امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

راهنمای خط فرمان گنو/لینوکس (با تکیه بر توزیع اوبونتو)
#1
پیشگفتار

گنو/لینوکس های نسلهای اول، محیط ترسناکی برای کاربران عادی! بودند. تمام دستورات آنها در محیطی تمام متنی اجرا میشد. اما رابطهای گرافیکی کاربر(graphical user interfaces, guis)، برای پاسخ به نیازهای جامعهی کاربری، به سرعت گسترش یافتند تا جایی که امروز گونههای متفاوت و زیبایی برای انتخاب وجود دارد. محیطهای گرافیکی این امکان را فراهم کردهاند که کارهایمان را بینیاز از دانش اولیهی محیطهای متنی انجام دهیم. البته هنوز افرادی هستند که گنو/لینوکس را با همان چهرهی برهنهی متنی میشناسند. این گونه پیش آگاهیهای عمومی از لینوکس است که سبب شده برخی توزیعهای محبوب کنونی ترجیح دهند در معرفی خود هیچ اشارهای به لینوکسی بودنشان نکنند.

رابطهای گرافیکی زیادی برای توزیعهای گنو/لینوکسی وجود دارد، مانند kde، یونیتی (unity)، گنوم (gnome) و...، که هر یک به شیوهای متفاوت کار میکند و استانداردسازی اندکی بینشان وجود دارد. در حالی که تقریباً همهی این توزیعها از دستورات مشابهی برای اجرا در ترمینال خط فرمان استفاده میکنند. کاربرانی که با توزیعهای لینوکسی زیادی سروکار دارند، خود به این نتیجه میرسند که بهتر است دستورهای خط فرمان گنو/لینوکس (commands) را فرابگیرند که در همهی توزیعهای بونتودار(یعنی مبتنی بر اوبونتو مثل لوبونتو) و نیز دیگر توزیعها به خوبی اجرا میشوند. به این ترتیب، بسیاری از کاربران حرفهای لینوکس، همچنان از محیط متنی استفاده میکنند، زیرا از این طریق سریعتر میتوان به اطلاعات دسترسی داشت و یا دستوری را اجرا کرد.


برای کاربرانی که تازه به اوبونتو کوچ میکنند و تجربهای از محیطهای هم متنی ندارند، دستورهای خط فرمان، شاید چهرهای گنگ داشته باشند. این خط را ببینید:کد php:

کد:
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras ; k3b && pinta 

اما نگران نباشید! این دستورهای ناآشنا بهزودی ابزار کار روزمرهتان خواهند شد. هر کاربری که بتواند کارهایی ابتدایی مانند تایپ کردن، رونوشت گرفتن و چسباندن (paste & cut) را انجام دهد، می تواند خط فرمان گنو/لینوکس را مدیریت کند که از این گونه کارها (رونوشت گرفتن و ...)، مشکلتر نخواهد بود! مهم است گفته شود که حتی کاربران باتجربه نیز اغلب دستورها را از یک مرجع یا راهنما، به داخل ترمینال خط فرمان، copy & paste می کنند. زیرا دستورها را به یاد نمی آورند


فراخواندن ترمینال
محیط متنی لینوکس که همان محیط سنتی یونیکس(unix) است، یک رابط خط فرمان(command line interface, cli) است که در آن با تایپ دستور به کامپیوتر میگویید که چه انجام دهد. برای دسترسی به این محیط متنی که اصطلاحاً shell نامیده می شود، کافی است یک ترمینال جدید باز کنید. برای باز کردن ترمینال مسیر زیر را ـ که در توزیع های مختلف محل آن اندکی فرق میکند ـ دنبال کنید یا از کلیدهای ترکیبی ctrl + alt + t برای فراخواندن آن بهره بگیرید.


در محیط یونیتی و گنوم-شل: [size=78%]واژهی «terminal» را dash بنویسید!


در محیط گنوم 2 (مانند نسخههای پیش از اوبونتو 11.04) و محیط mate
[/size]applications menu > accessories > terminal
در محیط xfce (مانند زوبونتو)applications menu > system > terminal
در محیط kde (مانند کوبونتو)kmenu > system > terminal program/konsole
در محیط lxde (مانند لوبونتو)menu > accessories > lxterminal
یک راهکار شیرین: پس از وصل شدن به اینترنت، دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید.


کد php:

کد:
sudo apt-get install nautilus-open-terminal && nautilus -q 

از شما گذرواژهی کاربریتان را میپرسد. آن را وارد کنید (هر چند روی برگهی ترمینال در هنگام تایپ گذرواژه، چیزی درج نمیشود) و enter را بزنید. صبر کنید تا نرمافزار nautilus-open-terminal نصب شود. از این پس در/روی هر پوشهای که کلیک راست کنید، گزینهی "open in terminal" را خواهید داشت.

در زیر تصویری از ترمینال را مشاهده می کنید:


[تصویر:  terminal201png-1.jpg]
نکتهها:
- ترمینال (terminal)، یک رابط گرافیکی برای شل (shell) است. شل آن چیزی است که دستورات را تفسیر میکند (دستوری را از صفحه-کلید میگیرد و پاسخ مناسب را میدهد ) و ترمینال برنامهای emulator برای ارتباط با آن در یک محیط گرافیکی! است. همچنین ممکن است واژهی console را شنیده/دیده باشید

- در خط فرمان کاربر عادی با نشانهی $ و کاربر ریشه (root) با نشانهی # مشخص میشوند. (به تصویر بالا دوباره نگاه کنید.)
- خط فرمان به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است. user، user و user، با هم متفاوت هستند.
- رونوشتگیری و چسباندن در ترمینال را میتوانید با گزینههای زبانهی edit پنجرهی ترمینال انجام دهید. کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+c و ctrl+shift+v نیز به ترتیب رونوشتگیری و چسباندن را انجام می دهند. دکمهی میانهی موس (غلطک) نیز میتواند عمل چسباندن متنی را که از پیش select شده است، انجام دهد!

- کارایی کلید tab: فرض کنید میخواهید دستور sudo را تایپ کنید، اما فقط سه حرف اول آن را به یاد دارید (مثلاْ نمی دانید که sudo یا sudu). بنابراین کافی است که همان سه حرف را تایپ کنید و tab را بزنید. اگر دستور یکتا باشد، یعنی دستور دیگری نباشد که با این سه حرف آغاز شود، دستور نیمخوردهی sud به sudo کامل خواهد شد. یعنی ترمینال دستور را شناسایی کرده و ادامهی آن را درج میکند.

به این ترتیب با کلید tab می توانید سریعتر دستورهایتان را تایپ کنید. اما اگر با زدن یکبار کلید tab، دستور خودکار کامل نشد ممکن است حرفهای تايپ شده سرنام چند دستور باشد که در این صوزت اگر tab را دوباره فشار دهید، همهی آنها لیست می شوند. اگر tab دوم هم برونده نداشت، یعنی دستوری که با حروف شما آغاز شود، وجود ندارد و آنچه که تایپ کردهاید، اشتباه است!

- directory یا شاخه: اگر با مفهوم پوشه (folder) در سامانهی عامل ویندوز آشنایی دارید، همان نگاه را به directory نیز داشته باشید که محلی برای نگهداری پروندهها است
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
در این پست آشنایی کوتاهی با چند دستور معمول خواهیم داشت که شما را برای کار با ترمینال آماده میکند.

file & directory commands
(pwd, ls, cd, cp, mv, rm, mkdir)

pwdprint name of working directory

دستور pwd به شما این امکان را میدهد که بدانید در کدام شاخه (directory) قرار دارید.


lslist

دستور ls، پوشهها و پروندههای درون یک شاخه را لیست میکند. برای نمونه، دستور ls ~‎‏‏، محتویات شاخهی خانهی کاربر را نمایش میدهد. در مورد دستور ls در پستهای بعدی بیشتر خواهید خواند.
نکته: نشانهی ~ که به آن tilde symbole گفته میشود، به شاخهی خانهی کاربر (home directory) اشاره دارد.
cdchange directory

دستور cd، ترمینال را hc شاخهی کنونی به شاخهی هدف تغییر میبرد. وقتی که ترمینال را باز میکنید، در آعاز در شاخهی ‎/home/user قرار دارد. برای رفتن به شاخههای دیگر از cd استفاده کنید. در اینجا چند نمونه میآوریم:
- رفتن به شاخهی ریشه: ‎cd /‎
- رفتن به شاخهی ‎/opt (شاخهی opt در شاخهی root قرا دارد): ‎cd /opt‎
- رفتن به خانهی کاربر: ‎cd ~‎
- رفتن به یک سطح بالاتر از شاخهی کنونی: cd ..‎
- برگشت به شاخهی پیشین: ‎cd -‎
- برای گذر از میان چندین سطح از شاخهها، نشانی کامل شاخهی هدف را بنویسید.

cpcopy
دستور cp، برای رونوشتگیری بهکار میرود.
رونوشتگیری از یک پرونده:کد php:

کد:
cp [path of file] [new path] 

با دستور بالا رونوشت کاملی از پرونده در شاخهی مشخص شده در بخش پایانی دستور، اندوخته میشود.

رونوشتگیری از یک پوشهکد php:

کد:
cp -r [path of folder] [new path] 

دستور بالا رونوشتی از هر شاخهای را که به آن بدهید، به همراه تمام پروندهها و زیرشاخههایش در شاخهی تازهای که در بخش پایانی دستور مشخص میکنید، میگذارد.

mvmove

دستور mv، دو کارآیی دارد: تغییر نام و جابجایی
- تغییر نام یک پرونده یا پوشهکد php:

کد:
mv a b 

با دستور بالا، پرونده یا شاخهی با نام a، نام تازهی b را به خود میگیرد.

- جابجایی یک پرونده یا شاخهکد php:

کد:
mv [path of file] [new path] 

برای بردن پروندهی a از خانهی کاربر به روی میزکار، دستور چنین نوشته میشود:


کد php:

کد:
mv ~/a ~/desktop 

نکته: در هنگام جابجایی یک شاخه یا پرونده، همزمان میتوانید نام آن را نیز تغییر دهید. دستور زیر پروندهی a را از شاخهی خانهی کاربر بر میدارد و آن را با نام b روی میزکار کاربر میگذارد:
mv ~/a ~/desktop/b
#3

help commands
(man, info, apropos)

manmanual

از 'man' برای گرفتن راهنمایی در مورد یک دستور استفاده میشود. دستوری را که می خواهید در مورد آن اطلاعاتی را به دست آورید، با فاصلهی یک نویسه (character) در جلوی man تایپ و enter کنید. سپس راهنمای دستور در همان ترمینال نمایش داده میشود. با کلید spacebar (کلید بزرگ پایین صفحه کلید) می توانید صفحات بخش راهنما را جلو بروید و برای خروج از راهنما حرف q را روی کیبورد فشار دهید. مثلاْ می خواهیم ببینیم که دستور sudo چه کاری انجام میدهد و شیوهی استفاده از آن چگونه است. پس در ترمینال می نویسیم:کد php:

کد:
man sudo 


یا برای گرفتن راهنمایی درباره نرمافزار بارگیری wget مینویسیم:کد php:

کد:
man wget 


و برای راهنمایی از خود دستور man، طبیعتاً اید نوشت:کد php:

کد:
man man وقتی از man روی یک دستور استفاده میکنید، در برگهی راهنما در مقابل نام دستور یک عدد بین دو کمانک نشان داده میشود. این عدد به چه معنا است؟ بخش زیر را از برگهی راهنمای man، در اینجا میگذاریم:
the table below shows the section numbers of the manual followed by the types of pages they contain:
1 -> executable programs or shell commands
2 -> system calls (functions provided by the kernel)
3 -> library calls (functions within program libraries)
4 -> special files (usually found in /dev)
5 -> file formats and conventions eg /etc/passwd

6 -> games
7 -> miscellaneous (including macro packages and conventions), e.g. man(7), groff(7)
8 -> system administration commands (usually only for root)
9 -> kernel routines [non standard]نکتهها:
- برای جستوجو در سرخط man-pageها از آپشن ‎-k استفاده کنید. نمونه:
کد php:

کد:
man -k "system information" 
[font]
[/font]

- اگر میخواهید در متن man-page یک دستور مشخص واژه یا عبارتی را جستوجو کنید، پس از وارد شدن به برگهی راهنمای دستور، کلید slash را روی صفحه کلید بفشارید، واژه/عبارت خود را در دنبالهی آن بنویسید و enter کنید.

- میتوانید یک راهنمای دستور موزدنظرتان را به پروندهی pdf تبدیل کنید:
کد php:

کد:
man -t <command> | ps2pdfwr - > ~/<command>.pdf 
[font]
[/font]
به جای عبارتهای <command> نام دستور موردنظذتان را بنویسید. پرندهی ساخته شده در شاخهی خانهی کاربر ذخیره میشود
#4
apropossearch the manual page names and descriptions

شما نمیتوانید همهی دستورها و کاربردشان را به ذهن بسپارید. apropos اینجاست که به شما کمک کند. به apropos بگویید دنبال چه چیزی میگردید تا دستورهای پیشنهادیاش را به شما بگوید! برای نمونه به apropos میگوییم دستوری برای رونوشت گیری از یک پرونده میخواهیم؟ دستور زیر را در ترمینال میزنیم:


کد php:

کد:
apropos "copy file" 
[font]
[/font]این دستور را اجرا کنید و بُروندهی آن را ببینید.


identifying users

whowho is logged on

دستور who برای مشاهدهی کاربر(ان) کنونی استفاده میشود. این دستور، نام کاربرانی که به سامانه وارد شدهاند، زمان ورود و ... را نمایش میدهد.

optionهای who:
کد php:

کد:
who -a
who -b
who -q 
[font]
[/font]

که به ترتیب
a ابتدای all برای مشاهدهی همهی دادهها
b ابتدای boot برای مشاهدهی زمان آخرین بوت شدن سامانه
q برای نمایش تنها نام کاربران حاضر در سامانه و شمارش آنها
برای مشاهدهی سایر optionهای این دستور از دستور man کمک بگیرید: man who


نکتهها:
- ترمینال را باز کنید و who را فرمان دهید. چرا دو خط را در خروجی نمایش میدهد؟ حال بدون بستن ترمینال کنونی، یک ترمینال دیگر باز کنید و دستور who را دوباره فرمان دهید. اینبار سه خط را در خروجی میبینید! شما ویژگی بزرگ لینوکس یعنی چندکاربره بودن آن را به کار گرفتهاید! هر پنجرهی تازهی ترمینال، یک login تازه است در کنار لاگینی که شما به محیط گرافیکی لینوکس خود داشتهاید.- اگر میخواهید تنها نام کاربریتان را ببینید، whoami را فرمان دهید و اگر میخواهید جزئیات ورود تنها خودتان را ببینید، who am i را فرمان بدهید. اگر 'who am i' را اجرا کردید، who mom likes را هم فرمان بدهید و خروجی را ببینید و همینطور: who f g

- دستور زیر جزئیات همهی ورودهای پیشین را نمایش میدهد:
کد php:

کد:
who -h /var/log/wtmp 
#5
sudosuperuser do


در اوبونتو (و در کل سیستمعاملهای با هستهی لینوکس) اکانت ریشه به دلایل امنیتی به طور پیش فرض قفل است. شما (مدیر سیستم) برای نصب نرمافزار و اساساً هر دستور پیکربندی باید به طور موقت تا سطح اجرایی کاربر ریشه(root user) بالا بروید. دستور sudo برای شناسایی شما به عنوان کاربر دارای پروانهی دسترسی استفاده میشود. وقتی دستور sudo را به کار میبرید، بی درنگ از شما گذرواژه شناسهی کاربریتان پرسیده میشود. گذرواژه را تایپ کنید که عموماً در صفحهی ترمینال چیزی تایپ نمیشود.

اما شما گذرواژه را به درستی تایپ کرده و اینتر کنید. توجه داشته باشید که در توزیع اوبونتو، کاربر adminstrator که سیستم را نصب کرده است با کاربر root که به صورت پیشفرض در سیستم تعریف شده است، هر دو دارای یک پسورد هستند. در صورت تمایل میتوانید پسورد root را متفاوت از پسورد شناسهی کاربریتان تغییر دهید.

با sudo، شناسهی کاربری شما، موقتا دسترسی کاربر ریشه را میگیرد. دستور sudo، ناپایدار است و ارتقا به سطح مدیر سیستم را فقط تا حد زمانی مشخصی (15 دقیقه، بیشتر یا کمتر)نگه خواهد داشت و پس از این زمان و یا با بستن ترمینال منقضی خواهد شد.

نمونه:

کد php:

کد:
sudo apt-get install <software> 

دستور بالا برای نصب نرمافزارها استفاده میشود.


نکتهها:
- sudo دارای فرم گرافیکی هم میباشد که با اجرای دستور gksu یا gksudo در ترمینال محیط گنوم و kdesu در محیط kde، یک جعبهی درخواست گذرواژه به نمایش در میآید. برای مثال gksudo در میزکار (desktop) گنوم وقتی میخواهید نرمافزاری را با alt+f2 در سطح کاربر ریشه اجرا کنید، بسیار بهکار میآید.

- میتوانید با دستور sudo su خود را کاربر ریشه نگه دارید که از نظر امنیتی توصیه نمیشود. همینطور دستور sudo bash را نیز امتحان کنید. همچنین توضیحات مربوط به optionهای 'i-' و 's-' را در man-page مربوط به دستور sudo بخوانید. با اجرای هر یک از اینها خواهید دید که شناسهی شما تغییر میکند:

quark@hadron:~$ => root@hadron:/home/quark/#برای خارج شدن از سطح کاربر root، دستور exit را فرمان بدهید.

- هر شناسهی کاربری در سیستم نمیتواند از sudo استفاده کند. باید به کاربر حق استفاده از sudo داده شده باشد.
- با ویرایش فایل etc/sudoers/ میتوانید مدت زمان اعتبار دستور sudo را تغییر دهید. توصیه اکید میشود برای اعمال تغییرات از visudo editor با اجرای دستور زیر استفاده کنید:
کد php:

کد:
sudo visudo 

دستور man sudoers را برای راهنمایی بیش تر به کار گیرید
#6
exitcause the shell to exit

از دستور exit برای بستن پنجرهی ترمینال استفاده میشود. همچنین اگر در ترمینال سطح کاربری خود را به root تغییر داده باشید، از exit برای بازگشت به سطح کاربر عادی استفاده میشود
#7
وقتی که سیستم بالا میاد یه سری اطلاعا کاملی تو دایرکتوری /proc قرار میگیره که میتونه خیلی مفید باشه.
برای دیدن اطلاعات کاملی در مورد cpu:
کد php:

کد:
cat /proc/cpuinfo 


در مورد ram:
کد php:

کد:
cat /proc/meminfo البته اگه تو دایرکتوری /proc بگردید اطلاعات جالبی میتونید پیدا کنید. من خودم واسه پیدا کردن اطلاعات مثلا در مورد cdrom ام یه دستوری میزنم که میره کل /proc رو میگرده و اطلاعاتی که توش کلمه cdrom باشه رو نشون میده.
کد php:

کد:
find ./[!0-9]* | xargs cat | grep cdrom 


که مثلا واسه من میگه 'toshiba' 'cdrom' 0x100
البته همه این دستور ها باید کامل بعدا توضیح داده بشه، اما فقط گفتم که واسه پیدا کردن اطلاعات دیگه یه راهی فعلا داشته باشیم. دوستان واسه پیدا کردن اطلاعات دیگه اگه کسی راه بهتری سراغ داره بگه.
دستور cat هم واسه مشاهده اطلاعات یک فایل مثل یه فایل متنی تو ترمینال استفاده میشه. ایشالا یکی از دوستان یا خودم بعدن درمورد این دستور توضیحات کاملی رو میدیم
#8
apt-get command

1- apt-get install xxxxx
2- apt-get update

3- apt-get clear
4- apt-get upgrade
5- apt-get remove xxxx
و این:whoami باحاله یوزر جاری رو نشون می ده! تو tron legacy هم ازش استفاده کرد.
halt خاموش کردن سیستم.

تو لینوکس option ها رو با - میارن مثلا nautilus -q یا بعضی مواقع -- nautilus --browser
و دستور killall یک برنامه رو می کشه. killall firefox-bin یا killall nautilus
و افزودن سورس ppa در ترمینا

کد php:

کد:
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa 


وtop واسه دیدن لیست برنامه هایی که بیشتر از رم و سی پی یو استفاده کردن.بین نرمافزار open source و نرمافزارهای free software تفاوت در روش تبلیغ و گرایشهای عرضهكنندگان آنها نهفته است.
در واقع كاركرد شما به عنوان عرضه كننده نرمافزار تفاوتی نمیكند
#9
گرفتن image iso در ترمینا.
sudo dd if=/dev/cdrom of=cd.isosudo dd if=/dev/dvd of=dvd.iso
مونت کردن mounting an image

mkdir -p /mnt/isoimage


mount -o loop -t iso9660 cd.iso /mnt/isoimage

unmount
umount -lf /mnt/isoimage


پی نوشت: اگه دو تا سیدی رام یا دیوی دی رام دارین
/dev/cdrom می شه اولی /dev cdrom1 می شه دومی یا /dev/dvd و /dev/dvd1
#10
historythose who forget history, are doomed to repeat it by manual entry

bash، کوتاه شدهی عبارت bourne again shell، پوستهی پیشفرض خط فرمان اوبونتو و بسیاری دیگر از دیستروها است (منظور از دیسترو، توزیع گنو/لینوکسی است. distro، کوتاه شدهی distribution است که عرفی شده). این آموزش بر پایهی bash خواهد بود که ممکن است در سایر توزیعهای گنو/لینوکسی یا دیگر محیطهای کاری مانند zsh، کار کند یا نکند.
وقتی که شما پنجرهی ترمینال (نشست کنونی) را میبندید، bash، همهی دستورهایی را که شما در آن نشست اجرا کردهاید، در پروندهی bash_history./~ مینویسد. وقتی یک پنجرهی ترمینال (نشست) تازه باز میکنید، این پرونده خوانده میشود و دستورهای پیشین به همراه دستورهای تازهای که در این نشست اجرا میکنید، تاریخچهی تازهی دستورهایتان میشود.
توجه داشته باشید که دستورهای اجرا شده در یک نشست فقط زمانی که نشست بسته می شود، در تاریخچه ثبت می شوند. بنابراین اگر همزمان دو نشست باز باشد، دستورهایی که بهتازگی در هر یک اجرا شدهاند، نمیتوانند در دیگری اجرا شوند. [یعنی دستورهای اجرا شده در هر پنجرهی باز، فقط برای همان پنجره در دسترس است.]

راهبری سادهی تاریخچهی دستورها
راه سادهی آغاز کار با تاریخچهی دستورهایتان، استفاده از کلیدهای جهتی بالا و پایین صفحه کلید است. با کلید جهتی بالا شما میتوانید دستورهای پیشین را یکی یکی مرور کنید. برای برگشت در لیست دستورها، کلید جهتی پایین را به کار بگیرید. وقتی دستور مطلوب خود را یافتید، میتوانید با آن طوری رفتار کنید که گویی آن را در خط فرمان تایپ کردهاید. کافی است دکمهی enter را فشار دهید تا دستور دوباره اجرا شود یا اگر نیاز است میتوانید دستور را پیش از اجرا اصلاح کنید. این روش برای اجرای سریع دستورهایی که شما پیدرپی باید اجرا کنید - اگر دستورهای زیاد دیگری بینشان نباشد - عالی است.

لیست کردن تاریخچهی دستورها و جستوجوی آن
بااجرای دستور history بدون هیچ optionی، bash همهی دستورهای تاریخچه را لیست کند. هر دستور با یک شماره برچسب می خورد. از چگونگی استفاده از این شمارهها در ادامه صحبت خواهد شد. همچنین با تخصیص دادن یک عدد برای دستور history میتوانید شمار خاصی از آخرین دستورهای اجرا شده را فراخوانی کنید. برای نمونه، برای دیدن 10 دستور پیشین، میتوانید دستور زیر را اجرا کنید:
history 10510 which bash
511 echo $$
512 ps aux|grep 32115

513 which sh
514 history
515 man history
516 history|grep echo

517 vi ~/.bash_history
518 tail -10 ~/.bash_history
519 history 10

توجه کنید که دستور آخر همان دستوری است که برای فراخوانی این لیست دادهاید. بنابراین دستور history 1، خود همین دستور و شمارهی آن را لیست می کند.
توجه: از لیست بالا و شمارههای آن برای مثالهای بعدی استفاده خواهد شد.


جستوجوی تاریخچه
اگر به یاد می آورید که زمانی دستور خاصی را اجرا کردید، ولی نمیتوانید کامل به یاد آورید که چگونه آن را انجام دادید، ترکیب کردن history با grep، راهی ساده برای پیدا کردن آن دستور تنها با استفاده از بخشی از دستور است.
فرض کنیم که شما پیشتر دستوری [ابتکاری] اجرا کردید که همهی پروندههایی را مییابد که در پوشهی documents/~ به ‎.pdf ختم میشوند و سپس پروندههای ‎.pdf را به مواردی که در نامشان واژهی ”manual” وجود دارد، محدود کند و نتیجه را در یک لیست الفبایی وارونه نمایش دهد. ولی اکنون به یاد ندارید که چگونه این کار را انجام دادید. پس به سراغ تاریخچهی دستورها بروید و آن را بکاوید. از آن بخشی از دستور که میتوانید به یاد آورید، جزئی را که فکر میکنید در تاریخچه کمتر در سایر دستورها استفاده شده (در اینجا فرض میکنیم واژهی manual)، به عنوان هدف جستوجو برگزینید و دستور را چنین اجرا کنید:history|grep manual407 find ~/documents -type f | grep \.pdf$ | grep manual | sort -r

اکنون گمشدهی خود را یافتید.

اجرای دوبارهی دستورها پیشین
جستوجو در history عالی است، اما آیا ترجیح نمیدهید که یافتهها را بیدرنگ اجرا کنید بهجای اینکه دستورها پیدا رونوشت (copy) گرفته و بچسبانید (paste). باز این bash است که برای شما چارهای دارد. اگر مایلید که دستور پیشین (آخرین دستور تاریخچه)، سریعاً دوباره اجرا شود، به سادگی میتوانید دستور ”!!” اجرا کنید نخستین علامت تعجب (!) به bash میگوید که شما در حال اجرای یک دستور از تاریخچه هستید. دومین علامت تعجب به bash میگوید که دستور موردنظر همان آخرین دستور تاریخچه است که شما مایلید دوباره اجرا شود. تنها دو علامت تعجب دارید که ساده و سریع تایپ میشود.
تا اینجا دید که چگونه تاریخچهی دستوراتتان را جستوجو کنید و دستور موردنظرتان را بیابید. اکنون زمان استفاده از شمارهی دستور است. [برای نمونه] اگر میخواهید دستور 510 را دوباره اجرا کنید (به مثال 'history 10' نگاه کنید)، به سادگی میتوانید دستور زیر را بزنید:
!510which bash

/bin/bash

میبینید که نخست دستور واقعی نظیر به شمارهی 510 (در اینجا دستور which bash) در تاریخچه لیست میشود و سپس برونده آن نمایش داده میشود. bash، دستور ‎!number را با دستور واقعی از تاریخچه جایگزین میکند. همچنین میتوانید پارامترهای اضافهای را به دستور ‎!number بیافزایید. به مثال سادهی زیر توجه کنید:
!510 dashwhich bash dash

/bin/bash

/bin/dash

توجه کنید که دستور کنونی پارامتر اضافهای دارد که به دستور اصلی افزوده شده است. مطابق انتظار نخست اصل دستور لیست میشود و سپس بُروندهی آن دستور نمایش داده میشود. همچنین میتوانید number! را با شیوههای استاندارد گسترش دهید. برای نمونه:!412 | grep ~/desktop

!510 > shell_locations.txt

جستوحو و احرای دستورهای پیشین
علامت تعجب ”!”، به عنوان تابعی از bash، میتواند تاریخچه را جستوجو کند و نخستین یافته را اجرا کند (این جستوجو از آخرین دستور اجرا شده به سوی نخستین دستور تاریخچه انجام میشود). برای این حالت، به کارگیری شکل پایهی دستور (‎!text) بخش ابتدایی دستورها را برای یافتن مورد همخوان جستوجو میکند. برای مثال ”find!”، آخرین دستوری را که با find شروع میشود، دوباره اجرا می کند. [فرض کنیم آخرین دستور اجرا شده با find، دستور find abc.pdf باشد. find! همین دستور را دوباره اجرا میکند و همانطور که پیشتر گفته شد میتوان ذستور را گسترش داد. در همین مثال اخیر، دستور گسترش یافتهی rm !find، پروندهی abc.pdf را پاک می کند]
شما هم چنین میتوانید همه ی دستورهای تاریخچه را برای اجرای آخرین دستوری که در آن عبارت خاصی به کار رفته است، جستوجو کنید:
!?text?دستور بالا، آخرین دستوری را که در آن واژهی ”text” به کار رفته را فرا میخواند.


history پیشرفته با regular expressions

شما با ترکیب کردن ابزارهای دنیای لینوکس با regular expressions، میتوانید قدرتی زیادی به دست آورید. history در bash، این امکان را فراهم میکند که شما دستورهای پیشین را با یک جستوجو و جایگزینی با استفاده از regexها (کوتاه شدهی regular expressions) [برای هدفی تازه] اجرا کنید.
مثالی را که پیشتر برای جستوجوی پروندههای pdf زده شد به یاد بیاورید. دستور را با تغییراتی مجدد اجرا میکنیم. اکنون به جای جستوجوی documents/~، پوشهی ‎~/downloads جستوجو میکنیم. دستور را به شکل زیر بهکار میبریم:
!412confused|~/documents|~/downloads|find /home/username/downloads -type f | grep \.pdf$ | grep link | sort -r

/home/username/downloads/solution-manual_(linear-algebra).pdf

/home/username/downloads/manually_type_old_books.pdf

/home/username/downloads/manual4algebra.pdf

/home/username/downloads/abstract-algebra_(manual).pdf

توجه کنید که جستوجو و جایگزینی با افزودن دستور ”|‎confused|find|replace“ به انتهای دستور history (در مثال بالا به انتهای ‎!412)انجام میشود. علامت “|” pipe نامیده میشود. در اینجا از pipeها برای خواناتر شدن دستور استفاده شد. شما همچنین میتوانید این بخش از دستور را به این شکل به کار ببرید: ”/‎confused/find/replace“

پاک کردن تاریخچهی دستورهای نشست کنونی: به طور پیشفرض آخرین دستورهایی که کاربر در خط فرمان وارد میکند، در فایل مخفی "‎.bash_history‎" ذخیره میشود. به هر دلیلی ممکن شما بخواهید که تاریخچهی دستورهای پنجرهی ترمینال کنونیتان در ‎.bash_history‎‎‎ اندوخته نشود. دستور ”history -c“ را در ترمینال وارد کنید و سپس میتوانید پنجرهی ترمینال را ببندید.


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اوبونتو ubuntu 11.10 zohre 0 224 22-09-13, 03:54 am
آخرین ارسال: zohre
  لینوکس و معایب آن zohre 0 210 22-09-13, 03:53 am
آخرین ارسال: zohreکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان