امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

زندگینامه احمد شاملو
#1
احمد شاملو

- در آغازِ شاعري: ا. صبح، نام شعري: ا. بامداد

- متولد 21 آذر 1304، تهران.

- شاعر، روزنامهنگار، مترجم شعر و رمان، محقق کتاب کوچه.

1304

- احمد شاملو (ا. صبح / ا.بامداد) روز 21 آذر در خانهي شمارهي 134 .خيابان

صفيعليشاه تهران متولد شد.

- دورهي کودکي را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش بود و هرچند وقت را در

جايي به مأموريت ميرفت، در شهرهايي چون رشت و سميرم و اصفهان و

آباده و شيراز گذراند.

- مادرش کوکب عراقي شاملو بود. پدرش حيدر.
16ـ1310

- دورهي دبستان در شهرهاي خاش و زاهدان و مشهد. اقدام به گردآوري مواد

فرهنگ عوام.20ـ1317

- دورهي دبيرستان در بيرجند و مشهد و تهران.

- از سال سوم دبيرستانِ ايرانشهرِ تهران به شوقِتحصيلِ دستورِ زبان آلماني

- به سال اول دبيرستان صنعتي ميرود.
3ـ1321

- انتقال پدر به گرگان و ترکمن صحرا براي سروسامان دادن به تشکيلاتِ ازهم

پاشيدهي واندارمري.


- در گرگان ادامهي تحصيل در کلاس سوم دبيرستان.

- شرکت در فعاليتهاي سياسي در مناطق شمالِ کشور.

- در تهران دستگير و به زندان شورويها در رشت منتقل ميشود.
5ـ1324

- آزادي از زندان. با خانواده به رضائيه ميرود. به کلاس چهارم دبيرستان.

- با آغاز حکومت پيشهوري و دموکراتها، چريکها به منزلشان ميريزند

و او پدرش را نزديک به 2ساعت مقابل جوخهي آتش نگهميدارند تا از مقامات

بالا کسب تکليف کنند.

- بازگشت به تهران و ترکِ کامل تحصيل مدرسي.
1326

- ازدواج.

- مجموعهي اشعار آهنگهاي فراموششده توسط ابراهيم ديلمقانيان.
1327

- هفتهنامهي سخننو (پنج شماره).
1329

- داستان زنِ پشتِ درِ مفرغي.

- هفتهنامهي روزنه (هفت شماره).
1330

- سردبير چپ (در مقابل سردبير راست) مجلهي خواندنيها.

- شعر بلند وو.

- مجموعهي اشعار قطعنامه.
1331

- مشاورت فرهنگي سفارت مجارستان (حدود دو سال).

- سردبير هفتهنامهي آتشبار، به مديريت انجوي.

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2


1332

- چاپ مجموعهي اشعار آهنها و احساس که پليس در چاپخانه ميسوزاند.

(تنها نسخهي موجودِ آن نزد سيروس طاهباز است).


- ترجمه طلا درلجن اثر ويگموند موريتس و رمان بزرگ پسران مردي که قلبش

از سنگ بود اثر موريو کايي با تعدادي داستان کوتاهِ نوشتهي خودش و همه

يادداشتهاي فيشهاي کتاب کوچه در يورش افراد فرمانداري نظامي به

خانهاش ضبط شده ازميان ميرود و خود او موفق به فرار ميشود.بعد از چند

بار که موفق ميشود فرار کند درچاپخانه روزنامه اطلاعات دستگير ميشود.
1333

- زنداني سياسي در زندان موقت شهرباني و زندان قصر، (وو تا وو ماه).

- در زندان دستور زبان فارسي را مينويسد و تعدادي شعر.
1334

- آزادي از زندان.

- 4دفتر شعر آماده به چاپ رانقي نقاشيان نامي به قصد چاپ با خود ميبرد و

ديگر هرگز پيدايش نميشود. از آن جمله شعر بلند مرگِ شاماهي به عنوان

نخستين تجربهي شعر روايي به زبان محاوره.

- نمايشنامه «مردگان براي انتقام بازميگردند» و داستان کوتاه «مرگ زنجره»

و «سه مرد از بندر بيآفتاب»

- رمانهاي: لئون مورنِ کشيش اثر بئاتريس بِک، زنگار اثر هربر لوپوريه، برزخ اثر


وان روورزي.

- فرزندان: سياوش، سيروس، سامان و ساقي.1335

- سردبيري مجلهي بامشاد
#3
1336

- مجموعهي اشعار هواي تازه.

- افسانههاي هفت گنبد، حافظ شيراز، ترانهها (رباعيات ابوسعيد ابوالخير،

خيام و بابا طاهر).


- ازدواج دوم.

- سردبيري مجلهي آشنا

- مرگ پدر
1337

- ترجمهي رمان پابرهنهها اثر زاهاريا استانکو با عطا بقايي.

- سردبيري اطلاعات ماهانه، دورهي يازدهم.
1338

- قصهي خروسزري پيرهنپري براي کودکان.

- تهيهي فيلم مستند سيستان و بلوچستان براي شرکت ايتال کونسولت.

- آغاز همکاري با سينماگران. نوشتن فيلمنامه و ديالوگ فيلمنامه.
1339

- مجموعه اشعار باغ آينه.

- سردبيري ماهنامهي اطلاعات (دو شماره).

- تأسيس و سرپرستي ادارهي سمعي و بصري وزارت کشاورزي با همکاري

هادي شفائيه و سهراب سپهري.


- سردبيري مجلهي فردوسي
1340

- سردبيري کتاب هفته(24 شمارهي اول)

- جدايي از همسر دوم، با ترک همه چيز و از آن جمله برگههاي کتاب کوچه.
2-1341

- آشنايي با آيدا (14 فروردين ).

- بازگشت به کتاب هفته.

- ترجمهي نمايشنامههاي درخت سيزدهم اثر آندره ويد و سيزيف و مرگ


اثر روبر مِرل.1343

- ازدواج با آيدا در فروردين ماه و اقامت در ده شيرگاه (مازندران).

- مجموعهي اشعار آيدا در آينه و لحظهها و هميشه.

- ماهنامهي انديشه و هنر ويوهي ا.بامداد به سردبيري دکتر ناصر وثوقي.
1344

- مجموعهي اشعار آيدا: درخت و خنجر و خاطره!

- ترجمهي کتاب 81490 اثر آلبر شمبون.

- تحقيق و گردآوري و تدوين کتاب کوچه.(براي سومينبار از نو آغاز ميکند!)
1345

- مجموعهي اشعار ققنوس در باران.

- هفتهنامه ادبي و هنري بارو، که بعد از 3 شماره با اولتيماتوم وزير اطلاعاتِ

وقت تعطيل ميشود.

- شب شعر به دعوت انجمن ايران و آمريکا.

- تهيهي برنامهي کودکان براي تلويزيون به اسم «قصههاي مادربزرگ»
1346

- سردبيري قسمت ادبي و فرهنگي هفتهنامهي خوشه.

- ترجمهي کتاب قصههاي بابام اثر ارسکين کالدوِل.

- عضويت کانون نويسندهگان ايران.

- شب شعر در کرمانشاه به دعوت دانشجويان.

- سخنراني در دانشگاه شيراز.

#41347

- تحقيق روي غزليات حافظ و تاريخ دورهي حافظ.

- نمايشنامهي عروسي خون اثر فدريکو گارسيا لورکا.

- ترجمهي غزل غزلهاي سليمان.

- شب شعر به دعوت انجمن فرهنگي ايران و آلمان، گوته.

- «شبهاي شعر خوشه» به مدت يک هفته از سوي مجله خوشه.-فستيوال


بزرگ شاعران

- يادنامهي هفتهي شعر و هنر خوشه.
#5
1348

- قصهي منظوم چي شد که دوستم داشتن براي کودکان.

- تعطيل مجلهي خوشه با اخطار رسمي ساواک.

- برگزيدهي شعرهاي احمدشاملو (سازمان نشر کتاب).

- مجموعهي اشعار مرثيههاي خاک.
1349

- مجموعهي اشعار شکفتن در مه.

- قصهي ملکهي سايهها براي کودکان.

- کارگراني چند فيلم فولکلوريک براي تلهويزيون: «پاوه، شهري از سنگ» و

«آناقليچ داماد ميشود»

- ترجمهي تعدادي قصه براي کودکان «سه بزغاله و نيلبک جادو»، «روباه پير

و زاغي بيتدبير» و «اشک تمساح»
1350

- رمان خزه (ترجمهي مجددي از زنگار.)

- قصهي هفت کلاغون براي کودکان.

- ترجمهي کامل پابرهنهها اثر زاهاريا استانکو. (ترجمهي مجدد)

- دعوت به فرهنگستان زبان ايران براي تحقيق و تدوينِ کتاب کوچه، سه سال.

- نگارش نمايشنامهي آنتيگون (ناتمام).

- مرگ مادر. وو اسفند
1351

- ضبط صفحات و نوار کاستِ «صداي شاعر» در کانون پرورش فکري کودکان و

نوجوانان. حافظ، مولوي، نيما، خيام، شاملو.

- اجراي برنامههاي راديويي براي کودکان و جوانان.

- نگارش فيلمنامهي کوتاه حلوا براي زندهها.

- ترجمهي تعدادي داستان کوتاه: دماغ، دست به دست، لبخند تلخ، زهرخند،


افسانههاي کوچک چيني.

- شب شعر در انجمن فرهنگي گوته. (وو مهرماه)

- شب شعر در انجمن ايران و آمريکا. (اول آبانماه)

- تدريس مطالعهي آزمايشگاهي زبان فارسي در دانشگاه صنعتي (3 ترم)

- همکاري با روزنامههاي کيهان فرهنگي و آيندهگان.

- سفر به پاريس (فرانسه) براي معالجهي آرتروز شديد گردن. عمل جراحي


روي گردن.1352

- مجموعهي اشعار ابراهيم در آتش.

- مجموعهي درها و ديوار بزرگ چين.

- شب شعر در مدرسه عالي علوم اقتصادي و اجتماعي بابلسر.

- نگارش فيلمنامهي تخت ابونصر براي تلهويزيون.

- ترجمهي رمان مرگ کسب و کار من است اثر روبر مرل.

- ترجمهي نمايشنامهي مفتخورها اثر گرگهي چيکي.
1353

- ترجمهي مجموعهداستان سربازي از يک دوران سپري شده.

- مجموعهي شعرهاي عاشقانهي از هوا و آينهها.
1354

- سفر به ايتاليا براي شرکت در کنگرهي نظامي گنجوي به دعوت دانشگاه رم

- دعوت دانشگاه بوعلي براي سرپرستي پووهشکدهي آن دانشگاه. (2سال)
1355

- تهيه گفتار براي چند فيلم مستند به دعوت وزارت فرهنگ و هنر.

- سفر به آمريکا (ايالات متحده) به دعوت مشترک انجمن قلم (pen club )و

دانشگاه پرينستون براي سخنراني و شعرخواني.

- آشنايي با شاعران و نويسندهگاني از آسياي ميانه و شمال آفريقا از جمله

ياشار کمال، آدونيس، البياتي و وزنيسينسکي.

- سخنراني و شعرخواني در دانشگاههاي mit بوستون ، ucبرکلي.

- پيشنهاد دانشگاه کلمبياي نيويورک براي کمک به تدوين کتاب کوچه را


نميپذيرد.

- ميهمان مدعو فستيوال جهاني شعر در سانفرانسيسکو و آستينِ تگزاس.

شب شعر به دعوت دانشجويان ايراني فيلادلفيا و نيويورک.

- بازگشت به ايران بعد از سه ماه.

- شب شعر در انستيتو گوته

- استعفا از سرپرستي پووهشکدهي دانشگاه بوعلي.

- پايان نگارش بيوگرافيمانندي به نام ميراث که تنها نسخهي دستـ نوشتهي

آن را عليرضا ميبدي به امانت بُرد!

- ترک ايران به عنوان اعتراض به سياستهاي رويم.

- سفر به ايالات متحد آمريکا. (اقامت به مدت يک سال).


- سخنرانيهايي در دانشگاههاي آمريکا.
#6
1356

- انتشار مجموعهي اشعار دشنه در ديس.

- برگزيدهي اشعار (انتشارات اميرکبير).
۱۳۵۷

- دعوت براي سردبيري هفتهنامهي ايرانشهر به لندن.

- ترک ايالات متحد آمريکا.

- سفر به انگلستان.

- انتشار 12 شماره هفتهنامهي ايرانشهر با مشکلات فراوان(شهريور 57).

- ديماه 57 استعفا ميدهد. (به علت اختلافهايي با مدير هفتهنامه).

- قصه دختراي ننه دريا و بارون و قصهي دروازهي بخت به صورت کتاب کودکان

- از مهتابي به کوچه (مجموعهي مقالات).

- بازگشت به ايران. (اسفندماه).

- کتاب کوچه، انتشارات مازيار، (دفتر اول آ) قطع وزيري.

- عضويت در هياءت دبيران کانون نويسندهگان ايران.


- نشر مقالاتي در مجلات و روزنامهها.9ـ1358

- سردبير مجله هفتهگي کتاب جمعه (بعداز36شماره به اجبار تعطيل ميشود)

- نشر مقالاتي در مجلات و روزنامهها.

- شب شعر به دعوت انجمن ايران و فرانسه.

- مجموعهي اشعار ترانههاي کوچک غربت.

- سخنراني در باشگاه ارامنهي تهران.

- ترجمهي شهريار کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپهري در کتاب جمعه.

- ترجمهي بگذار سخن بگويم! اثر دوميتيلا دو چونگارا(با همکاري ع. پاشايي)


- شب شعر در انستيتو گوته.

- کتاب کوچه، انتشارات مازيار (دفتر دوم آ).

- نوار صوتي کاشفان فروتن شوکران با شعر و صداي شاعر.

- نوار صوتي و کتاب ترانهي شرقي و اشعار ديگر، ترجمهي شعرهايي از

فدريکو گارسيا لورکا.

- عضو هياءت پنج نفرهي دبيران کانون نويسندهگان ايران (دورهي دوم).
1360

- قصهي خروس زري پيرهن پري و يل و اودها به صورت کتاب و نوار کاست

براي کودکان.

- کتاب کوچه، انتشارات مازيار (دفتر سوم آ) قطع وزيري، مجموعاً 1064 ص

- از حالا به بعد با همکاري آيدا روي کتاب کوچه کارميکند.

- عضو هياءت پنج نفرهي دبيران کانون نويسندهگان (دورهي سوم).
1361

- ترجمهي هايکو، شعر واپني (با ع. پاشايي).

- ترجمه نمايشنامه نصف شب است ديگر، دکتر شوايتزر! اثر ويلبر سِسبرون

- کتاب کوچه، انتشارات مازيار (دفتر اول الف).
1362

- کتاب کوچه، انتشارات مازيار (دفتر دوم الف).

- کتاب و نوار صوتي سياه همچون اعماقِ آفريقاي خودم. ترجمه و اجراي

اشعاري از لنگستون هيوز

- کتاب و نوار صوتي سکوت سرشار از ناگفتههاست. ترجمهي آزاد و اجراي

اشعاري از مارگوت بيکل.

- برگزيدهي اشعار (نشر تندر)

- کتاب کوچه، انتشارات مازيار، (دفتر سوم الف)


- انتشار کتابها متوقف ميشود.
#7
1363

- رمان قدرت و افتخار اثر گراهام گرين را با عنوان عيساديگر، يهودا ديگر! با

موخرهي مفصلي بازنويسي ميکند.

- استاد محمد مددي سرديس شاملو را با برنز ميسازد

- گفت و شنودي با احمد شاملو به کوشش ناصر حريري.
1366

- فيلمنامهي ميراث.

- آغاز ترجمهي آزادِ دُنِ آرام اثر ميخاييل شولوخوف.

- انتشار واپني کتاب ابراهيم در آتش به ترجمهي شوکو ياناگا در مجلهي

(توکيو، موسسهي مطالعهي زبانها و فرهنگهاي آسيا وilcaa آفريقا).

- کتاب و نوار صوتي چيدن سپيدهدم ترجمهي آزاد و اجراي اشعاري از


مارگوت بيکل.1367

- سفر به آلمان: ميهمانِ مدعوِ دومين کنگرهي بينالمللي ادبيات: اينترليت

تحت عنوان جهانِ سوم: جهانِ ما در ارلانگن آلمان و شهرهاي مجاور.

- عزيز نسين، دِرِک والکوت، پدرو شيموزه، لورنا گوديسون و ووکوندا بِلي و...

ديگر مهمانان کنگره.

- من دردِ مشترکم، مرا فرياد کن! عنوان سخنراني شاملو در اين کنگره.

ُ - شب شعر در کُللوکيومِ ادبيِ برلين.

- سفر به اتريش به دعوت دانشگاه اقتصاد وين و يورو آفريک اينستيتو، براي


شب شعر و سخنراني.

- بازگشت به آلمان و اجراي شب شعر در شهر دانشگاهي گيسن.

- سفر به سوئد به دعوت انجمن قلم (pen) و دانشگاه يوتهبوري.

- شب شعر در «خانهي مردم» استکهلم.

- ديدار و صرف ناهار با هياءت رييسهي انجمن قلم سوئد.

- جلد اول مجموعهي اشعار چاپ آلمان. انتشارات بامداد.

- بازگشت به ايران.


#8

1368

- جلد دوم مجموعهي اشعار چاپ آلمان. انتشارات بامداد.

- اقامت در شهرک دهکدهي خانه، کرج.
1369

- سفر به آمريکا: ميهمان مدعو سيرا 90 توسط دانشگاه uc برکلي.

- سخنرانيهاي نگرانيهاي من و مفاهيم رند و رندي در غزل حافظ.

- دو شب شعر در uc برکلي.

- شب شعر دانشگاه ucla لوسآنجلس. در رويس هال.

- شب شعر و سخنراني در دانشگاههاي شيکاگو، آن اربر ميشيگان، کلمبيا،

واشنگتن، راتگرز، هاروارد، دالاس و آستين.

- عمل جراحي در (يونيورسيتي هاسپيتال) بوستون روي مهرههاي گردن.

- سه شب شعر در بوستون و uc برکلي به نفع زلزله زدهگان ايران.

- نگارش روزنامهي سفر ميمنت اثر ايالات متفرقه امريق (اوکلند کاليفرنيا)

- عمل جراحي دوم روي مهرههاي گردن (بوستون).


- شب شعر در مدرسهي ارامنهي بوستون.

- استاد ميهمان براي تدريس 1 ترم در دانشگاه uc برکلي دانشجويان ايراني

به (زبان، شعر و ادبيات معاصر فارسي).

- ديدار با پروفسور زاده (برکلي) کاليفرنيا.

- دريافت جايزهي free expression سازمان حقوق بشر نيويورک
1370

- شب شعر به نفع آوارهگان کُرد عراقي در uc برکلي و ucsc لوسآنجلس به

همراه محمود دولتآبادي (قصهخواني) به دعوت انجمن

- فرهنگي کُردها (آمريکا).

- مجله زمانه شمارهي اول به شاملو اختصاص دارد.(در سن هوزه، کاليفرنيا)

- بازگشت از ايالات متحد آمريکا.

- شب شعر به نفع آوارهگان کُرد عراقي در دانشگاه وين (اتريش) به همراه

محمود دولتآبادي (قصهخواني) به دعوت انجمن فرهنگي کُردها


- بازگشت به ايران.

- ترجمهي شعرهايي از لنگستون هيوز، اوکتاويو پاز (با حسن فياد).
#9

1371

- مجموعهي اشعار مدايح بيصله، انتشارات آرش، در سوئد.

- انتشار منتخبي از 42 شعر شاملو به زبان ارمني با نام من دردِ مشترکم

در ايروان با ترجمهي نُروان. ناشر: کانون فيلم ارمنستان.

- قصههاي کتاب کوچه، جلد اول در سوئد. انتشارات آرش.

- کتاب گفت و شنودي با احمد شاملو،«ديدگاههاي تازه» توسط ناصر حريري

- تدوين دوباره حرف آي کتاب کوچه براساس متدولووي جديد.
1372

- کتاب گفتوگو با احمد شاملو توسط محمد محمدعلي.

- مجموعهي جديد همچون کوچهيي بيانتها ترجمهي شعر جهان

- ترجمهي مجدد غزل غزلهاي سليمان.

- ترجمهي مجدد گيلگمش.

- انتشار گزينهي اشعار (انتشارات مرواريد) با انتخاب آيدا.

-کتاب کوچه، انتشارات مازيار، (دفتر چهارم الف)
1373

- انتشار منتخبي از وو شعر شاملو به زبان سوئدي و فارسي با نام عشق

عمومي allom fattande karlik در استکهلم سوئد به ترجمهي آذر محلوجيان

azar mahloujian ناشرانتشارات آرش.


- انتشار منتخبي از ووشعر شاملو به زبان فرانسه و فارسي با نام سرودهاي

در عشق واميدhymnes damour et despoir فرانسه به ترجمه پرويز خضرايي

- سفر به سوئد به دعوت ايرانيان مقيم سوئد براي برگزاري شب شعر.

- شب شعر در کنسرتوسه به علت بيماري اجرا نميشود.


- يک ماه بعد شب شعر در يوتهبوري.

- دو شب شعر در اوسه جيمنازيومِ استکهلم.

- از طرف تلهويزيون استکهلم با او مصاحبه انجام ميشود.

- بازگشت به ايران

- انتشار شعرهاي جديدي از حافظ، مولوي و نيما يوشيج به صورت نوار کاست


با صداي شاعر.
#10

1373

- به پايان بردن ترجمهي دنآرام. 17/7. شروع به بازخواني و ويراستاري.

- کنگرهي بزرگداشت احمد شاملو در دانشگاه تورنتو کانادا، روزهاي 31 و 22

اکتبر 1995به سرپرستي انجمن نويسندهگان ايراني کانادا.

- انتشار منتخبي از 6 شعر به زبان اسپانيايي با نام (aurora) بامداد در مادريد،

به ترجمهي کلارا خانِس clara janes شاعر اسپانيايي.
1375

- عمل جراحي روي عروق گردن انجام ميشود (19 فروردين).

- انتشار پريا و دختراي ننهدريا با صداي شاعر. به صورت نوار کاست.

- عمل جراحي روي عروق پاي راست انجامميشود (اول اسفند).
1376

- عمل جراحي روي عروق پا تکرارميشود. (اول فروردين)

- تکثير مجدد حافظ، مولوي، و نيمايوشيج به صورت cd با صداي شاعر.

- انتشار مجموعهي اشعار در آستانه

- تکثير مجدد پريا و دختراي ننه دريا به صورت cd با صداي شاعر.

- پاي راست شاعر را از زانو قطع کردند. 26 ارديبهشت، بيمارستان ايرانمهر

- دفتر هنر، ويوهي احمد شاملو، سال چهارم، شماره 8، مهرماه. در آمريکا.

صاحب امتياز و سردبير بيون اسدي پور، در .usa، nj

- کتاب کوچه، انتشارات مازيار، دفتر پنجم الف. قطع وزيري 1652 صفحه.

- دفتر هنر، ويوه تقي مدرسي واحمد شاملو، سال چهارم، شماره 9اسفند

1376. در آمريکا . صاحب امتياز و سردبير بيون اسدي پور. در usa، nj

- در جدال با خاموشي، منتخب اشعار، اسفندماه. انتشارات سخن.
1377

- ترجمهي جديد گيلگمش را به پايان ميبرد.

- بُنبستها و ببرهاي عاشق، منتخب اشعار. انتشارات يوشيجـ ثالث.

- کتاب کوچه، حرف ب، مجلد اول، انتشارات مازيار.

- منتخبي از وو شعر شاملو به سوئدي:

baran forlag stockjolm, dikter om natten (شعرهاي شبانه)

orers: janne carlsson & said moghadam

- کتاب کوچه (حرف ب) مجلد دوم ، انتشارات مازيار. قطع وزيري

- کتاب کوچه (حرف ب) مجلد سوم ، انتشارات مازيار. قطع وزيري .

- کتاب کوچه (حرف آ) در يک جلد. انتشارات مازيار.


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  زندگینامه حکیم ابوالقاسم فردوسی zohre 0 301 22-09-13, 03:26 am
آخرین ارسال: zohre
  زندگینامه محمدتقی بهار zohre 0 293 22-09-13, 03:25 am
آخرین ارسال: zohre
  زندگینامه قیصر امینپور zohre 0 418 22-09-13, 03:25 am
آخرین ارسال: zohre
  زندگینامه علی اکبر دهخدا zohre 0 304 22-09-13, 03:25 am
آخرین ارسال: zohre
  زندگینامه ای از کوروش کبیر zohre 0 358 22-09-13, 03:25 am
آخرین ارسال: zohreکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان