امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

اساطیر انگلیس و ایرلند
#1
رابین هود

رابینهود یک شخصیت داستانی و کهنالگو در فرهنگ فولکلور انگلیس است. ریشهٔ داستان رابینهود به سدههای میانه باز میگردد.

در فرهنگ عمومی، رابین هود نماد حقطلبی، ستیز با ستم و بخشش داراییهای ستمکاران به مردم نیازمند و دردمند است.


داستان

ماجرای رابین هود، قصه دزدان معروف جنگل شروود است. پس از اینکه شاه ریچارد شیردل، رهسپار جنگ میشود برادرش جان تخت شاهی را غصب میکند و مالیاتهای سنگینی را برای مردم مقرر میکند. ریچارد شیردل در این فاصله به اسارت پادشاه اتریش در میآید. رابینهود که یکی از تیراندازان زبردست است از دادن مالیات سر باز میزند و به جنگل شروود پناه میبرد. او به همراه همدستانش داراییهای ثروتمندان را میدزدند و میان تهیدستان تقسیم میکنند.

پس از بازگشت ریچارد شیردل به انگلستان، وی موفق میشود قدرت را با کمک رابینهود از چنگ برادرش بهدر آوردشاه آرتور

آرتور پندارگون پادشاه افسانهای و عدالت گستر که در دوره نامعلومی از قرون وسطی (قرن ششم تا قرن شانزدهم) بر بریتانیا حکومت میکرد. به روایتی او کسی بود که از بریتانیا قرن ششم در برابر حمله ساکسونها دفاع کرد. و بعد از آن به عنوان اولین پادشاه بریتانیا تاجگذاری کرد. آرتور بعد از بر تخت نشستن شوالیه هایی را که بعدها به نام دلاوران میزگرد معروف شدند به گرد خود جمع کرد و به کمک آنها سعی در برقراری آرامش و امنیت در کشور نمود. محبوبیت او در میان مردم عامی به خاطر این سعی و تلاش میباشد و میراث آن داستانهای فلکلوری است که در میان عوام از رشادتها، دلاوریها، حسن رفتار او به یادگار مانده است. طوری که تاریخ، اسطوره و افسانه چنان با هم آمیخته که تشخیص آنها از یکدیگر به سختی امکانپذیر است.
اكس كاليبور شمشير افسانهای شاه آرتور


اکس کالیبور

اکس کالیبور معروف به شمشیر در سنگ نام شمشیر افسانهای شاه آرتور است.


داستان زندگی

آرتور بیتردید مشهورترین قهرمان سلتی است. او در قرون وسطا اشتهار زیادی داشت و دستاوردهای یاران او، شهسواران میز گرد، در سراسر اروپای غربی، ورد زبانها بود. کلیسا با اندک تردیدی، پذیرفت که نسخهٔ مسیحیشدهٔ این اسطورهٔ سلتی، جایگاه ویژهای در تخیل قرون وسطا اشغال کند. اما کلیسا نگرانیاش را از داستان جام مقدس یا سَنگرئال (که یوسف اهل رامه آن را به بریتانیا آورده بود) از دست نداد، چرا که ویژگیهای معجزهآسای این جام بهوضوح از دیگِ سلتی، ظرف فراوانی و تولد دوباره، گرفته شده بود. شدت علاقهٔ مردم به اسطورهٔ آرتور را از واقعهٔ شورش سال 1113 در شهر بُدمین در کرنوال میتوان فهمید؛ منشأ شورش آن بود که خدمهٔ فرانسوی یکی از اشراف مهمان در آن منطقه، برخاستن آرتور را از مرگ انکار کرده بود.

با آنکه برخی از داستانهای اولیهٔ مربوط به آرتور در اشعار ولش در قرن هفتم میلادی دیده میشود، تردید چندانی نیست که این شاه و سردار جنگی، ریشه در سنتهای ولش و درعینحال ایرلند دارد. او در حماسههای متعدد ایرلندی ظاهر میشود و برای مثال در یکی از آنها آمده است که چگونه آرتور، سگهای شکاری رهبر فِنی، فین مککول، را در یکی از حملات شجاعانهاش میرباید. آرتورِ جنگجو، شکارچی گرازهای جادویی، کشندهٔ غولان و جادوگران و دیوان و رهبر گروهی از پهلوانان که ماجراها و شگفتیهای اسرارآمیز بسیاری را از سرگذراندند، شباهت زیادی با خود فین مککول دارد. اما بنا به نظر نِنیوس، راهب قرن نهم، آرتور یک رهبر تاریخی بود که مردم بریتانیا را پس از خروج لژیونهای رومی از بریتانیا، بر علیه مهاجمان آنگلوساکسون رهبری کرد. نِنیوس دوازده فتح به آرتور نسبت میدهد، اما به ماجرای مرگ او نمیپردازد که کمی بعد در یک کتاب تاریخ ویلز درج شد و در آن ادعا شده بود که آرتور و دشمن قسمخوردهاش موردرِد، هردو در سال 537 م. در نبرد کاملوان به خاک افتادند.

آرتور پسرِ اوثِر پندراگون، پادشاه بریتانیایی، و ایگرِینِه، همسرِ گورلوا، دوک کورنوال بود. نطفهٔ آرتور، نامشروع بسته شد و پس از تولد، بهدست مرلین جادوگر بزرگ شد. مرلین نابغه، قبلاً برای اوثر، دژ شگفتانگیزی طراحی کرده بود و میزگرد مشهور را در مرکز آن قرار داده بود. صد و پنجاه شهسوار میتوانستند همزمان دور این میز بنشینند. این میز عجیب احتمالاً ارتباطاتی با یوسف رامهای دارد، چرا که پشت آن میز، محل مشخصی برای جام مقدس در نظر گرفته شده بود. میگویند هنگامی که یوسف رامهای در فلسطین در زندان بود، جام مقدس او را زنده نگه داشت. او بعدها جام را به بریتانیا آورد. اما بعد جام در اثر گناهان مردم، مفقود شد. بنابراین یافتن دوبارهٔ جام، به رسالت عظیم شهسواران آرتور مبدل شد
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
پس از مرگ اوثر پندراگون، شهسوارهای میز گرد نمیدانستند چه کسی پادشاه بعدی آنها خواهد شد. برای مشورت نزد مرلین رفتند. مرلین جادوگر به آنها گفت کسی جانشین اوثر خواهد بود که بتواند شمشیر جادویی را که به شکلی اسرارآمیز در لندن ظاهر شده بود، از سنگی بیرون بکشد. شهسوارهای زیادی سعی کردند شمشیر را از سنگ بیرون بکشند، اما موفق نشدند.

پس از چند سال، آرتور برای حضور در مسابقات پهلوانی به لندن رفت. قرار بود شهسواری که مرلین به پدرخواندگی آرتور انتخاب کرده بود، در این مسابقات شرکت کند. اما ناگهان متوجه شد که آرتور شمشیر او را نیاورده است. بنابراین او را فرستاد تا شمشیری برای او پیدا کند. آرتور بدون اینکه متوجه اهمیت شمشیرِ در سنگ باشد، آن را بیرون کشید و به شهسوار بهتزده داد. بدین ترتیب، وارث تاجوتخت اوثر مشخص شد.

با وجود گذر از این آزمون، برخی از شهسوارها حاضر نشدند پادشاهی آرتور را به رسمیت بشناسند. این فرمانروای جوان تنها با کمک مرلین توانست بر حریفان خود فایق بیاید و صلح را در بریتانیا برقرار کند. آرتور در اوایل حکومتش پی برد که چهاندازه به جادو وابسته است. مثلاً هنگامی که بدون دلیل شمشیرش را به روی یکی از شهسوارانش از نیام بیرون کشید، با شگفتی مشاهده کرد که تیغهٔ شمشیرش قطعهقطعه شد. مرلین برای کمک به او، آن شهسوار را به خواب فرو برد تا نتواند بر آرتور غلبه کند. پادشاه با نومیدی در ساحل دریاچهای سرگردان شد، و در همان هنگام، دید که دستی از میان آب بیرون آمد و شمشیر جادویی دیگری را بالا گرفت. این شمشیر، همان اکسکالیبور مشهور بود. بانوی دریاچه به او گفت، این شمشیر حامی مطمئنی برای اوست.

آرتور که دوباره مسلح و به خود مطمئن شده بود، پادشاه بزرگی شد. او آنگلوساکسونها را شکست داد، به شاه لئودگرانس اسکاتلند در جنگهایش بر علیه ایرلندیها کمک کرد، و حتا در نبردهایش تا مرزهای روم پیش رفت. شاه لئودگرانس، برای جبران کمکهای آرتور، دخترش گوئینِوِر را به نامزدی او در آورد. مرلین اول به این ازدواج اعتراض کرد، چرا که از عشق گوئینور به سِر لانسلوت، جذابترین شهسوار میزِ گرد، آگاه بود. اما مدتی بعد، آن زوج را برکت داد و بنا به یکی از روایات، میزگرد را به عنوان هدیهٔ عروسی به آرتور بخشید. اما ملکه و لانسلوت دوباره با هم رابطهٔ عاشقانه پیدا کردند و وقتی آرتور از بیوفایی همسرش مطلع شد، لانسلوت به بروتانی گریخت.

آرتور سِر لانسلوت را تعقیب کرد و در دژ او در بروتانی محاصرهاش کرد. اما مجبور شد محاصرهاش را قطع کند، چرا که به شاه خبر رسید خواهرزادهاش سِر موردرد، کاملوت را فتح کرده و حتا بعد از انتشارِ خبر مرگ آرتور در میدان نبرد، گوئینور را وادار به موافقت با ازدواج با خود کرده است. آرتور شهسوارانش را جمع کرد تا بر علیه شورشیان به نبرد برخیزند. پیش از شروع جنگ، توافق کردند که شاه و خواهرزادهاش در میان دو سپاه با هم ملاقات و دربارهٔ امکان صلح گفتوگو کنند. از آنجاکه هیچیک به دیگری اطمینان نداشت، هرکدام به سپاه خود دستور داد که اگر دیدند کسی شمشیرش را بیرون کشید، حمله کنند. یکی از شهسوارها برای کشتن یک مار شمشیرش را بیرون کشید و نبرد سختی در گرفت و در این نبرد، شکوه دوران شهسواری بریتانیا به پایان رسید.

تنها دو نفر از شهسوارهای آرتور زنده از میدان پوشیده از کشتگان و محتضران بیرون آمدند. آرتورشاه با اینکه در جنگ پیروز شده بود، چنان زخمهای سختی برداشته بود که نمیتوانست خودش راه برود و شهسوارهایش او را بردند. آرتور پی برد که پایان کارش نزدیک است، بنابراین دستور داد اکسکالیبور را به درون دریاچه بیندازند و بیدرنگ، دستی از آب بیرون آمد و شمشیر را پس گرفت. سپس آرتور را سوار قایقی جادویی کردند و قایق ناپدید شد. در آخرین کلماتش گفت به آوالون میرود تا زخمهایش را درمان کند و شاید روزی بازگردد تا مردمش را رهبری کند.

سنگنوشتهٔ آرامگاه آرتور در گلاستونبری، اعتقاد سلتها به تناسخ را باز میتاباند: «اینجا آرتور خفته است، شاهی که بود، شاهی که خواهد بود.» اما این برخاستن آرتور از مرگ، برای نجات قلمرو تضعیفشدهاش از چنگ آنگلوساکسونها کافی نبود. سراسر اسطورهٔ آرتوری به متلاشی شدن اتحاد شهسواری محصول میزگرد میپردازد، و سرانجام به خاطر نفرت عمیق آرتور و موردرِد از یکدیگر نابود شد


لیر

لیر یا لِر به معنای دریا، نام خدای دریا در اساطیر ایرلندی است. نام این خدا، نشان میدهد که او، به جای اینکه یک ایزد جداگانه باشد، نوعی تجسم و شخصیت بخشی به دریا میباشد. از این ایزد در نسب نامههای اولیه، با عنوان آللود allód یاد شده و ماهیت آن با للیر llŷr که از اساطیر ولز میباشد، در ارتباط است. از سوی دیگر این ایزد، ربط و اتصال بیشتری با مفهوم لیر leir در انگلستان دارد، و حتی ممکن است عنوان یکی از معروفترین آثار ویلیام شکسپیر، یعنی شاه لیر، از نام همین ایزد گرفته شده باشد، هرچند که چنین ارتباطی کاملا واضح نیست.

لیر همانند همتای ولزی خود عمدتا به شکلی جدگونه و به سان یک پدربزرگ معرفی میگردد و بهتر است او را با عنوان پدر خدای دیگری به نام مناننان مک لیر manannán mac lir، بشناسیم. به نظر میرسد که لیر در ادبیات قرون وسطی غالبا واجد ملیتی ایرلندی شناخته شدهاست.

لیر همچنین در پیشینهٔ خود، دارای برخی جنبههای برجسته و قابل توجه نیز بوده است؛ بعنوان نمونه معروفترین لقب پادشاهی که در داستان فرزندان لیر، از او سخن گفته میشود، همین لیر میباشد. داستانی که گاه به نام همو، «لیر» نیز نامیده شدهاست.


در منابع گالیک

در منابع گالی یا گالیک (زبان گالی یا زبان گالیک، که همان زبان سلتی اسکاتلندی/ایرلندی است)، میتوان مطالب بیشتری در مورد لیر پیدا کرد.

لیر، همانند همتای ولزی خود، خدای دریا است. هر چند که به نظر میرسد که در اسطورههای گالیک، پسر او یعنی مَناننان مَک لیر، نسبت به او از موقعیت بارزتر و ویژگیهای برجسته تری برخوردار است. اساساً این احتمال وجود دارد که بیشتر اسطورههایی که تا عصر کنونی باقی ماندهاند و به لیر یا لِر یا للر اشاره میکنند، سابق بر این و در گذشتههای دور دارای عظمت و محبوبیت بیشتری بودهاند، امّا آنان این عظمت و محبوبیت خویش را در حال حاضر از دست دادهاند. این مطلب وقتی روشنتر میشود که به خصوص به تعدادی از چهرههای معروف اساطیری که با اسامی ای همچون پسر لیر یا پسر لر شناخته میشوند، توجه نمائیم.

لیر همچنین یکی از شخصیتهای اصلی و کلیدی در داستان معروف اساطیری موسوم به فرزندان لیر میباشد، اما به قطعیت روشن نیست که آیا این شخص که در داستان مذکور به عنوان پدر بچهها معرفی میشود همان پدر مَناننان لیر است و یا اینکه متفاوت از او میباشد؟

لیر در این داستان، رقیب بادب دیرگ bodb dearg برای احراز مقام سلطنت بر مردم تواتا دی دانان tuatha dé danann (اعضای یک نژاد و جمعیت در اساطیر ایرلند) میباشد که پس از عقب نشینی این قوم به تپههای جن این رقابت بالا میگیرد. به منظور دلجویی از لیر، بادب یکی از دختران خویش را به ازدواج وی در میآورد. دختری که آئِب aeb نام دارد. آئب برای لیر ۴ فرزند بدنیا میآورد، یک دختر به نام فیونوالا fionnuala ، و سه پسر، که دوتا از آنها دوقلو هستند: آئد aed و همقلوی او فیاچرا fiachra و یک پسر دیگر به نام کُن conn

امّا بعد از مدتی آئب میمیرد و چون کودکان او، مایل به بدون مادر ماندن نیستند، بادب یکی دیگر از دختران خویش یعنی آئویفه aoife را برای لیر میفرستد و لیر با آئویفه ازدواج میکند. آئویفه، اندکی بعد حسادت کودکان را برمی انگیزد و با لعن نمودن آنها، آنان را به صورت قوهایی در میآورد که برای ۹۰۰ سال زندگی میکنند.


مرلین

مرلین مشهورترین جادوگر در اساطیر انگلیسی است. در افسانهها او همعصر پادشاه آرتور بودهاست
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان