرار او شد. به این دلیل پریاپوس از خرها بیزار بود.

وولکنوولکن به زبان رومی بوده و از خدایان جهان باستان است که یکی از دوازده خدای اصلی یونان میباشد .
وولکن فرزند ژوپیتر وهرا، زشت بود و از هر دو پا می لنگید اما خدای صنعت بود و دائماً در زمین با کوره و آتش سر و کار داشت .

به طور کلی تمام کارهای صنعتی، دستی و امور مربوط به معادن زیر نظر او بود همچنین وی خدای آهن, برنج و نقره نیز میباشد .
لغت وولکانو به معنی آتش فشان نیز از همین خدا آمده است .


در دست وی چکشی دیده میشود، کارگری و کلاهی مخروطی شکل بر سر و جامهای ساده که بازو و شانه راستش از آن بیرون است بر تن دارد، دارای ریشی انبوه است که غالب خدایان از آن بی بهره اند . همچنین وولکن نام یکی از فرماندهان سپاه خشایار شاه بوده که در جنگ با رومیان رشادتهای زیادی به خرج داد و در همانجا کشته شد
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
نیکه

فرانسوی: نیکه
عنوان: الههٔ پیروزی

جنسیت: مؤنث
پدر: بالاس
مادر: ستوکس
نیکه (به یونانی: νίκη) در اساطیر یونان و فرهنگ یونان باستان الههٔ پیروزی بود.
او دختر بالاس و ستوکس بود. او بیشتر به عنوان یک نماد شناخته شده است. به صورت دختری بالدار با تاج پیروزی تصویر میشود.
نام شرکت نایکی که کفش و دیگر وسائل ورزشی میسازد از نام این ایزدبانو گرفته شده است.


متیس

متیس (به انگلیسی: metis)، در اسطورههای یونان دختر اوکئانوس و تتوس است.
فرانسوی: متیس
عنوان: خرد
جنسیت: مؤنث
پدر: اوکئانوس

مادر: تتوس
همسر: زئوس
فرزندان: آتنه

به خواست زئوس دارویی تهوعآور به کرونوس داد که باعث شد او فرزندانش را که بلعیده بود، بالا بیاورد. زئوس با او ازدواج کرد. زمانی که متیس باردار بود اورانوس و گایا به او هشدار دادند که فرزند متیس از پدر قویتر خواهد بود. زئوس، متیس را بلعید و متیس دخترش را در شکم زئوس به دنیا آورد. هفایستوس به فرمان زئوس، سر او را شکافت و آتنه با سلاح و زره برتن از سر شکافتهٔ زئوس بیرون آمد. متیس که نامش به معنای خرد بود، تا ابد در شکم زئوس ماند و زئوس از خرد او بهرهمند شد.مگارا

مگارا (به یونانی: μεγάρα) (به معنی «خانههای عظیم») شخصیتی در اساطیر یونان است که دختر بزرگ کِرآن (creon) پادشاه تبس بود. او برای قدردانی از هراکلس به خاطره دفاع از تبس در مقابل اُرکومنوس (orchomenus) در یک جنگ تن به تن، دختر خود مگارا را به هراکلس تقدیم کرد و هراکلس او را به وطن خود و خانهٔ آمفیتروئون برد. مگارا برای او یک پسر و دختر به دنیا آورد که هراکلس آنها را همراه با مگارا هنگامی که هرا او را دچار دیوانگی موقتی کرده بود کشت. در بعضی از تفسیرات آمده مگارا را به لولائوس پهلوان تبسی دادند بعد از اینکه هراکلس تبس را برای همیشه ترک کرد.لئاندر

جنسیت: مذکر
لئاندر (به یونانی: λαοκόων) در اسطورههای یونان، عاشق هرو کاهنه معبد آفرودیته است.
به علت کاهنه بودن هرو، این دو حق ازدواج نداشتند. بنابراین عشقشان را پنهان داشتند. لئاندر هر شب شناکنان خود را به هرو میرساند و هرو با روشن کردن چراغی راهنماییاش میکرد. یک شب زمستانی چراغ خاموش شد و لئاندر غرق گشت، صبح روز بعد جسدش را در ساحل پیدا کردند. هرو نیز خود را از برجی به زیر انداخت و کشت.


لالوداماس


عنوان: پادشاه تب
جنسیت: مذکر

پدر: اتئوکلس
لالوداموس (laodamas) در اسطورههای یونان، پادشاه تب است.
بر علیه اپیگونها جنگید و آیگیالئوس را کشت. به روایتی خود نیز به دست آلکمئون کشته شد
#3
لائودیکهجنسیت: مونث
پدر: پریاموس
لائودیکه (به انگلیسی: laodice) در اسطورههای یونان، دختر پریاموس و هکابه است.
با هلیکانون پسر آنتنور ازدواج کرد. زمانی که آکاماس به عنوان قاصد یونانیان برای بازگرداندن هلن به تروا آمد، لائودیکه به او دل بست و از بچهای به دنیا آورد. در شب غارت تروا، زمین دهان گشود و او را بلعید.لائومدون


لائومدون (به انگلیسی: laomedon) در اسطورههای یونان، پادشاه تروا است.
عنوان: پادشاه تروا

جنسیت: مذکر
پدر: ایلوس
مادر: ائورودیکه
فرزندان: پریاموس
مرگ: توسط هراکلس کشته شد.

پسر ایلوس و ائورودیکه بود. زئوس، آپولون و پوسیدون را به عنوان تنبیه برای یک سال کار اجباری نزد او فرستاد. آن دو دیوارهای شهر تروا را ساختند. اما لائومدون مزدشان را نپرداخت. آپولون نیز برای انتقام تروا را به طاعون مبتلا کرد و پوسیدون نیز هیولایی دریایی به این شهر فرستاد. لائومدون دخترش هسیونه را به عنوان قربانی به صخره بست و پیشکش هیولا کرد. هراکلس هسیونه را نجات داد اما لائومدون پاداش او را هم نپرداخت. پس هراکلس به تروا حمله کردو لائومدون را کشت و پسرش پریاموس به جای او نشست.
لائوکوئون


لائوکوئون یا لائوکون (به یونانی: λαοκόων) در اسطورههای یونان، کاهن پوسیدون در تروا است.
عنوان: کاهن پوسیدون

جنسیت: مذکر
پدر: کاپوس
وابستگان: برادر آنخیسس
در تروا: مخالف پذیرش اسب چوبی بود.
پسر کاپوس و برادر آنخیسس بود. در جنگ تروا پس از اهدا شدن اسب چوبی، نسبت به پذیرفتن آن به مردم هشدار داد اما بلافاصله به همراه دو فرزندش توسط دو اژدهای دریایی کشته شد. اهالی تروا به گمان آنکه او به سبب بیحرمتی به اسب مورد خشم خدایان قرار گرفته، اسب را به درون شهر راه دادند و تروا سقوط کرد.لابداکوس


لابداکوس (به یونانی: λάβδακος) در اسطورههای یونان، پسر پولودوروس است.
عنوان: پادشاه تب

جنسیت: مذکر
پدر: پولودوروس
مادر: نوکتئیس
فرزندان: لایوس
در کودکی وارث پادشاهی تب شد. زمانی که به سن بلوغ رسید به جنگ پاندوین شاه آتن رفت. او در این جنگ به سختی شکست خورد و اندکی بعد مرد. از او پسری به نام لایوس به جا ماند که جانشیناش شد
#4
لاپیتها


لاپیتها (به یونانی: λαπίθαι) در اسطورههای یونان، از اقوام یونانی هستند.
آنها در شمال تسالی میزیستند. در جنگ تروا به همراه چهل کشتی تحت فرمان پولوپویتس و لئونتئوس بر علیه تروا جنگیدند.لته


لته (به یونانی: λήθηwink در اسطورههای یونان، رود فراموشی است.
عنوان: فراموشی
در هادس جاری بود. مردگانی که به هادس میرفتند از آب آن میخوردند و زندگی گذشته خود را فراموش میکردند.


منوتیوس


منوتیوس(به یونانی: μενοίτιος)، یکی از شخصیتهای اساطیری یونان باستان است.
یونانی: μενοίτιος

فرانسوی: ménœtios
جنسیت: مونث
پدر: یاپتوس
مادر: کلیمنه یا تمیس
منوتیوس یکی از تایتانها، فرزند تیتان یاپتوس بود. او در قیام تیتانها شرکت کرده بود و به سبب شرارت و جسارت بی حد و حصر، زئوس او را به تاریکترین بخش اربوس پرتاب کرد.


نارکیسوس


جنسیت: مذکر
پدر: کفسیوس
مادر: لیریوپه
نارکیسوس (به یونانی: νάρκισσος) در اسطورههای یونان، پسر کفسیوس و لیریوپه است.
جوانی بسیار زیبا بود و دلبستگان فراوانی از جمله اخو داشت اما به همه پاسخ رد داد. سرانجام یکی از عاشقان وی به نمسیس شکایت کرد و نمسیس نارکیسون را محکوم کرد که عاشق تصویر خود شود. او آنقدر در آب استخری به تصویر خود نگریست تا جان داد.


نرئیدها


نرئیدها (به یونانی: νηρηΐδες)، در اسطورههای یونان، پریان دریا هستند.
فرانسوی: نرئیدها
جنسیت: مؤنث

پدر: نرئوس
مادر: دوریس
آنها پنجاه دختر نرئوس و دوریس بودند. مشهورترینشان تتیس معشوقهٔ زئوس و پوسیدون و آمفیتریته، زن پوسیدون و پساماته و گالاتیا بودند.


نمسیس


نمسیس (به یونانی: νέμεσις) ، (به انگلیسی: nemesis) که با نام رامنوسیا «rhamnusia» نیز شناخته میشود، الههٔ نیک و بد، عدالت و انتقام بود.
یونانی: νέμεσις
فرانسوی: نمسیس
عنوان: الههٔ نیک و بد

جنسیت: مؤنث
پدر: اربوس
مادر: نوکس
دختر نوکس (شب) بود. او مجازات کنندهٔ عاشقان بیوفا و قانونشکنان و مغروران بود
#5
نوتوس

فرانسوی: نوتوس
عنوان: باد جنوب
جنسیت: مذکر
وابستگان: برادر بورئاس و زفوروس
نوتوس (به انگلیسی: notus)، در اسطورههای یونان، باد جنوب است.
او را برادر بورئاس و زفوروس میدانند. او طبیعتی آرام و گرم داشت اما در فصل پائیز توفان بر پا میکرد و موجب از بین رفتن محصولات کشاورزان میشد.نیوبهفرانسوی: نیوبه
جنسیت: مؤنث
پدر: فورونوس

همسر: زئوس
فرزندان: آرگوس
نیوبه (به یونانی: νιόβη)، در اسطورههای یونان، دختر فورونوس است. او نخستین همسر زمینی زئوس بود و آرگوس را به دنیا آورد.


هالیاس

هالیاس (به انگلیسی: halias) در اسطورههای یونان، یکی از نرئیدها است.
جنسیت: مؤنث

پدر: نرئوس
مادر: دوریس
دختر نرئوس و دوریس و یکی از پنجاه پری دریایی بود.


اخو


اخو یا اِکو (به یونانی: ἠχώ) (به انگلیسی: echo)، از الاهگان کوه هلیکون.
فرانسوی: اخو
عنوان: مظهر پژواک

جنسیت: مؤنث
بسیار پر حرف بود و با پرحرفی خود هرا را سرگرم میکرد تا زئوس به عشق بازیهایش بپردازد. هرا کاری کرد تا او نتواند حرف بزند و فقط انتهای کلمات دیگران را تکرار کند. عاشق جوان مغروری به نام نارکیسوس شد و چون در این راه ناکام ماند، تحلیل رفت و از او جز صدایش باقی نماند. نارکیسوس برکهٔ آبی یافت و آنقدر به انعکاس دلپذیر خود خیره شد تا مرد.
#6
نوکس

نوکس (به یونانی: νύξ) در اسطورههای یونان، نماد شب است.
یونانی: νύξ
عنوان: شب
جنسیت: مؤنث

پدر: خائوس
همسر: اربوس
فرزندان: آیتر، همرا و خارون
دختر خائوس بود. با برادر خود اربوس (تاریکی)، ازدواج کرد. فرزندانش آیتر (فضا)، همرا (روز) و خارون بودند.

کورونیس


کورونیس
جنسیت: مونث

پدر: فگلواس
همسر: ایسخوس
فرزندان: آسکلیپوس
کورونیس (به یونانی: κορωνίς) در اسطورههای یونان، دختر فگوالس است.
یکی از معشوقههای آپولون بود اما زمانی که آسکلیپوس را باردار بود به آپولون خیانت کرد و با ایسخوس ازدواج کرد. آرتمیس به خواهش آپولون جان او را گرفت اما بچهاش را نجات داد و به خیرون سپرد

کودیپه


کودیپه (به یونانی: κυδίππη)، در اسطورههای یونان، همسر آکونیتوس است.
جنسیت: مؤنث
همسر: آکونیتوس
دختری آتنی و از خانوادهای مرفه بود. آکونیتوس به او دل بست و از آنجا که جوان فقیری بود، خانواده کودیپه به شدت با ازدواج آنها مخالف بودند. آکونیتوس سیبی به کودیپه داد که روی آن نوشته بود: «قسم میخورم جز با آکونیتوس ازدواج نکنم.» چون کودیپه این را باصدای بلند خواند، مجبور شد با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج کند.

کیرونکیرون(به یونانی: χείρων)، یکی از شخصیتهای اساطیری یونان باستان است.


یونانی: χείρων
فرانسوی: chiron

جنسیت: مذکر
پدر: کرونوس
مادر: فیلیرا
ویژگیها: معروفترین و نیرومندترین سانتور
او معروفترین و نیرومندترین سانتور است. او پسر کرونوس و فیلیرا، دختر اقیانوس و پس از دودمان ایزدی زئوس و المپیها بود. او به وسیلهٔ تیر زهرآگین هراکلس زخمی شده بود و چون امیدی به بهبودی نداشت، برای رهایی از این رنج همیشگی راضی شد که به هادس فرود آید و جای پرومته را بگیرد، و از این هنگام بود که پرومته منزلگاه جاودانی خویش در المپ را باز یافت
#7
لدالدا (به یونانی: λήδα) در اسطورههای یونان، ملکه اسپارت است.عنوان: ملکه اسپارت
جنسیت: مونث

پدر: تستیوس
همسر: توندارئوس
فرزندان: هلن، کلوتایمنسترا، کاستور، پولوکس و فویبه
دختر تستیوس، پادشاه آیتولیایی بود. با توندارئوس پادشاه اسپارت ازدواج کرد و هلن، کلوتایمنسترا، کاستور و فویبه را به دنیا آورد. در افسانهها آمده است زئوس به شکل قویی در آمد و لدا را فریفت و او پدر حقیقی هلن، کاستور و پولوکس بوده است.
مویرایمویرای (به یونانی: μοῖραι) در اسطورههای یونان، الاهگان سرنوشت هستند.
عنوان: الاهگان سرنوشت

جنسیت: مونث
پدر: زئوس
مادر: تمیس
دختران زئوس و تمیس بودند و کلوتو (بافنده)، لاخسیس (قرعه) و آتروپوس (گریزناپذیر) نامیده میشدند. در اساطیر رومی مطابق با فاتا هستند.
ککروپس


یونانی: κέκροπας
فرانسوی: cécrops
جنسیت: مذکر
پدر: ارختئوس
مادر: پراکسیتیا

کِکروپس (به یونانی: κέκροπας)، یکی از موجودات اساطیری یونان باستان است.
او مار_مردی زمینداده، نخستین ساکن اتیک است که از خاک اتیک هستی مییابد. سکروپس برای تملک اتیک، دور از اختلاف پوزئیدون و آتنا شهادت میدهد که نخستین درخت زیتون را آتنا در اتیک غرس کرد و پوزئیدون توفانی برمی انگیزد و اتیک را غرق میکند. دختران سکروپس پرستاری مارــ مردی دیگر را به نام اریکتونیوس که پسر آتنا است را به عهده دارند


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  خدایان یونان باستان سری 1 zohre 4 693 22-09-13, 12:03 am
آخرین ارسال: zohre
  خدایان یونان مختصر و لیست شده zohre 9 1,159 22-09-13, 12:02 am
آخرین ارسال: zohreکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان